Doe mee met deze online training en krijg praktische tips over hoe je beter om kan gaan met uitstelgedrag!

Wat kan je verwachten ?
‘Zou jij even een pak­kend tekst­je wil­de schrij­ven voor de we­bi­nar over uit­stel­ge­drag?’ ‘Ja na­tuur­lijk, dat doe ik met­een!’ Maar eerst nog even snel In­st­agram chec­ken, lunch ma­ken, met­een even de vaat­was­ser uit­rui­men, even snel de Lin­da. door­le­zen, nog een snel die coo­le Ni­kes be­stel­len die ik net op In­st­agram langs zag ko­men en dan ga ik dat tekst­je schrij­ven. Echt! En an­ders so­wie­so mor­gen.. Her­ken­baar? Zou je hier eens wat ver­der in wil­len dui­ken? stel dat dan niet lan­ger uit! Schrijf je nu in voor de we­bi­nar ‘Eerst nog even dit’ - om­gaan met uit­stel­ge­drag.

Ingrid Bouma
Hi, ik ben In­grid! Al bij­na 22 jaar werk ik bij OR­MIT waar­van de laat­ste paar jaar als trai­ner/coach en as­ses­sor. Dat ik al zo lang bij deze or­ga­ni­sa­tie werk en hier zo op mijn plek zit is de aan­dacht voor per­soon­lij­ke ont­wik­ke­ling! On­der­deel mo­gen zijn van de groei van an­de­ren is het mooi­ste wat er is en stelt ook mij weer in staat om te groei­en! Graag ont­moet ik je tij­dens onze we­bi­nar!

Meld je aan voor de WEBINAR: Boost je persoonlijk leiderschap - 16 juli 2020 - 10:00 / 11:30