AkzoNobel - Paints & Coatings
Marloes te Grotenhuis - Process Engineer

Marloes te Grotenhuis - Process Engineer

Tijdens mijn opleiding Chemische Technologie in Delft liep ik voor mijn Masters stage bij AkzoNobel, zij het bij een andere business unit dan waar ik na afstuderen in dienst ben gekomen. In maart 2011 ben ik gestart bij het Membraan-Elektrolyse Bedrijf (MEB) in Rotterdam. We produceren chloor en natronloog. Mijn rol is het verhelpen van kortetermijn- knelpunten in de productie en het meewerken aan projecten voor procesverbetering. Maar we doen ook veiligheidsstudies om te kijken of we nog wel aan de standaarden voldoen.

Respect in een open sfeer

Wat het werk in mijn ogen vooral interessant maakt, is dat ik direct samenwerk met de productie- en onderhoudsafdelingen. Met ervaren mensen uit de praktijk die de processen al jaren aansturen. Zo denken we samen na over oplossingen, waarbij ieder input levert vanuit zijn eigen discipline. Dat ik een jonge vrouw ben tussen vooral meer ervaren mannen is geen handicap. Je ziet al snel wat je aan elkaar hebt. Als je open staat voor elkaars bijdragen, bereik je het meest.

De sfeer in de fabriek is vrij informeel. Er is alle ruimte voor eigen initiatief en ideeën. Het is een nuchtere cultuur waarin iedereen zichzelf is. Het gaat er niet om een mooi verhaal op te hangen, maar gewoon laten zien wat je kan. Natuurlijk zijn ook hier hiërarchische structuren, maar in de praktijk merk je daar weinig van. Iedereen is bereid naar je te luisteren, ongeacht zijn positie.

Zelf je richting bepalen

Als het gaat om je carrièreverloop is er veel flexibiliteit. Er is geen vast afgebakend loopbaanpad. Je praat met je manager, laat merken waar je interesses liggen en kunt groeien in de richting die bij jou past. Ik ben nu begonnen met een ontwikkelingsprogramma met onder meer intervisiesessies met collega's, gesprekken met coaches en allerlei trainingen. Zo stimuleert AkzoNobel mij te ontdekken waar mijn talenten liggen en na te denken over wat ik wil gaan doen.

Persoonlijk vind ik het leuk problemen op te lossen in teamverband. Analyses doen, kijken wat er aan de hand is en vanuit de feiten naar een oplossing toe werken. Ik wil in een volgende functie waarschijnlijk meer naar grotere verbeterprojecten groeien. Maar wel altijd vanuit de praktijk.

Voorbeelden uit de praktijk

Op het moment zijn we bezig met het plaatsen van een nieuw vat voor het indampen van natronloog van een 24% naar een 50%-oplossing. Daarbij spelen krachten die de levensduur van de vaten sterk beperken. We kijken daarom samen hoe we corrosie en slijtage kunnen voorkomen. Bijvoorbeeld door vloeistofstromen te verleggen. Een ander mooi voorbeeld is het nemen van monsters om tijdens het proces de kwaliteit van het product te monitoren. Ik ben bezig met het ontwerp van een monsterpunt in samenwerking met een operator. Het was zijn idee om dat op een bepaalde plek te doen. Dus dat werken we nu samen uit.

Dit is typerend voor AkzoNobel. Het idee van die operator kan leiden tot een reële procesverbetering. Ieders mening telt. Zo hebben ze mij als jonge technoloog al gevraagd voor een brainstorm over de strategie van het chloor-alkali-bedrijf. Daarbij heb ik mee kunnen denken over HR-onderwerpen, zoals wat er nodig is om gelukkig te zijn in je werk en op je werkplek.

De toekomst

Al met al ben ik zelf ergblij met mijn baan. Het werk is inhoudelijk interessant en de sfeer binnen het bedrijf en tussen de medewerkers heel prettig en open. Het is een groot bedrijf met ontzettend veel mogelijkheden. Zit je hier eenmaal binnen, dan kun je op je gemak rondkijken wat er binnen AkzoNobel nog meer voor kansen liggen. En als je die wilt grijpen, krijg je alle steun.