Inloggen Nog geen account?
Vul s.v.p beide velden in.

Technisch planoloog

Nederland kent een uitgebreide infrastructuur. Denk bijvoorbeeld aan snelwegen, dijken, spoorwegen en riolering. Al deze netwerken lopen onder en boven elkaar. Deze netwerken moeten zorgvuldig gepland worden en moeten ook regelmatig aangepast worden. Technisch planologen zijn de deskundigen die zich hierover buigen. Technisch planologen combineren technische kennis van infrastructuur met ruimtelijke ordening. Hierbij houdt een technisch planoloog rekening met het milieu en met economische aspecten. Een technisch planoloog kan bijvoorbeeld gevraagd worden om te kijken hoe een stuk grond het beste gebruikt kan worden. Moeten er woningen komen of moet het juist een stuk natuur blijven?
Een technisch planoloog kijkt naar wat er gebouwd kan worden en wat de gevolgen van het bouwen zijn. Hierbij is het niet alleen van belang om naar technische en milieu aspecten te kijken, maar er moet ook rekening gehouden worden met de verschillende belangen van mensen en organisaties. Een planoloog moet altijd kijken naar wat de maatschappij wil en krijgt ook vaak te maken met politiek. Naast planningprocedures krijgt een technisch planoloog ook vaak bestemmingsplannen, projectnota’s en structuurvisies onder ogen. Als je technisch planoloog wilt worden, kies je voor wo opleiding Technische planologie.

Terug naar de beroepenlijst
Technisch planoloog

Aanpak en arbeidsmarkt

 

Hoe word je Technisch planoloog

De meest logische opleiding om technisch planoloog te worden is de (wo) opleiding Technische planologie. Na een bachelor van drie jaar ligt het voor de hand om een master te volgen. Om toegelaten te worden voor de opleiding geldt er geen profieleis, maar een vwo diploma met Wiskunde A1,2 of wiskunde B is vereist. De vakken aardrijkskunde, economie en Engels zijn niet verplicht, maar worden wel aanbevolen.

Arbeidsplek

Een technisch planoloog werkt veelal op kantoor, achter zijn bureau. Hij zal echter ook de buitenlucht in moeten om ruimtelijke inschattingen te maken en terreinen te verkennen. Het werk van een technisch planoloog is zeer afwisselend, gezien er telkens aan nieuwe projecten gewerkt wordt. Een technisch planoloog werkt bijna altijd in teamverband.

Als je Technisch planoloog wilt worden kun je het beste één van de volgende studies kiezenBekijk ook de volgende relevante studies
Interesses en competenties

Een technisch planoloog is geïnteresseerd in alles wat met stedenbouwkunde, milieu, techniek en ruimte te maken heeft. Hij of zij houdt van kaarten en plattegronden en is zeer geïnteresseerd in leefomgevingen. Een technisch planoloog heeft veel technische kennis en ruimtelijk inzicht. Hij of zij kent de regels en het beleid die betrekking hebben op de projecten. Wiskundige kennis is ook onmisbaar. Een technisch planoloog kan goed samenwerken met verschillende mensen en kan goed plannen en organiseren.

Interesses en competenties

Arbeidsmarkt

Een technisch planoloog staat goed op de arbeidsmarkt. Het is voor een afgestudeerd technisch planoloog niet moeilijk om werk te vinden. Een technisch planoloog werkt op regelmatige tijden en heeft meestal de weekenden vrij. Mogelijke werkgevers zijn ingenieurs- en adviesbureaus, provincies, waterschappen, Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en het Ministerie van Verkeer en Waterstaat.


Aanverwante beroepenArbeidsplek

Een technisch planoloog werkt veelal op kantoor, achter zijn bureau. Hij zal echter ook de buitenlucht in moeten om ruimtelijke inschattingen te maken en terreinen te verkennen. Het werk van een technisch planoloog is zeer afwisselend, gezien er telkens aan nieuwe projecten gewerkt wordt. Een technisch planoloog werkt bijna altijd in teamverband.