Inloggen Nog geen account?
Vul s.v.p beide velden in.
BCGTNOAntea-GroupCapgeminiBoer-CroonThe-Next-OrganizationCalcoQompas-ConsultancyTalent-voor-Transitie

Consultancy

Een Expert Data Management consultant, een Business Intelligence consultant, een Junior of Senior Risk Consultant; de consultancy sector in Nederland is goed vertegenwoordigd. Hij behoort zelfs tot de grootste wereldwijd. Dit is niet zo verwonderlijk als je bedenkt dat Nederland een gewilde vestigingsplaats is voor veel internationale bedrijven. Daarbij is onze omgeving de laatste vijftig jaar in rap tempo verandert. Technologische vooruitgang, globalisering, onze maatschappij wordt steeds turbulenter en veeleisender.
 
Complexe vraagstukken
Bedrijven komen voor steeds complexere vraagstukken te staan, die specialistische kennis van een specifiek vakgebied vereisen; het werkterrein van de consultant. Deze komen we op verschillende manieren in de consultancy branche tegen. Allereerst is er de consultant die werkt voor een bureau, dat door een bedrijf wordt ingehuurd. Daarnaast zijn er ook organisaties die een consultant in vaste dienst hebben. Vaak spreekt men dan van een intern adviseur. Tenslotte zijn er ook consultants die als zelfstandige werken. Dit zijn altijd ervaren mensen, een starter in de consultancy branche zal nooit als freelancer kunnen beginnen. Het opdoen van expertise in het werkveld is vereist. Daarnaast zijn er ook zelfstandige consultants die niet rechtstreeks uit het werkveld komen. Wel hebben zij, veelal in een niche markt, een brok aan ervaring. Zij floreren juist als zelfstandig consultant door hun open en onbevangen kijk op de business. Veruit de meeste consultants zijn werkzaam voor een adviesbureau.
 
Inschakelen van een adviesbureau
Afgezien van het hoge kennisniveau van een consultant, heeft een organisatie meerdere argumenten om een consultant in te huren. Een extern persoon zorgt altijd voor een frisse, onafhankelijke en kritische blik. Hij komt niet van de werkvloer, waardoor hij ook emotioneel onafhankelijk is. Verder zal een bedrijf in economisch mindere tijden eerder kiezen voor het inhuren van een consultant om de belangrijkste zaken op orde te houden, dan het in dienst nemen van een intern adviseur. Een belangrijk argument voor een manager om een adviesbureau in te huren is, dat hij de verantwoordelijkheid voor het oplossen van het probleem deels buiten zichzelf plaatst. Immers, als hij kan aantonen dat hij een gedegen en gerenommeerd bureau heeft ingehuurd, zal hij deze makkelijker kunnen aanspreken, als blijkt dat de oplossing van het vraagstuk in de praktijk niet voldoet. Oftewel er rust een grote verantwoordelijkheid op de schouders van een consultant. Hij zal stevig in zijn schoenen moeten staan en ook een bepaalde mate van leiderschap moeten hebben en uitstralen. Maar voordat we verder ingaan op de eisen waaraan een consultant dient te voldoen, kijken we eerst naar wat een consultant precies doet en naar de specifieke vakgebieden waarin een consultant zich begeeft.

Kerntaken consultant
In principe zijn er vier hoofdtaken te onderscheiden. Acquisitie, analyse, advies en implementatie. In de praktijk blijkt dat er geen eenduidig antwoord te vinden is, wanneer je welke taken doet. Dit is afhankelijk van de steeds wisselende rol die je vervult. Voor een junior is het veelal goed in de verschillende sectoren zoveel mogelijk mee te werken op alle onderdelen. Zo schrijf je bijvoorbeeld een analyse of ondersteun je het project management in de beschrijving van de processen. Het werken in en ervaren van de branche zal uiteindelijk je definitieve richting bepalen. Wie ontdekt dat hij het leuk vindt om bijvoorbeeld een technisch aspect van een proces tot op de bodem uit te diepen, zal zich vergaand specialiseren. Iemand die meer aangetrokken wordt door het snijvlak tussen business en IT zal naast specialist ook generalist worden.

Vakgebieden in de consultancy
De definitie van consultancy luidt:’ beroepsmatige dienstverlening en/of advisering op enig vakgebied’. Juist het woordje enig maakt de consultancy branche zo breed. Daarbij is de branche constant in beweging; een consultant volgt de ontwikkelingen op de voet en loopt voorop in nieuwe toepassingen. Op deze manier bevestigt hij zijn meerwaarde voor het bedrijfsleven. Onderstaand overzicht helpt om inzicht te krijgen in het werkgebied en kennis te maken met enkele algemeen gebruikte termen in de branche.

Profiel van een junior consultant
Een starter in de consultancy gaat een behoorlijke uitdaging tegemoet. Tijdens je carrière komen er tal van mogelijkheden op je pad. Pak vooral de kansen die bij jou passen. Afgezien van alle afgeleide benamingen kan het traject van een ambitieuze consultant op hoofdlijnen als volgt geschetst worden. Je begint als junior consultant. Afhankelijk van de groei die je laat zien, wordt je binnen één a twee jaar bevordert tot consultant. De gemiddelde tijd dat je de consultant bent, varieert van één tot drie jaar. Vervolgens wordt je senior consultant. Ook voor deze functie staat tussen de één en drie jaar. Uiteindelijk kan je in ongeveer acht jaar uitgroeien tot Manager. Een Manager werkt met een sales target. Relatiebeheer, evenals het aansturen van de acquisitie is dan ook een belangrijk onderdeel van zijn takenpakket. Maar goed, dat is jouw toekomst. Voor nu is het van belang te weten wat de kenmerken zijn van het profiel van een junior consultant.

Kennis
Door de steeds complexere omgeving waarin bedrijven zich bevinden, is kennis van een specifiek deel van deze omgeving het handelsmerk van de consultant. Een junior consultant zal tijd moeten investeren in het vergaren van deze kennis. En dat niet alleen, ook het initiatief tot het verkrijgen van het vereiste kennisniveau, zal van de junior zelf moeten uitgaan. Daar heb je verschillende manieren voor zoals het op de voet volgen van de ontwikkelingen in de markt, deelname aan verschillende (interne) opleidingen en het pakken van kansen om je kennis te toetsen en te etaleren. Denk bijvoorbeeld aan het organiseren van een workshop bij de klant, het publiceren van een artikel etc.

Initiatief
Naast het tonen van initiatief op kennisgebied, zijn er nog veel meer mogelijkheden om te laten zien dat je ondernemend bent. Berend Buitink, recruiter bij Deloitte: ‘Een junior die hoort dat een Partner of Director bezig is met een nieuwe opdracht die past bij zijn interesse, zal zelf het initiatief moeten nemen om op de betreffende persoon af te stappen. Vervolgens kan hij dan met de verkregen informatie de juiste Manager benaderen en aanbieden om van dienst te zijn met het schrijven van de proposal. Zo gunt hij zichzelf een kijkje in de keuken en op het moment dat de opdracht daadwerkelijk binnen is, zal hij, op voorwaarde dat hij ruimte heeft, zeker aan de projectgroep mogen deelnemen’.

Sociaal vaardig
Consultancy is teamwork en een goede relatie met de klant is onontbeerlijk. Elke opdracht is anders en daarmee ook de teamsamenstelling. Zo kan het team bestaan uit veel interne collega’s of juist meer mensen die werkzaam zijn bij de opdrachtgever. Wanneer je aan een “global” project deelneemt, werk je ook met buitenlandse collega’s samen. Verder wordt van de junior verwacht dat hij in het team zijn mening durft te geven, uiteraard wel met het juiste politieke gevoel voor timing.

Persoonlijkheid en ‘harde werker’
Als consultant ben je constant in ontwikkeling. Op persoonlijk en beroepsmatig vlak. In praktijk betekent dit dat er van je verwacht kan worden dat je voor elk nieuw project jouw persoonlijke ontwikkelingsplan opstelt. Ook je overige teamleden van diverse niveaus doen dit. Aan het eind van het project moet je in staat zijn om aan alle teamleden feedback te geven en van alle teamleden feedback te ontvangen. Verder brengt projectmatig werk een deadline met zich mee. Wanneer de deadline nadert, komt werken in het weekend wel eens voor. Jori Besteman, recruitment manager bij Accenture over de motivatie van de startende consultant: ‘Onze mensen worden enorm in het diepe gegooid; er staat wel iemand op de kant, maar dat is echt aan de zijkant. De uitdaging wordt groter, door het gebrek aan ervaring. Hierdoor kan iemand het beste in zichzelf naar boven halen. Je kan bij ons heel snel groeien’.

