Inloggen Nog geen account?
Vul s.v.p beide velden in.
ShellHEINEKEN

Handel en retail

Starten in de handel en retail
De handel en retail is een branche waarin de vier meest prominente P’s uit de marketing sterk naar voren komen: prijs, promotie, product en plaats. Het gaat bijvoorbeeld om de prijzenoorlog tussen de supermarkten en de elektronicaconcerns, of de flagstores van elektronica- en toonaangevende kledingmerken. Of denk aan de sterke groei van de huismerken in relatie tot de A-merken. Het gaat om fabrikanten die naast de traditionele kanalen richting consument steeds meer alternatieve afzet- en promotiemogelijkheden vinden. Zo kent ons land al in meer dan twintig steden een Douwe Egberts Café. Daarnaast verkoopt een aantal merkfabrikanten via internet ook rechtstreeks aan de consument. Wie werkt in de handel- en retailbranche werkt in een dynamische branche die midden in de samenleving staat.

Handel
De handel kent vele kanalen. Wanneer de eindconsument nog niet in zicht is spreken we van groothandel. Kenmerkend voor de groothandel is de functie van intermediair in de goederenstroom. Aan de ene kant staat de leverancier die zo goed mogelijk wil verkopen, aan de andere kant staat de afnemer die zo goed mogelijk wil inkopen. Bij de groothandel kom je de volgende benamingen tegen:

• Importeurs
Zij houden zich voornamelijk bezig met aankoop van goederen op de buitenlandse markt en verkoop daarvan op de binnenlandse markt.
• Exporteurs
Zij verkopen producten uit eigen land aan de buitenlandse markt.
• In- en exportbedrijven of wederverkopers
Bedrijven die goederen importeren om ze uiteindelijk weer af te zetten op een andere buitenlandse markt.
• Binnenlandse groothandel
Zowel de inkoop als verkoop vindt in eigen land plaats.
• Grossier
Benaming voor de leverancier die voornamelijk op de binnenlandse markt opereert en levert aan detailhandel en grootverbruikers.
• Zelfbedieningsgroothandel
Groothandel waar de ondernemer zelf kan “winkelen”. Bekende voorbeelden: Hanos, Makro en Sligro.
• Agenten
Vertegenwoordigers van een firma die op last en voor rekening van deze firma zaken doen op provisie basis.

Dienstverleners
De inkoop van producten is voor een retailer of handelsonderneming van groot belang. De inkoop is immers een integraal deel van de organisatiestrategie. Het beïnvloedt niet alleen de doelstellingen, maar ook de positie van een onderneming. Wanneer een leverancier onverhoopt uitvalt, zal door strategische spreiding de onderneming gewoon moeten doordraaien.

In de markt zijn daarom ook een aantal dienstverleners actief die zich puur richten op het doen van de inkoop voor een organisatie. Veelal betreft dit de inkoop in het buitenland, bijvoorbeeld China, die bemoeilijkt wordt door taal- en cultuurproblemen. Zo’n dienstverlener neemt dan het gehele traject over en schakelt de hele tussenhandel van importeurs, agenten etc. uit. Argumenten voor een ondernemer om met zo’n dienstverlener in zee te gaan zijn een optimalisering van zijn inkoopproces, besparing op personeelskosten en een voordeligere inkoopsprijs.

Retail en detailhandel
Volgens de Dikke van Dale is er geen verschil tussen retail en detailhandel. De detailhandel omschrijft zij als kleinhandel oftewel de handel die direct aan de verbruikers levert. In de praktijk zit er echter wel verschil tussen het gebruik van de termen retail en detailhandel. Retail wordt gebruikt als aanduiding voor zowel de verkoop van goederen als diensten aan de consument. Bij diensten kun je dan denken aan de dienstverlening van een bank, verzekeringskantoor of een reisbureau. Wanneer gesproken wordt over detailhandel bedoelt men uitsluitend de verkoop van goederen aan de consument. De drie belangrijkste detailhandelsvormen zijn winkelverkoop, ambulante handel en webwinkels /postorderbedrijven.

