CBS
Rik van Roekel - Statistisch onderzoeker

Rik van Roekel - Statistisch onderzoeker

‘Het lukt me goed wiskundig complexe nota’s te doorgronden’

Ik studeerde biomedische technologie aan de TU Eindhoven. Daarna promoveerde ik op het gebied van de synthetische biologie, waar ik me vooral bezig hield met het modelleren van processen en data-analyse. Met het CBS kwam ik in aanraking op de carrièrebeurs in Amsterdam, waar mijn intentie om ‘even’ te praten een behoorlijk gesprek werd.
Maatschappelijke vraagstukken
Mijn interesse was gelijk gewekt vanwege het methodologische werk bij het CBS. Daarnaast heb ik veel affiniteit met maatschappelijke en economische vraagstukken. Naar aanleiding van een open sollicitatie werd ik uitgenodigd voor een gesprek. Inmiddels werk ik alweer ruim twee jaar bij het CBS als statistisch onderzoeker.

Vertaalslag
Bij het CBS houd ik mij bezig met de verbetering van de regionaal economische statistieken. Het interessante hieraan is dat ik niet alleen methodologisch hierbij betrokken ben, maar ook een aandeel heb in het maken van publicaties en nieuwsberichten. Dan komt mijn achtergrond weer van pas. Het lukt me goed om wiskundig complexe nota’s te doorgronden en de vertaalslag te maken naar informatieve teksten, bijvoorbeeld voor ministeries en regionale overheden. Ik schrijf ook nieuwsartikelen over andere economische onderwerpen en neem deel aan onderzoeksprojecten op het gebied van de internationale handel. Verder ben ik betrokken bij de kwartaalpublicatie van de internationaliseringsmonitor.

Strakke deadlines
Ik ben erg te spreken over de werksfeer in mijn team, dat bestaat uit hoogopgeleide collega’s met verschillende achtergronden. Van chemici tot wiskundigen, van economen tot sociologen. Het soort werk dat we doen, brengt strakke deadlines met zich mee. Maar mijn collega’s en ikzelf zijn altijd bereid bij te springen als dat nodig is. Ook over de secundaire arbeidsvoorwaarden ben ik zeer tevreden. Daardoor is een goede balans tussen werk en privé mogelijk, wat ik erg belangrijk vind. Voorlopig zit ik als statistisch onderzoeker bij dit team op de juiste plek. Ik kan mij vanuit die functie ontwikkelen tot expert op een aantal onderwerpen.