TNO
TNO - innovation for life

Wij ontdekken graag wie jij bent.

Denk jij verder? En wil je grensverleggend werk doen op zoek naar kennis? Wil je klanten helpen met praktische, creatieve en innovatieve oplossingen? Dan zouden we kennis met elkaar moeten maken. Want bij TNO werken we aan maatschappelijke vraagstukken. We innoveren om de concurrentiekracht van bedrijven duurzaam te versterken. We adviseren de overheid op verschillende grote beleidsterreinen. Steeds op zoek naar oplossingen voor problemen van vandaag en morgen die gisteren nog onoplosbaar leken. Ons toekomstbeeld is een samenleving die veilig is, met welvaart en welzijn voor iedereen.

Ontdek TNO

TNO kiest er daarom voor zich te concentreren op vijf maatschappelijke thema’s: Industrie, Gezond Leven, Defensie & Veiligheid, Leefomgeving en energie. Als je start bij TNO kom je te werken in één van de expertisegebieden van TNO. Afhankelijk van jouw studie-achtergrond is dat Technical Sciences of Earth, Life and Social Sciences. Je werkt in multidisciplinaire teams bijvoorbeeld aan opdrachten van klanten, concrete projecten voor het MKB of adviesvragen van de overheid. In de specifieke thema's vindt jouw kennis en kunde een concrete toepassing.

VLIEGENDE START
Als starter bij TNO kun je vele kanten uit. Je kunt jezelf zowel in de diepte als in de breedte ontwikkelen. Of je nu boardroom consultant wilt worden of toponderzoeker. Of je jezelf ziet als R&D-engineer of als projectleider. TNO biedt je fascinerende vooruitzichten, waarbij je zelf grote vrijheid en verantwoordelijkheid hebt bij het inrichten van je eigen carrièrepad. Vanaf het moment dat je in dienst treedt is er veel aandacht voor jouw loopbaanontwikkeling, onder andere via het speciale Talent Development Programme of het traineeship. Als nieuwe collega doorloop je een uitgebreid introductie- en opleidingprogramma om je zo snel mogelijk thuis te laten voelen en een vliegende start te geven bij TNO.


Meer weten? Kijk op onze recruitmentsite voor alle mogelijkheden.

Missie TNO

TNO verbindt mensen en kennis om innovaties te creëren die de concurrentiekracht van bedrijven en het welzijn van de samenleving duurzaam versterken.

 

Kernactiviteiten TNO

We zetten onze kennis en ervaring in om slimme oplossingen te realiseren voor complexe vraagstukken. Wij werken aan vraagstukken op vijf maatschappelijke thema’s die voor de samenleving van betekenis zijn: Industrie, Gezond Leven, Defensie & Veiligheid, Leefomgeving en Energie. Wij doen dat vanuit een veelheid aan expertises en disciplines, samengevat onder de noemers ‘Technical Sciences’ en ‘Earth, Life and Social Sciences’. Zo werken we aan duurzame oplossingen samen met, én voor ruim 3000 bedrijven in binnen- en buitenland (waaronder het MKB), overheden, internationale en maatschappelijke organisaties. Wij ontwikkelen kennis en passen kennis in de praktijk toe.
TNO’ers zijn creatief en ambitieus en werken vanuit een grote maatschappelijke betrokkenheid. We werken aan oplossingen voor problemen van vandaag en morgen, die gisteren nog onoplosbaar leken. We zien een toekomst voor ons met een samenleving die veilig is, met welvaart en welzijn voor iedereen. Een samenleving waarin concurrentiekracht hand in hand gaat met duurzaamheid. Een samenleving die vooruitgang kent.

Manier van zaken doen

 • Business to Business
 • Business to Business to Consumer

Waarom kiezen voor TNO

Ben jij geschikt voor de fascinatie van TNO? Dan herken je jezelf in dit profiel:

 • Je weet wat je wilt. Je bent doel- en resultaatgericht, je bent vindingrijk en je hebt de ambitie om te groeien - zowel inhoudelijk als persoonlijk. 
 • Je wilt zélf werken aan je groei. Je benut de kansen die TNO je biedt om jezelf verder te ontwikkelen. 
 • Je bent een echte samenwerker. Je bent communicatief, je staat open voor collega's, voor klanten, én voor signalen uit de markt.