Winkelverkoop
Bij de winkelverkoop zien we winkels die zelfstandig opereren of winkels die kiezen voor een beperkte of verregaande vorm van samenwerking. Franchising is een vorm van samenwerking die je in meerdere soorten winkels tegenkomt. Van doe-het-zelf- tot huishoudelijke zaken, kledingzaken, sportzaken en supermarkten. In de retail zijn een aantal serviceorganisaties actief die voor subbranches zoals de mode, wonen en sport franchiseconcepten of andere samenwerkingsvormen aanbieden. Wat is franchising nu precies en hoe zien de overige samenwerkingsvormen eruit?

Franchising
Franchising is een vorm van commerciële samenwerking tussen een centrale organisatie en een particuliere ondernemer. Onder bepaalde voorwaarden maakt de ondernemer gebruik van de naam, kennis en het management van de organisatie. Kenmerkend voor franchising in de retail is dat het assortiment, de winkelinrichting en reclame gelijk zijn aan de winkels van de overige franchisenemers of de eigen winkels van de franchisegever. Het grootste voordeel wordt behaald door de efficiënte taakverdeling die hierdoor ontstaat. Beide partijen doen waar ze goed in zijn. Er wordt onderscheid gemaakt in drie hoofdvormen van franchising:

• First generation franchise
Productgericht, voornamelijk toegepast bij dealers. Voorbeelden: garagebedrijven; benzinepompstations.
• Trade mark franchise
Productgericht, maar dan hoofdzakelijk toegepast in de industrie. Voorbeeld: productie van Coca Cola in licentie.
• Second generation franchise
Een groot deel van het zakelijke concept wordt centraal geregeld. Denk aan marketing, verkoop, administratie, automatisering etc. De second generation franchise kent twee vormen: hard of full franchising en soft franchising. De harde variant kent duidelijke afspraken over het totale concept, bij de softe variant zijn de afspraken redelijk vrijblijvend.

In plaats van franchising wordt er ook wel gesproken over retailformules.

Overige samenwerkingsvormen
De overige samenwerkingsvormen die een retail serviceorganisatie aanbiedt, zijn onder te verdelen in drie categorieën. Deze kunnen, afhankelijk van het franchiseconcept, onderdeel zijn van de franchise of los worden afgenomen. De drie categorieën:

• Private label
• Centraal betalen
• Diensten

Private label

Een private label is een artikel dat in opdracht van een distributeur geproduceerd wordt. Het product krijgt niet de merknaam van de fabrikant, maar de naam van het huismerk van de distributeur. De distributeur is verantwoordelijk voor de productie, verpakking en marketing. Dit brengt een financieel risico met zich mee. Toch is de distributeur bereid dit risico te nemen, omdat een huismerk zorgt voor klantbinding. Het is een unieke mogelijkheid tot positionering in de markt, omdat het onderscheidend vermogen van prijs en dienstverlening alleen te weinig is in de concurrerende retailmarkt.

Centraal betalen
Centraal betalen biedt voordeel voor alle betrokken partijen. Zo ziet de zelfstandige ondernemer het aantal facturen dat hij ontvangt gereduceerd worden tot één verzamelfactuur per week. Verder is hij verzekerd van tijdige betaling van al zijn facturen, wat hem betalingskorting kan opleveren. Ook voor een retail serviceorganisatie is het tijdig betalen van haar leden erg belangrijk. Dit komt ten goede aan haar onderhandelingspositie bij de leveranciers, zodat zij haar meerwaarde richting de leden kan verwezenlijken. Voor een leverancier betekent centrale betaling dat maar hoeft te worden uitgegaan van één debiteur. Een bekende organisatie in de retail die het hele proces van de betalingen overneemt is RetailPay.

Diensten
Een retail serviceorganisatie biedt een zeer breed dienstenpakket aan haar leden. Er is geen gebied te bedenken waarop zij geen ondersteuning biedt. Enkele voorbeelden: advies over het assortiment, automatisering, winkelbouw, supply chain services en het bieden van vergaderfaciliteiten. Ook het signaleren van trends en het bevorderen van onderling contact tussen ondernemers ten einde kennisvoordeel te behalen is een belangrijk onderdeel van de dienstverlening.

Webwinkels/postorderbedrijven
Met het verdwijnen van de papieren catalogus van de postorderbedrijven vervaagt ook het onderscheid tussen een webwinkel en een postorderbedrijf. De groei van de aloude postorderbedrijven op internet en webwinkels zoals Bol.com en Coolblue heeft het web definitief op de kaart gezet. Internet is ook bij de winkelverkoop haast onmisbaar geworden. Veel winkeliers hebben een eigen website of een centrale site vanuit de retailformule. De moderne retailer doet aan cross channel benadering.

Cross Channel benadering
Coolblue, van origine een webwinkel, opende in 2007 haar eerste fysieke winkel met op de gevel webwinkel. De consument ziet de online shop steeds meer als onderdeel van de winkel. Een eerste oriëntatie begint veelal op internet, al naar gelang het product. De winkel wordt vaak bezocht om het artikel te voelen, zien en ervaren. De aankoop vindt plaats al naar gelang de wens van de consument. Ter plekke, of op een later tijdstip, of mobiel via de app. Een laatste vraag of een klacht die de consument heeft, kan naast de winkel ook zijn weg vinden via Twitter of Facebook. Kortom, cross channel benadering in retail vraagt om meegaan met veranderingen.

Kenmerken retail
De retail is een branche waar uiteindelijk alles draait om het verbinden met de consument. Er is geen betere klant dan een trouwe klant. Het is ook een branche waar de dienstverlening voorop staat, of het nu om een online aankoop gaat of een aankoop in de winkel. Immers, tevreden klanten zijn potentiële trouwe klanten. Alles draait om merken en imago. Deze duidelijke positionering van de branche leidt tot een aantal kenmerken. Deze kenmerken zijn als volgt.

Dynamische branche
Geen dag is hetzelfde in de retail. De weersverwachting, evenementen, er moet overal op worden ingespeeld. En niet alleen van tevoren, ook tijdens het werk vragen allerlei gebeurtenissen om actie. Denk maar aan een omvangrijke file die een belangrijke levering vertraagt. Deze kwetsbaarheid van de branche vraagt om flexibele mensen en snelle beslissers.

Hectische branche
De retailer is gebaat bij drukte, immers elke passant is een potentiële klant. Hij zal dan ook gevestigd zijn op plaatsen waar vanuit een gemeenschappelijke deler al veel verkeer van mensen aanwezig is. Dit varieert van grote ziekenhuizen tot luchthavens tot winkelcentra. Dit heeft voorspelbare en onvoorspelbare pieken tot gevolg.

Klant staat centraal
Ook al werk je back office voor een doe-het-zelfzaak, een supermarkt of een woonwinkel, al jouw werk staat in het teken van de klant, waar veel mensen op de werkvloer dagelijks contact mee hebben. Het is dan ook gebruikelijk dat er ook van back officemedewerkers, ongeacht de functie, verwacht wordt, dat ze enkele dagen per jaar meedraaien in een winkel. Het voordeel hiervan is dat je beter de impact van je werk achter de schermen kan doorgronden.

Shoppen is beleving
Verruimde openingstijden, koopzondagen, winkelen met Pasen, Pinksteren; de retailer die inspeelt op het gevoel van de consument doet goede zaken.

Trends
Schaalgrootte is heel belangrijk bij supermarkten. In de laatste tien jaar heeft in deze tak van de branche door diverse overnames een verschuiving plaatsgevonden. Anno 2012 hebben de twee grootste supermarktketens, Albert Heijn en Jumbo, samen een marktaandeel van 56 procent. Tien jaar geleden hadden de twee grootsten, toen nog Albert Heijn en C1000, slechts 39 procent van de markt in handen.

Albert Heijn is veruit de grootste met een marktaandeel van 36 procent, waarmee zij dicht in de buurt komt van de grens van 40 procent die de Nederlandse Mededingingsautoriteit stelt. Als een bedrijf zo’n grote vertegenwoordiging in de samenleving heeft, dan krijgt zij ook een grote verantwoordelijkheid naar de samenleving toe. Des te beter zij dit uitvoert, des te meer zal zij sympathie behouden. De puur-en-eerlijkproducten en de opmars van de biologische producten in de winkels zijn hier een voorbeeld van. Daarnaast organiseert Albert Heijn onder meer lunches op scholen.

Ook andere trends beïnvloeden de retail. De toename van Russische en Chinese toeristen die ons land bezoeken of een transfer op Schiphol hebben, is voor de drankwinkels van Schiphol Airport Retail een reden om het assortiment te wijzigen. Daarbij zorgen zij ook voor personeel dat mandarijn spreekt. Er wordt volop ingespeeld op de verwachting van deze buitenlandse consumenten.

Brancheorganisaties
In de retail zien we veel ondernemingen die soortgelijke producten verkopen. Dit levert concurrentie op, maar tegelijkertijd hebben de verschillende bedrijven ook gemeenschappelijke belangen. Dit betekent dat veel bedrijven die ongeveer dezelfde producten verkopen zich aansluiten bij een brancheorganisatie. Naast de belangenbehartiging zijn deze organisaties ook actief in het trainen en opleiden van het (toekomstige) personeel van de diverse bedrijven. Bekende brancheorganisaties zijn:

• CBL: Centraal Bureau Levensmiddelenhandel
• CBW Mitex voor de woon-, mode-, schoenen en sportbranche
• Uneto-VNI voor de installatie- en technische detailhandel

Werkveld
Wie zich oriënteert op de handel en retail zal het opvallen dat het een branche is die veel werk biedt aan lager geschoolde arbeidskrachten. Er zijn veel vacatures voor functies op de winkelvloer, waarbij weliswaar voor de baan van winkelmanager wel vaak hbo-niveau wordt gevraagd. Wanneer je echter naar de achterliggende processen in de branche kijkt, zie je naast de lagere functies ook meerdere functies voor afgestudeerde hbo-ers en in iets mindere mate voor academici. Vaak wordt van academici een bepaalde hands-on-mentaliteit verwacht. Verder is het een branche waar veel mensen ook door ervaring in front office doorstromen naar functies in back office. Vaak blijven zij lang werkzaam in een back office functie of schuiven weer door naar een hogere managementfunctie bij hetzelfde bedrijf.

Supermarkten
De supermarktconcerns bieden werk aan ruim dertig procent van alle werknemers in de detailhandel. Daarom nemen we de hele organisatie met alle werkvelden als voorbeeld voor een uiteenzetting van de verschillende vakgebieden die je tegenkomt in de retail. Het grootste deel van het personeel werkt in de supermarkt zelf.

Zonder de voor de consument onzichtbare medewerkers kunnen zij op de werkvloer echter niet functioneren. Hoe ziet nu de hele back office van een grote supermarktketen eruit? Grofweg kan je de volgende werkgebieden onderscheiden:

