Wat ga jij doen na de zomer? Een traineeship? Kom langs bij ORMIT, en krijg een voorproefje van onze Traineeships in een zomerse setting!

Life after summer
Krijg een voor­proef­je van onze trai­nees­hips en OR­MIT tij­dens onze Sum­mer School! Een in­ter­ac­tie­ve dag vol work­shops die je een voor­proef­je ge­ven van ons ont­wik­ke­lings­pro­gram­ma in een zo­mer­se set­ting. De Sum­mer School is een uit­ste­ken­de ma­nier om je voor te be­rei­den op je sol­li­ci­ta­tie en het per­fec­te mo­ment om alle vra­gen te stel­len over je toe­kom­sti­ge jour­ney. Hoe ziet ons ont­wik­kel­pro­gram­ma er­uit? Wat voor uit­da­gen­de op­drach­ten bie­den wij aan? En hoe ziet de sol­li­ci­ta­tie­pro­ce­du­re uit? Kom langs en krijg ant­woord op al je vra­gen!

Maak kennis met ons!
Wees wel­kom in het OR­MIT pand 'de Drie Gra­vin­nen' en er­vaar onze be­drijfs­cul­tuur. Kom al­les te we­ten over onze unie­ke trai­nees­hips, het ont­wik­kel­pro­gram­ma, de uit­da­gen­de op­drach­ten en mooie kan­sen die we jou kun­nen bie­den! We or­ga­ni­se­ren deze Sum­mer School voor jul­lie, dus voel je vrij om al je vra­gen te stel­len aan onze re­crui­ters en trai­ners. Bo­ven­dien is het een ont­zet­tend goe­de voor­be­rei­ding op je sol­li­ci­ta­tie en toe­kom­sti­ge Trai­nees­hip! Zien wij jou op 9 sep­tem­ber ?

Komt deze datum niet voor je uit, maar wil je wel meer informatie over ORMIT?
Kom dan gezellig met ons lunchen tijdens onze ORMIT Meet & Eat events! We organiseren deze events bijna elke twee weken tussen 11.00 en 13.00 uur. Je kunt de sfeer komen proeven bij ons op kantoor, en onze trainees en recruiters ontmoeten. We willen je graag meer vertellen over wat ORMIT je kan bieden aan het begin van je carrière. Deze lunch is ook een ideale gelegenheid om al je vragen te stellen!

Bijvoorbeeld: hoe ziet ons ontwikkelingsprogramma eruit? Welke uitdagende opdrachten hebben wij jou te bieden? En hoe ziet onze sollicitatieprocedure eruit? Voel je vrij om alles te vragen wat je wilt weten! Bovendien bieden wij je ook goede tips aan voor jouw cv.

Ben je enthousiast en nieuwsgierig naar ORMIT? Stuur je CV en laat ons weten dat je graag mee wilt lunchen!

Wat heb je nodig?

  • Master diploma (al afgerond of nog mee bezig). Bij voorkeur in de richting van Management, Techniek of Digital.
  • Extra-curriculaire activiteiten. Bijvoorbeeld commissiewerk, een bestuursjaar, een eigen start-up, buitenlandervaring, relevante stages, relevante werkervaring, topsport etc.

Interesse?
Stuur je CV naar Recruitment@ormit.nl (met vermelding van de datum van het event). Wij zullen je aanmelding dan in behandeling nemen en zo spoedig mogelijk hierop reageren.

Ellen Luijben - Lead Recruiter - recruiter bij ORMIT
Ellen Luijben - Lead Recruiter
Stel je vraag via: