CBS
Lianne Ippel - methodoloog

Lianne Ippel - methodoloog

‘Ik wil een spin in het web zijn voor internationale projecten bij het CBS’
Lianne Ippel, methodoloog

‘Ik begon mijn loopbaan bij het CBS ruim anderhalf jaar geleden. Daarvoor behaalde ik mijn bachelor Sociologie aan de Universiteit Tilburg en deed ik een researchmaster Statistiek. Ik volgde ook een postdoc bij de universiteiten van Luik en Maastricht. Vanuit mijn werk bij de Universiteit Maastricht leerde ik via een collega het CBS kennen en was de overstap snel gemaakt. Mijn interesse in de maatschappij is groot. Ik vind het daarom belangrijk werk te doen dat maatschappelijk relevant is.’

Experiment
‘Bij het CBS was ik aan het goede adres. Collega’s startten daar drie jaar geleden met een experiment rond Privacy Preserving Techniques, samen met TNO, CZ en het Zuyderland ziekenhuis. Naast dat het technisch mogelijk is om veilige analyses op afstand te doen, is het belangrijk te onderzoeken of de informatie die je over die beveiligde verbindingen verstuurt óók veilig is. Dat geldt eveneens voor het Privacy Preserving Techniques-project van het CBS met de Universiteit Maastricht en de Rijksuniversiteit Groningen. In dit project willen wij de samenwerking opzoeken om een data-infrastructuur te realiseren waarbij onderzoekers data die zich bij het CBS bevinden op een veilige manier kunnen combineren met de data waarover hun eigen instelling beschikt.’

Internationale projecten
‘Ik ben ook betrokken bij allerlei internationale projecten. Zo ondersteun ik onze vestigingsdirecteur Rob van Kan bij zijn voorzitterschap van het taskteam van de Verenigde Naties: ‘Global facilitation of access to privately held data’. Dit team organiseert samenwerkingssessies om te onderzoeken welke data van private sectoren interessant kunnen zijn voor officiële statistieken en hoe we toegang tot dit soort data kunnen krijgen. Verder ben ik als internationaal coördinator Methodologie betrokken bij de afstemming van de internationale bijdrages van het CBS aan allerlei projecten.’

Kansen
‘Met name de internationale component van mijn werk vind ik erg interessant en die wil ik in de toekomst graag uitbouwen. Het lijkt me mooi om bij het CBS een spin in het web te kunnen zijn als het om internationale onderwerpen gaat. Dat ik kansen daartoe krijg, daar ben ik het CBS erg dankbaar voor. Ik vind het interessant om me in al die verschillende internationale projecten te verdiepen. Het past ook bij mij, want ik werk graag zelfstandig en zoek veel zaken zelf uit. Dat laatste moet ook wel, nu we door de coronapandemie weer volledig vanuit huis werken.’