• Winkelsupport
Bij een keten is de strategie van het gehele merk voor elke afzonderlijke winkel de kracht waarop hij steunt. Om deze strategie te realiseren en te verbeteren zal er constant gefocust moeten worden op de processen in de winkel. Wat kan nog gebruiksvriendelijker?
• Supply chain
In welke supermarkt je ook bent, groot of klein, de supply chain is het hart van de organisatie. Des te groter de keten, des te omvangrijker de gehele bevoorrading. In de distributiecentra komen en gaan de producten dan ook bijna 24 uur per dag. Met alle leveranciers is contact over de inhoud van de levering, de kwaliteit en de voorwaarden.
• Inkoop
Hier worden alle afspraken met leveranciers in binnen- en buitenland uit onderhandeld en vastgelegd.
• Replenishment
Voorraadmanagement. Naast de dagelijkse bevoorrading ook het voorspellen van de afzet voor feestdagen, seizoenen en promoties.
• Finance & Control
Goed inzicht in de financiële stroom is van groot belang voor een branche waar het geld in- en uitstroomt. Daarbij levert deze financiële geldstroom informatie van onschatbare waarde. Welke producten lopen goed, welke acties zijn succesvol, waar wordt de meeste winst behaald? Verder is de financiële berichtgeving voor onder meer de aandeelhouders van belang.
• ICT
Binnen een supermarkt zijn er vele gegevensstromen. De ICT speelt een belangrijke rol bij het versimpelen en koppelen van alle gegevensstromen. Ook op het gebied van innovaties blijft de ICT de winkel steeds nieuwe mogelijkheden bieden.
• Juridisch
De supermarkt biedt een breed juridisch werkveld. Enkele voorbeelden: de onderlinge concurrentie, de strijd om het schap tussen leveranciers, wat mag wel en wat mag niet? Denk ook aan de stroomlijning van de regelgeving rond franchising.
• Communicatie
Goede interne communicatie zorgt in een grote organisatie voor verbinding. Externe communicatie is van cruciaal belang voor het imago.
• Marketing
Alle verkoopondersteunende activiteiten zoals merchandise en andere acties zorgen voor extra ‘leven’ in de winkel.
• Store Development
Onderhoud en ontwikkeling van bestaande en nieuwe winkels.
• Real Estate
Het zoeken naar goede locaties met de juiste traffic en deze verkrijgen en beheren.

Overige werkgebieden
Iemand die zich bezig houdt met Real Estate kan zich ook aan de andere kant van de spreekwoordelijke tafel bevinden. Het uitgeven van vergunningen en het managen hiervan vraagt weer om een andere benadering. Denk hierbij aan locaties zoals grote winkelcentra, de treinstations of mainport Schiphol.

Starters die de hbo-opleiding Retail Business gevolgd hebben, belanden ook vaak in marketingfuncties zoals junior productmanager.

Voor wie na een loopbaan in de retail zijn kennis op een andere manier wil ventileren, kan aan de slag als zelfstandig consultant of in dienst van een adviesbureau voor de retail.

Profiel
Wie wil werken in de handel en retail heeft vele mogelijkheden. Je kunt bijvoorbeeld als zelfstandig ondernemer aan de slag, eventueel gesteund door een retailformule, of gewoon als werknemer bij één van de partijen in de markt. Alleen wat breng je mee naast je studie om te slagen in deze dynamische branche?

Energie
Je bent iemand die het echt leuk vindt om in een hectische omgeving te werken. Je hebt geen behoefte aan een vast dagelijks ritme of een constante structuur. Je ziet kansen in alles wat er in je omgeving gebeurt. Het geeft je energie. Ook het behalen van resultaat vind jij erg belangrijk.

Creatief
Elke trend die in de branche speelt weet je door jouw creativiteit om te buigen in een creatief concept. Je vindt het een uitdaging om constant te vernieuwen en ziet telkens mogelijkheden om processen te verbeteren. Hierbij heb je oog voor detail.

