Inloggen Nog geen account?
Vul s.v.p beide velden in.

Geoloog

Een geoloog houdt zich bezig met hoe het binnenste van de aarde in elkaar zit, welke processen zich hier afspelen en hoe dit de buitenlaag van de aarde beïnvloedt. Een geoloog weet ook alles van de geschiedenis van de aarde en welke processen bij de vorming van allerlei gesteentes een rol hebben gespeeld. Deze kennis past de geoloog toe in zijn of haar werkzaamheden. Een geoloog weet waar men natuurlijke hulpbronnen kan vinden, hoe bijvoorbeeld aardbevingen en andere natuurrampen ontstaan en hoe het klimaat op aarde verandert. De beroepspraktijk van de geoloog heeft veel raakvlakken met scheikunde (geochemie), natuurkunde (geofysica) en aardrijkskunde (fysische geografie). In de praktijk zal de geoloog zich vooral bezig houden met de aardkorst. De geoloog meet de aardkorst, bepaalt waar er geboord kan worden en analyseert monsters van gesteente. Bij het vinden, exploiteren en duurzaam omgaan met natuurlijke hulpbronnen kan een geoloog een grote rol spelen. Afhankelijk van zijn of haar functie zal de geoloog regelmatig in de buitenlucht zijn te vinden om veldwerk te doen. Geologie is in Nederland onderdeel van de WO studie Aardwetenschappen.

Terug naar de beroepenlijst
Geoloog

Aanpak en arbeidsmarkt

 

Hoe word je Geoloog

De specialisatie geologie is bij veel universiteiten onderdeel van de opleiding Aardwetenschappen. Het voordeel is dat je tijdens je bachelor nog over kunt stappen naar andere specialisaties als Geochemie (combinatie met scheikunde) of Fysische Geografie (focus op het landschap). In de master kun je je verder specialiseren in de geologie. Om toegelaten te worden tot de opleiding Aardwetenschappen is het vaak verplicht om natuurkunde, wiskunde en scheikunde gevolgd te hebben op de middelbare school.

Arbeidsplek

Er zijn diverse beroepsmogelijkheden voor de geoloog. Veel afgestudeerden vind je in dienst van bijvoorbeeld olie –en gasmaatschappijen. Anderen werken in overheidsdienst bij provincies, gemeentes, waterschappen en Rijkswaterstaat. Het is ook mogelijk om een eigen adviesbureau te beginnen. Veel geologen kunnen ook terecht als onderzoeker bij de universiteit of bij (internationale) onderzoeksinstituten. Een geoloog kan er ook voor kiezen om docent te worden in het middelbaar onderwijs. Over het algemeen zal het werk van de geoloog zich aan kantooruren houden, afhankelijk van je functie echter zal je als geoloog ook in de buitenlucht werken.

Geoloog in de gas of olie industrie
Als Geoloog in de Gas of Olie industrie kan je werken als exploratie- of productiegeoloog waarbij je helpt bij het zoeken naar olie en gas over de hele wereld, dat kan als veldgeoloog of het interpreteren van seismische gegevens, deze seismisch gegevens zijn tegenwoordig drie dimensionaal beschikbaar op de computer. Ook kan je de boorkernen in een laboratorium bestuderen om vast te stellen wat voor soort olie of gas er in de ondergrond aanwezig is. Als productiegeoloog breng je met behulp van gegevens, die uit boorputten zijn verkregen, de omvang en grootte van een olie of gasveld in kaart en kijkt of dat economisch gewonnen kan worden.

Het zijn afwisselende banen met uitdagende projecten en je kan in de hele wereld te werkt gesteld worden, met een goed salaris en uitstekende secondaire arbeidvoorwaarden, je blijft je steeds ontwikkelen en er zijn ruime carrièremogelijkheden.

Verdere informatie: https://www.youtube.com/watch?v=jntPz9Um2IY
http://werkenindewereldvanolieengas.nl/film-categorie/beroepenfilms/

Als je Geoloog wilt worden kun je het beste één van de volgende studies kiezenBekijk ook de volgende relevante studies
Interesses en competenties

Een geoloog heeft een brede interesse in de aarde en onze natuurlijke omgeving. Daarnaast heeft hij of zij ook een talent voor de exacte vakken. De geologie is bij uitstek een wetenschappelijke discipline met een grote praktische toepassing. Wie dit beroep wil uitoefenen moet dus niet alleen een passie hebben voor wetenschap maar ook zijn of haar onderzoek kunnen vertalen naar praktische toepassingen. Goede mondelinge en schriftelijke communicatieve vaardigheden zijn daarbij essentieel. Ook moet de geoloog om kunnen gaan met specialistische meetapparatuur en toegepaste computerprogramma’s. Voor de geologen die ambitie hebben om in het buitenland aan de slag te gaan is het beheersen van enkele vreemde talen natuurlijk nooit weg.

Interesses en competenties

Arbeidsmarkt

Het arbeidsmarktperspectief voor afgestudeerde bèta’s is over het algemeen goed. Ook geologen vinden relatief snel een baan in de wetenschap, het bedrijfsleven of bij de overheid. Het startsalaris is goed vergeleken met andere bèta starters. Door de brede beroepsmogelijkheden van de geoloog zijn de mogelijkheden om in een hogere functie te komen goed. Het is ook mogelijk om in het buitenland aan de slag te gaan.


Aanverwante beroepenArbeidsplek

Er zijn diverse beroepsmogelijkheden voor de geoloog. Veel afgestudeerden vind je in dienst van bijvoorbeeld olie –en gasmaatschappijen. Anderen werken in overheidsdienst bij provincies, gemeentes, waterschappen en Rijkswaterstaat. Het is ook mogelijk om een eigen adviesbureau te beginnen. Veel geologen kunnen ook terecht als onderzoeker bij de universiteit of bij (internationale) onderzoeksinstituten. Een geoloog kan er ook voor kiezen om docent te worden in het middelbaar onderwijs. Over het algemeen zal het werk van de geoloog zich aan kantooruren houden, afhankelijk van je functie echter zal je als geoloog ook in de buitenlucht werken.

Geoloog in de gas of olie industrie
Als Geoloog in de Gas of Olie industrie kan je werken als exploratie- of productiegeoloog waarbij je helpt bij het zoeken naar olie en gas over de hele wereld, dat kan als veldgeoloog of het interpreteren van seismische gegevens, deze seismisch gegevens zijn tegenwoordig drie dimensionaal beschikbaar op de computer. Ook kan je de boorkernen in een laboratorium bestuderen om vast te stellen wat voor soort olie of gas er in de ondergrond aanwezig is. Als productiegeoloog breng je met behulp van gegevens, die uit boorputten zijn verkregen, de omvang en grootte van een olie of gasveld in kaart en kijkt of dat economisch gewonnen kan worden.

Het zijn afwisselende banen met uitdagende projecten en je kan in de hele wereld te werkt gesteld worden, met een goed salaris en uitstekende secondaire arbeidvoorwaarden, je blijft je steeds ontwikkelen en er zijn ruime carrièremogelijkheden.

Verdere informatie: https://www.youtube.com/watch?v=jntPz9Um2IY
http://werkenindewereldvanolieengas.nl/film-categorie/beroepenfilms/