Oriëntatie op de diverse organisatiebureaus
Wie zich herkent in het profiel van een consultant, zal zich nu terdege moeten afvragen: ‘ wat wil ik?’ Zonder het antwoord op deze cruciale vraag is het onmogelijk om je goed te oriënteren. Wat is jouw inhoudelijke expertise? Waar liggen je interesses? Ben je maatschappelijk betrokken en beantwoord je graag vraagstukken over duurzaamheid en overheidsbeleid? Of voelt het prettig om de top honderd van het Nederlands bedrijfsleven tot jouw klanten te mogen rekenen? Welke diensten en/of producten spreken je aan? En op welk niveau adviseer je het liefst; strategisch of management? Begin op tijd met je oriëntatie en maak voor jezelf een checklist van de te volgen stappen.

Kennis maken met bureaus
We leven in een informatiemaatschappij. Maak hier gebruik van tijdens jouw eerste oriëntatiefase. Denk ook aan relevante nieuwssites in de branche. Maak voor jezelf een overzicht van de diverse bureaus die jou aanspreken en neem daar in iedere geval de volgende punten in mee:

• Bedrijfscultuur
• Welke industrie of industrieën is het actief
• Type klanten
• Opleidingsmogelijkheden en arbeidsvoorwaarden
• Specifieke expertise van het bureau
• Reputatie

Na deze eerste oriëntatiefase heb je misschien al een bepaald beeld bij de richting die je wil gaan volgen. Nu komt het aan op het inzetten van jouw belangrijkste graadmeter. Je gaat in deze tweede fase: voelen. Benut de verschillende mogelijkheden om ook daadwerkelijk de bedrijfscultuur te ervaren. Het kan nog zo mooi beschreven staan op de recruitment site, je ervaart de cultuur van een bedrijf pas echt als je binnenloopt en diverse mensen kunt spreken. Bijna alle bureaus kan je op één of meer van de onderstaande manieren ontmoeten.

• In-House dagen
• Business courses
• Masterclasses
• Bedrijvendagen
• Lunches
• 10 weken stage tijdens Masterfase studie (beperkt aangeboden ondermeer door AT Kearney en MC Kinsey)

Bekijk het actuele overzicht van inschrijfdeadlines op de Qompas EvenementenKalender.

Solliciteren
Als het goed is, heb je nu een duidelijk en helder beeld van jezelf. Je weet waar je inhoudelijke expertise ligt, wat je verwacht van een bureau en op welke gebieden de diverse bureaus jou het meest aanspreken. Wees je bewust van het belang van een goede voorbereiding. Simone Arkema, recruitment demand manager van Atos Consulting over de sollicitanten die Atos ontvangt: ‘de starter weet wat hij wil, heeft een netwerk en bezoekt beurzen. Ook heeft hij al veel kennis over het bedrijf waar hij op gesprek gaat’.

Sollicitatieprocedure
De diverse bureaus hanteren verschillende werkwijzen. Na de eerste selectie op basis van je cv, kan je uitgenodigd worden tot deelname aan een online assessment. Dit kan zowel een IQ, EQ of persoonlijkheidsvragenlijst zijn of een combinatie hiervan. Veelal vindt het eerste gesprek met de recruiter plaats. Hier gaat het vooral om je competenties en jouw ervaringen tijdens je studie en andere activiteiten. Het vervolg gesprek vindt plaats met de manager en eventueel medewerkers van de afdeling. Een case kan aan bod komen tijdens zo’n gesprek. Het betreffende bureau heeft op zijn recruitment site vaak een voorbeeld staan. Een groeps- en een individueel assessment kunnen onderdeel zijn van de procedure. Meestal neemt de hele procedure ruim vier weken in beslag. Een aantal bureaus onderscheidt zich op dit vlak door je alle gesprekken en assessments in één dag te laten doorlopen. In het gunstige geval loop je met een aanbieding op zak de deur uit. Gebruik wel de bedenktijd die je gegund wordt.

Uiteindelijke keuze
Nu komt het er echt op aan wie je bent. Laat je jezelf verleiden door de secundaire arbeidsvoorwaarden, het aantrekkelijke salaris of blijf je trouw aan wie je bent en volg je jouw gevoel? Recruiter Berend Buitink van Deloitte vertelt: ‘De belangrijkste reden waarom sollicitanten voor Deloitte kiezen is de “klik”. Bij Deloitte werken gewoon leuke mensen. Arbeidsvoorwaarden, opleidingsmogelijkheden en salaris zijn overal wel oké. Ik raad sollicitanten ook altijd aan om bij meerdere bureaus te solliciteren’.

Meer weten over solliciteren in de consultancy? Ga naar de Qompas SollicitatieTools of bekijk de sollicitatieprocedures van kantoren (tabblad solliciteren & contact).
 

Ontmoet onze recruiters


Mira Vasic Junior Scientist Innovator


Merel Vergunst Recruiter


Lorena Verschoor Graduate Recruiter


Stagebureau Capgemini

Veelgestelde vragen

Waarom worden casestudies gebruikt bij sollicitaties?
Hoe kan ik me voorbereiden op een casestudie?
Hoe zwaar is de werkdruk bij een consultant? Moet ik vaak lange dagen maken en in het weekend werken?
Hoe lang duren de projecten waaraan een consultant werkt?
Wat voor opleidingsmogelijkheden zijn er voor een consultant? Wanneer is een MBA van belang?
Werkt een consultant veel aan internationale projecten?
Hoe ziet de samenstelling van een project team eruit?
Wat doet een consultant?
Hoe belangrijk zijn nevenactiviteiten op je cv?
Welk startsalaris kan ik verwachten als junior consultant?
Hoe ziet de werkweek van een consultant eruit?
Hoe voeg ik mijn eigen vraag toe?
Wat mag een junior consultant van een adviesbureau verwachten?
Welke opleiding is vereist?
Hoe kan ik me oriënteren op de diverse organisatiebureaus?

Bedrijven en startfuncties

 
Bedrijfsnaam Functienaam
Boer & Croon Boer & Croon Analist Corporate Finance
Antea Group Antea Group Adviseur
Antea Group Antea Group Technisch specialist
Antea Group Antea Group Projectingenieur
Antea Group Antea Group Ontwerper
Boer & Croon Boer & Croon Stagiair Corporate Finance
TNO TNO Talent Development Programma
Antea Group Antea Group Commercieel talent
Antea Group Antea Group Jurist
Boer & Croon Boer & Croon Boer & Croon Young Executives (BCYE)
Boston Consulting Group Boston Consulting Group Visiting Associate
Boston Consulting Group Boston Consulting Group Associate
Boer & Croon Boer & Croon Young Executive Noordelijke regio
TNO TNO Junior Consultant Logistiek
Boston Consulting Group Boston Consulting Group Associate - startfunctie
TNO TNO Junior Onderzoeker robuuste netwerken
TNO TNO TNO Traineeship
Antea Group Antea Group Uniek Afstudeerderonderzoek Omgevingswet!
TNO TNO Junior/Medior Basin Modeller/Geologist
Antea Group Antea Group Stage voor Student (Techn.) Natuurkunde
Boston Consulting Group Boston Consulting Group INTERNSHIPS at BCG
Antea Group Antea Group Afstudeeropdracht Standaardisatie Bruggen
Antea Group Antea Group Afstudeeropdracht Kunststoffen in Constructies
Antea Group Antea Group Stageplaats Oranjewoud Beheer en Data - per januari 2014
Boston Consulting Group Boston Consulting Group Internships
Antea Group Antea Group Stagiair Organisatie en Ontwikkeling
TNO TNO Junior ICT researcher for smart grids (Groningen)
Antea Group Antea Group Stagiair Civiele Techniek voor Railopdracht
Antea Group Antea Group Stage/Afstudeeronderzoek Omgevingswet (WO)
Antea Group Antea Group Traineeship Specialisten Infra
Antea Group Antea Group Stagiair Organisatie en Ontwikkeling
Antea Group Antea Group Afstudeeropdracht Contracten
Antea Group Antea Group Stage/afstudeeronderzoek (Tech) Bedrijfskunde (WO)
Antea Group Antea Group Stage/afstudeeronderzoek Planologie (WO)
Antea Group Antea Group Stage/afstudeeronderzoek Rechten (WO)
Antea Group Antea Group Afstudeeropdracht Best Value
Antea Group Antea Group Afstudeeropdracht Orthotrope stalen rijdekken
Antea Group Antea Group Afstudeeropdracht Composietbruggen
Antea Group Antea Group Afstudeeropdracht Veiligheid Windturbines
Antea Group Antea Group Afstudeeropdracht Risicogestuurd Beheer
Antea Group Antea Group Stagiair Bedrijfskunde Lean
Antea Group Antea Group Stagiair Organisatie en Ontwikkeling
Antea Group Antea Group Stagiair GIS
Antea Group Antea Group Stage en afstudeeropdrachten bij Anteagroup
Antea Group Antea Group Afstudeeropdracht Risicogestuurd Beheer
Antea Group Antea Group Stagiair Civiel
Antea Group Antea Group Stagiair Action Learning Overheidsorganisaties
Antea Group Antea Group Junior Inspecteur Kunstwerken
Antea Group Antea Group Junior Adviseur Procesveiligheid
TNO TNO TNO Open Sollicitatie
Boston Consulting Group Boston Consulting Group INTERNSHIPS
Antea Group Antea Group Stagiair International Business Development
Antea Group Antea Group (Afstudeer)stages bij Antea Group
Capgemini Capgemini Afstudeerprojecten op niveau
Capgemini Capgemini Traineeship Test Consultant
Capgemini Capgemini Junior Consultant Insights & Data
Antea Group Antea Group Diverse (afstudeer)stages
Antea Group Antea Group Junior Adviseur Bodem
Antea Group Antea Group Stagiair Bouwkunde Constructies
Antea Group Antea Group Stagiair Beheer Openbare Ruimte
Antea Group Antea Group Afstudeerder Bedrijfskunde Facilitaire Organisatie
Antea Group Antea Group Stagiair Action Learning Overheidsorganisaties
Antea Group Antea Group Junior Adviseur Bodem
Calco Calco Traineeship Calco Masterclass®
Calco Calco Traineeship: De Calco MasterClass
TNO TNO Junior Cyber Security Specialist
TNO TNO TNO Trainee
The Next Organization The Next Organization Junior Project Assistent
Antea Group Antea Group Diverse startfuncties bij Antea Group
Capgemini Capgemini Masterclass Junior Developer
Capgemini Capgemini Junior Consultant Insights & Data
TNO TNO Diverse stages bij TNO
Qompas Consultancy Qompas Consultancy Business Intelligence Consultant
Qompas Consultancy Qompas Consultancy Strategy Consultancy Stage 2019
Antea Group Antea Group Diverse stages bij Antea Group
Qompas Consultancy Qompas Consultancy Junior Risk Management Consultant
Qompas Consultancy Qompas Consultancy Junior Consultant
Qompas Consultancy Qompas Consultancy (Junior) Consultant
Qompas Consultancy Qompas Consultancy Young Colfield - Traineeship ING Top Engineer
TNO TNO TNO Traineeship
Antea Group Antea Group Junior Adviseur Milieutechnische Constructies