Leider
Wie een traineeprogramma volgt tot supermarktmanager moet zich goed realiseren dat leidinggeven een belangrijk onderdeel is van je taak. Als supermarktmanager van een grote supermarkt betekent dit dat je leiding geeft aan zo’n 300 medewerkers. Je groeit hierin door eerst als assistent aan de slag te gaan. Houd er wel rekening mee dat je als jonge enthousiasteling ook sturing gaat geven aan medewerkers die al 20 jaar in hetzelfde filiaal werken op hun eigen vertrouwde manier. Zij zijn niet alleen ouder, maar kunnen ook putten uit ervaring. Je zult hier met een bepaalde mate van respect en inlevingsvermogen je weg in moeten vinden. Verder weet je mensen te inspireren. Je stimuleert tot concrete uitvoering en ook zelf ben je pragmatisch en ondernemend. Verder ben je kritisch, ook op jezelf, en durf je fouten te maken.

Opleiding
Naast de hbo-opleiding Retail Business kunnen vele andere opleidingen een goede achtergrond vormen voor een loopbaan in deze branche. Ook in specifieke vakgebieden zoals supply chain management en finance kun je met allerlei achtergronden terecht. Een logistieke achtergrond, een financiële studie, en een commerciële instelling zijn echter belangrijke pré’s. Voor de wat algemenere functies zoals filiaal manager en category manager zijn vooral je persoonlijkheid en je leiderschapskwaliteiten van belang voor een succesvolle start. Aan authenticiteit wordt veel waarde gehecht.

Ontmoet onze recruiters


Angela Ridder


Shell Recruitment

Veelgestelde vragen

Wat is het verschil tussen een huismerk en een A of B-merk?

Wat maakt het huismerk zo belangrijk in de retailmarkt?

Wat is het verschil tussen franchising en een retailformule?

Wat is replenishment?

Wat is het verschil tussen retail en detailhandel?

Wat is een private label?