 

 

Bedrijfscultuur TNO

Breed Gespecialiseerd
Dynamisch Stabiel
Eigen kamer Kantoortuin
Extern gericht Interne focus
Formele cultuur Informele cultuur
Formele dresscode Casual
Grote organisatie Kleine organisatie
Mobiele werkplek Vaste werkplek
Nationaal Internationaal
Overwerken Reguliere werktijden
Platte organisatie Hiërarchisch
Teamverband Individueel werken
Traditioneel Jong bedrijf
Up or out systeem Diverse loopbanen
Vast salaris Prestatiegebonden
Veel begeleiding Zelfstandig
Veeleisend "Normale" werkdruk

Feiten en cijfers

Aantal medewerkers
In Nederland 3000 (80% hoger opgeleid)
 
Aantal aangenomen kandidaten per jaar
WO kandidaten 200
HBO kandidaten 50

Hoofdkantoren en vestigingsplaatsen

Hoofdkantoren Nederland
Hoofdkantoren NL 's-Gravenhage
 
Vestigingen in Nederland
Delft, Eindhoven, Groningen, Helmond, Leiden, Rijswijk, 's-Gravenhage, Soest, Utrecht, Zeist
Startdisciplines van TNO
IT / Data, Consultancy, Finance / Accountancy, Kwaliteit, arbo en milieu, Supply Chain / Logistiek, Management, Management traineeships, Marketing, Human Resources, Communicatie / reclame, Techniek, Sales, Wetenschap / R&D

Branches van TNO

 • Automotive
 • Computernetwerken
 • Embedded systems
 • Hardware
 • ICT Consultancy
 • Informatie en Communicatie Technologie (ICT)
 • Maritiem en offshore
 • Onderwijs en Onderzoek
 • Organisatieadviesbureaus
 • Softwareontwikkeling en ontwerp
 • Technisch ontwerp en adviesbureaus

TNO maakt geen deel uit van het overheidsapparaat en heeft dat ook nooit gedaan. TNO is een zelfstandige instelling met onder meer een eigen financieel beleid, personeelsbeleid, commercieel beleid, speurwerkbeleid, etc. Zo kent TNO ook een eigen pensioenvoorziening.

TNO is een rechtspersoon krachtens de wet, en wel de TNO-wet van 19 december 1985 (Staatsblad 762), artikel 3 dat luidt:

1. Er is een Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek TNO.
2. Zij bezit rechtspersoonlijkheid en is gevestigd te 's Gravenhage.

TNO zou derhalve kunnen worden aangemerkt als een rechtspersoon 'sui generis', dat wil zeggen een organisatievorm met een volstrekt eigen karakter. De TNO-wet is voor TNO wat de statuten zijn voor een privaatrechtelijke rechtspersoon. Hierin is bepaald hoe de rechtspersoon is georganiseerd en wat het gebied is waarop de rechtspersoon zich mag bewegen.

 

 

 

Startsalaris TNO
Start Na 2 jaar
HBO € 32500,- geen info
WO € 37500,- geen info
 

Met startsalaris wordt bedoeld: het bruto jaarsalaris (inculsief 13e maand en vakantietoeslag op basis van een 40-urige werkweek) voor een pas afgestudeerde HBO respectievelijk WO-er, zonder werkervaring.


(Gemiddelde bruto startsalaris inclusief vakantiegeld)

Sollicitantenprofiel TNO

Gezochte competenties

Zeer belangrijk:
 • Resultaatgericht
 • Presentatie
 • Intelligentie
 • Goede mondelinge communicatieve vaardigheden
Belangrijk:
 • Zelfstandigheid
 • Zeer ambitieus
 • Veel doorzettingsvermogen
 • Specialist
 • Samenwerken
 • Overtuigingskracht
 • Ondernemersschap
 • Onafhankelijkheid
 • Leiderschap
 • Initiatiefrijk
Minder belangrijk:
 • Organisatietalent
 • Internationale ambitie

Talenkennis

Verstaan / lezen Spreken / schrijven
Nederlands
Engels
Duits

Stagemogelijkheden TNO

 • Stage in Nederland.
 • Afstudeerstage in Nederland.
 • Projecten/werkopdrachten in Nederland.

TNO biedt veel stage- en afstudeermogelijkheden. Voor bijna elk vakgebied is bij ons wel een interessante opdracht te vinden. We zijn wel kritisch. Cijfers zijn belangrijk, maar we kijken ook naar je competenties, of er een ‘klik’ is en of er zicht is op een startfunctie voor jou. We zeggen het eerlijk: met alleen goede studieresultaten ben je er niet. TNO zoekt gedreven medewerkers met een sterke persoonlijkheid. Kun je goed met mensen omgaan, ben je resultaat- en klantgericht, ondernemend én denk je in mogelijkheden? Dan bieden we je een vliegende start voor je carrière!