Antea Group Antea Group Junior Adviseur Procesveiligheid
Boston Consulting Group Boston Consulting Group Internships at BCG
Qompas Consultancy Qompas Consultancy Junior Business Consultant - Innovatie & Finance (Regio Eindhoven)
Calco Calco Commercieel traineeship
Calco Calco Traineeship MasterClass Potentials (géén hbo/wo-diploma nodig)
TNO TNO Eager for innovation? Become a TNO trainee
TNO TNO Ready to push your boundaries in TNO’s Trainee Program?
Calco Calco Traineeship Calco Masterclass®
Antea Group Antea Group Junior Ingenieur Werktuigbouwkunde/Elektrotechniek
Antea Group Antea Group Diverse stages bij Antea
Antea Group Antea Group Traineeship Civiele Techniek
Antea Group Antea Group Junior Adviseur Bodem
Qompas Consultancy Qompas Consultancy Consultancy functies
TNO TNO Diverse (afstudeer)stages bij TNO (81x!)
Antea Group Antea Group Startende AutoCAD Tekenaar Rail
Antea Group Antea Group Junior Mechanical Engineer
TNO TNO Junior Research Fellow Model Driven Engineering
Antea Group Antea Group Startend Adviseur Reliability Engineering (RAMS)
Antea Group Antea Group Startend Bedrijfsjurist
Antea Group Antea Group Afstudeerder Civiele Techniek voor Rail
Antea Group Antea Group Junior Adviseur Milieu & Bodem Heerenveen
Capgemini Capgemini Afstudeerprojecten op niveau!
Capgemini Capgemini Traineeship Junior Software Developer
Calco Calco Traineeship Calco Masterclass®
Calco Calco Commercieel traineeship
TNO TNO Stages en afstuderen
Calco Calco Traineeship MasterClass Potentials (géén hbo/wo-diploma nodig)
Antea Group Antea Group Junior Adviseur Bouwkunde Brandveiligheid
Antea Group Antea Group Startende Adviseur Milieuhandhaving
Antea Group Antea Group Startende Inspecteur Civiele Infrastructuur
Antea Group Antea Group Startende Adviseur Milieucontrole
Qompas Consultancy Qompas Consultancy Young Colfield - KLM IT Talent Program
Boston Consulting Group Boston Consulting Group Internships at BCG
Capgemini Capgemini Meeloopstage Campus Recruitment
Antea Group Antea Group Junior Adviseur Geluid en Lucht
Antea Group Antea Group Junior Adviseur Bodem
TNO TNO Talent Development Programme
Antea Group Antea Group Startend (Milieu)planoloog
Qompas Consultancy Qompas Consultancy Junior Integratie Specialist
Antea Group Antea Group Junior Adviseur Bodem
Capgemini Capgemini Diverse stages bij Capgemini
Qompas Consultancy Qompas Consultancy Young Colfield - Traineeship ABN AMRO IT Business 2019
Qompas Consultancy Qompas Consultancy Young Colfield - Traineeship ING Top Engineer 2019
TNO TNO TNO zoekt ambitieuze starters
Qompas Consultancy Qompas Consultancy ABN AMRO IT Business Program - Traineeship 2019
Qompas Consultancy Qompas Consultancy ING Top Engineer Program - Young Colfield 2019
Qompas Consultancy Qompas Consultancy Junior Business Consultant
Qompas Consultancy Qompas Consultancy Strategy Consultant 2019
The Next Organization The Next Organization Strategisch Consultant Business Model Innovatie 2019
The Next Organization The Next Organization (Ervaren) Technisch Specialist 2019
Capgemini Capgemini Traineeship Junior Consultant
Antea Group Antea Group Startend Adviseur Asset Management Infrastructuur
Antea Group Antea Group Junior adviseur Contracten & Aanbesteden
The Next Organization The Next Organization Marketing Intelligence Consultant 2019
Talent voor Transitie Talent voor Transitie Traineeship
Boer & Croon Boer & Croon Managers – Boer & Croon
TNO TNO Eager for innovation? Become a TNO trainee
Antea Group Antea Group Junior Adviseur Geluid
Qompas Consultancy Qompas Consultancy Junior Business Technology Consultant
Qompas Consultancy Qompas Consultancy Junior Business Process Consultant
Qompas Consultancy Qompas Consultancy Junior Business Implementatie Consultant
Antea Group Antea Group Startende Ontwerper Rail
Antea Group Antea Group Trainee Contractbegeleider Land, Water & Civiel
Calco Calco Traineeship Calco MasterClass®
Qompas Consultancy Qompas Consultancy (Junior) Data Consultant
Antea Group Antea Group Revit Modelleur Kunstwerken
TNO TNO Eager for innovation? Become a TNO trainee

Evenementen

Calco-Inhousedag


Aanmelden t/m 18-9-2019
sep
20
2019

XperienceDays-2019


Aanmelden t/m 30-9-2019
okt
3
2019

XperienceDay-3-oktober-2019


Aanmelden t/m 27-9-2019
okt
3
2019

Calco-Inhousedag


Aanmelden t/m 2-10-2019
okt
4
2019

Get-to-know-TNO-11-oktober-2019


Aanmelden t/m 28-9-2019
okt
11
2019

XperienceDays-2019


Aanmelden t/m 4-11-2019
nov
7
2019


Alle evenementen
"Lorena Verschoor Graduate Recruiter"