Bedrijven en startfuncties

 
Bedrijfsnaam Starters per jaar
Shell Shell 100 Volgen
HEINEKEN HEINEKEN 0 Volgen
Bedrijfsnaam Functienaam
HEINEKEN HEINEKEN IT Management Traineeship
HEINEKEN HEINEKEN Commercieel Management Traineeship
HEINEKEN HEINEKEN Productie/ Supply Chain Management Traineeship
HEINEKEN HEINEKEN Startfunctie binnen commercie, finance, productie, IT óf HR
HEINEKEN HEINEKEN Financieel Management Traineeship
HEINEKEN HEINEKEN Productie & Supply Chain Management Traineeship
Shell Shell Vacancies for engineers and (geo)scientists
Shell Shell Assessed Internship / (afstudeer)stage
HEINEKEN HEINEKEN Financieel Management Traineeship
HEINEKEN HEINEKEN IT Management Traineeship
HEINEKEN HEINEKEN Commercieel Management Traineeship
Shell Shell Shell Graduate Programme 2016
Shell Shell Shell Graduate Programme for Engineering & Environmental/Safety
Shell Shell Shell IT Graduate Programme - Business Information Management
Shell Shell Shell Graduate Programme Process, Automation, Control & Optimisation
HEINEKEN HEINEKEN Technologisch Traineeship
Shell Shell Shell Graduate Programme 2017
Shell Shell Assessed Internship / (afstudeer)stage 2017
HEINEKEN HEINEKEN HEINEKEN Sales Traineeship (hbo)
HEINEKEN HEINEKEN Stage E-commerce Heineken
HEINEKEN HEINEKEN Commercieel Management Traineeship
HEINEKEN HEINEKEN Supply Chain Management Traineeship
HEINEKEN HEINEKEN Technoloog In Opleiding
Shell Shell HBO Starters positie - Construction Supervisor Werktuigbouwkunde
Shell Shell SHELL IT ASSESSED INTERNSHIPS
HEINEKEN HEINEKEN Stage Digital media & advertising operations
HEINEKEN HEINEKEN Stage opleidingskunde
HEINEKEN HEINEKEN 24x stage bij HEINEKEN Marketing, Finance & IT
Shell Shell Shell Graduate Programme 2018/2019
Shell Shell Shell Graduate Programme: start your career as IT Business Analyst
Shell Shell Shell IT Assessed Internships
Shell Shell Shell Graduate Programme Process Automation & Control Engineer (PACO)
Shell Shell Shell Finance Graduate Programme 2-3 years working experience
Shell Shell Shell Graduate Programma for Electrical Engineers
HEINEKEN HEINEKEN Commercieel Management Traineeship
HEINEKEN HEINEKEN Financieel Management Traineeship
HEINEKEN HEINEKEN Supply Chain Management Traineeship
HEINEKEN HEINEKEN IT Management Traineeship
Shell Shell Shell IT Assessed Internships
Shell Shell HBO Starters positie - Maintenance Werkvoorbereider
HEINEKEN HEINEKEN Campus Recruiter HEINEKEN
HEINEKEN HEINEKEN HEINEKEN Sales Traineeship (hbo)
HEINEKEN HEINEKEN Commercieel Management Traineeship
HEINEKEN HEINEKEN Financieel Management Traineeship
HEINEKEN HEINEKEN Supply Chain Management Traineeship
HEINEKEN HEINEKEN Stage Inkoop van Business Services
HEINEKEN HEINEKEN Stage Trade Marketing Vrumona
Shell Shell Production Operations Engineers, Upstream | Part of Shell Graduate Programme
Shell Shell Geo-Information Analyst (PhD) | Part of Shell Graduate Programme
Shell Shell Project Delivery Engineers | Part of Shell Graduate Programme
Shell Shell Geophysicist – Seismic Data Processing (MSc – PhD) | Part of Shell Graduate Programme
Shell Shell Blockchain Analyst | Part of Shell Graduate Programme
Shell Shell Data Analytics Engineer | Part of Shell Graduate Programme
HEINEKEN HEINEKEN IT Management Traineeship
HEINEKEN HEINEKEN Commercieel Management Traineeship
HEINEKEN HEINEKEN Finance Management Traineeship
HEINEKEN HEINEKEN Supply Chain Management Traineeship
Shell Shell Contracting & Procurement | Part of Shell Graduate Programme
Shell Shell Finance Professionals | Part of Shell Graduate Programme
Shell Shell Shell Technical IT Assessed Internships
Shell Shell Mechanical Engineers | Part of Shell Graduate Programme
Shell Shell Data Engineer | Part of Shell Graduate Programme
HEINEKEN HEINEKEN Commercieel Management Traineeship 2020
HEINEKEN HEINEKEN Finance Management Traineeship 2020
HEINEKEN HEINEKEN Supply Chain Management Traineeship 2020
Shell Shell Shell Graduate Programme (more than a traineeship!)
Shell Shell Civil Engineers | Part of Shell Graduate Programme
Shell Shell Electrical/Power Engineers | Part of Shell Graduate Programme
Shell Shell Digital Implementation | Shell Technical IT Assessed Internships
Shell Shell Rotating Equipment Engineers (Discipline Engineering) | Part of Shell Graduate Programme
Shell Shell Virtual Reality/Technology Analyst | Shell IT Assessed Internships
Shell Shell Production Optimizer | Shell Technical IT Assessed Internships
Shell Shell Geophysicists | Part of Shell Graduate Programme
Shell Shell Electrical/Power Engineers | Part of Shell Graduate Programme
HEINEKEN HEINEKEN Management Traineeship HEINEKEN - Commercie
HEINEKEN HEINEKEN Management Traineeship HEINEKEN - Finance
HEINEKEN HEINEKEN Diverse stages: Heineken Nederland
HEINEKEN HEINEKEN Intern Recruitment
HEINEKEN HEINEKEN Stage Strategic Business Control @ HEINEKEN Netherlands Supply
HEINEKEN HEINEKEN Meewerkstage - Warehouse excellence
HEINEKEN HEINEKEN Junior HR Business Partner

Evenementen

okt
7
2021


Alle evenementen
"Paul Kieft Assistant Platform Supervisor"