Hoe ziet ons ontwikkelprogramma eruit? Wat voor uitdagende opdrachten bieden wij aan? En hoe ziet de sollicitatieprocedure uit? Kom langs en krijg antwoord op al je vragen!

Verruim je kennis.
Wees wel­kom in het OR­MIT pand 'de Drie Gra­vin­nen' en er­vaar onze be­drijfs­cul­tuur. Kom al­les te we­ten over onze unie­ke trai­nees­hips, het ont­wik­kel­pro­gram­ma, de uit­da­gen­de op­drach­ten en mooie kan­sen die we jou kun­nen bie­den! Ont­moet re­crui­ters en trai­nees en stel al je vra­gen.

Beleef en doe mee.
Onze in­hou­se­da­gen zijn ont­zet­tend in­ter­ac­tief. We bie­den je een in­te­res­sante work­shop die je een voor­proef­je geeft van ons ont­wik­kel­pro­gram­ma. We or­ga­ni­se­ren deze dag voor jul­lie, dus voel je vrij om al je vra­gen te stel­len. Bo­ven­dien is het een ont­zet­tend goe­de voor­be­rei­ding op je sol­li­ci­ta­tie!

Wat heb je nodig?

  • Master diploma (al afgerond of nog mee bezig) Bij voorkeur (niet uitsluitend) in de richting van Management, Techniek of Digital.
  • Extra-curriculaire activiteiten. Bijvoorbeeld commissiewerk, een bestuursjaar, een eigen start-up, buitenlandervaring, relevante stages, relevante werkervaring, topsport etc.

Ben je al bezig met solliciteren en is er geen inhousedag binnenkort? Geen nood! Laten we dan kennismaken en ontmoet trainees en recruiters tijdens onze twee-wekelijkse lunch: Meet & Eat bij ORMIT.

Interesse?
Stuur je CV naar Recruitment@ormit.nl (met vermelding van de datum van het event). Wij zullen je aanmelding dan in behandeling nemen en zo spoedig mogelijk hierop reageren.