Inloggen Nog geen account?
Vul s.v.p beide velden in.
ShellStorkAkzoNobel-Paints-CoatingsHEINEKENSABICTNOAmgenEurofinsNouryonTalent-voor-Transitie

Industrie

De industrie, we gebruiken dagelijks de eindproducten van deze bedrijfstak. Van een deel van onze voeding tot medicijnen, de warme kachel in de winter en de verkoelende airco in de zomer. Het is ook een bedrijfstak die de laatste dertig jaar flink in omvang is afgenomen. Ondanks deze krimp is het nog steeds een bedrijfstak die volop toekomstmogelijkheden biedt. Denk alleen maar aan de uitdagingen die ten grondslag liggen aan het steeds schaarser worden van delfstoffen en daarmee samenhangend de druk op bedrijven om maatschappelijk verantwoord te ondernemen. De TU Delft krijgt een nieuw laboratorium om uit te zoeken hoe duurzame energie en grondstoffen op industriële schaal uit afval gemaakt kunnen worden. Het topsectorenbeleid van de overheid zorgt voor focus op, en werkgelegenheid in, diverse takken van de industrie. En dat niet alleen: ook de value chain, die de in ons land gevestigde bedrijven toevoegen, vraagt om ambitieuze en hoog opgeleide werknemers.

Oriëntatie op het starten in de industrie
De industrie herbergt vele soorten bedrijfstakken. Het beeld van werken in deze branche zal dan ook van persoon tot persoon verschillen en zeker niet volledig zijn. Een snelle surftocht op internet langs diverse grote industriële bedrijven leert dat er voor starters vele diverse mogelijkheden zijn. Finance, sales en marketing, logistiek, techniek, human resources: om er maar een paar te noemen. Bij het ene bedrijf heeft dit de vorm van een traineeship, bij de andere gaat het om een startersfunctie, de derde biedt beide mogelijkheden. Kortom, wie zich oriënteert op de industrie zal vele vragen voor zichzelf moeten beantwoorden. De belangrijkste vragen die tevens een bijdrage leveren aan het goed onderbouwen van je uiteindelijke keuze zijn:

• Heb ik een passie voor de industrie?
• Wat is het belang van een technische studie?
• Traineeship of startersfunctie?
• Welke bedrijfscultuur spreekt mij aan?
• Wil ik werken in het buitenland?
• Heb ik voldoende tijd gestoken in het daadwerkelijk kennis maken met meerdere potentiële werkgevers?
• Wat heb ik tijdens mijn studie geleerd door nevenactiviteiten?

Passie voor de industrie
Een passie voor de industrie ontwikkel je door er op de een of andere manier ,vroeg of laat, mee in aanraking te komen. Dat kan door familie of misschien ben je opgegroeid in de buurt van Schiphol en herkende je de vliegtuigen al aan het motorgeluid. Of je hebt tijdens je stage de ongekende mogelijkheden ontdekt die de industrie biedt. Wellicht studeer je chemie en begint je verbeelding te spreken, zodra je via de A2 Limburg in rijdt en de hoge fabrieken van DSM passeert?

Belang technische studie
Betekent werken in de industrie nu ook dat je een technische achtergrond moet hebben? John Ouwerkerk, recruiter bij Stork Technical Services, stelt dit beeld bij: ‘Als wij op een evenement staan, met op de achterwand van onze stand technische installaties, lopen veel studenten inderdaad gelijk door, omdat ze denken een technische studie nodig hebben. Dit is echter niet altijd zo, wij nemen ook mensen aan met andere studies zoals rechten, bedrijfskunde en financieel management. Wij vinden het wel prettig als iemand enige affiniteit met techniek heeft, want we zijn een technisch bedrijf. Ongeveer 85% van ons personeel is technisch geschoold’. Rob Sanders, recruiter bij AkzoNobel vult aan: ‘Wat studenten zich vaak niet realiseren, is dat er ook grote financiële stromen in de industrie zijn, zoals bijvoorbeeld de aanschaf van het machinepark’. Daarbij is ook de tak van de industrie bepalend voor het accent van gevraagde studierichtingen. Zo speelt ook de logistiek en marketing in onder meer de procesindustrie een grote rol. Kortom, de industrie is een veelzijdige sector met mogelijkheden voor starters vanuit allerlei studierichtingen.

Traineeship of startersfunctie
De aard van de werkzaamheden, leren in de breedte of de diepte, het aantal startersfuncties in een bedrijf: dit zijn allemaal facetten die de vorm van het aanbod bepalen. Zo kent Van Oord voor starters alleen de mogelijkheid van een technisch traineeship. Joyce Moens, recruiter bij Van Oord: ‘In een jaar tijd word je breed opgeleid, zodat je weet hoe de organisatie in elkaar steekt, wat de werkwijze is, waar alle kosten vandaan komen’. Kort? ‘Het bestaat uit 24 opleidingsdagen en twee keer acht weken in het buitenland. Na dit jaar kun je meedoen aan wereldwijde projecten en afhankelijk van je studierichting gaan werken als engineer of als junior bij de technische dienst of een andere functie’.

AkzoNobel heeft, met uitzondering van het hoofdkantoor in Amsterdam, geen traineeships. Rob Sanders, recruiter bij AkzoNobel: ‘Bij ons staat leren in de functie waarin je start centraal. Pas na zo’n jaar of drie ervaring, zie je de effecten van je werkzaamheden. Je hebt geleerd van je fouten en je kennis verdiept. Daarbij biedt ook een startersfunctie verantwoordelijkheid en alle gewenste en noodzakelijke begeleiding’.

Stork Technical Services kent zowel een traineeship als starterfuncties. John Ouwerkerk, recruiter: ‘Het traineeship is voor starters die richting algemeen management, strategische planning en ontwikkeling new business willen. De startersfuncties zoals mechanical engineer, junior projectleider en werkvoorbereider zijn voor starters die echt technisch aan de slag willen. Daarbij sluit een startersfunctie geen leidinggevende positie in de toekomst uit’.

Bedrijfscultuur
De bedrijfscultuur vindt zowel zijn oorsprong in de geschiedenis van het bedrijf als de werknemers. Is het een bedrijf dat internationaal opereert en ook mensen van diverse nationaliteiten in dienst heeft, zodat de voertaal Engels is? Of is het een oer-Hollands familiebedrijf? Ga voelen welke bedrijfscultuur het beste bij je past. Een goede match tussen jouw persoonlijkheid en de bedrijfscultuur is erg belangrijk.

Carla van Loenhout, campuscoördinator bij ASML: ‘Het proces van het ontwikkelen en ontwerpen van nieuwe, nog niet bestaande technieken, geeft een bepaalde positieve energie die door het bedrijf stroomt’. Een aantal industrieën zoals onder andere de maritieme en offshore, de staal- en machine industrie zijn echte mannenwerelden. Voel jij je thuis in deze wereld ongeacht je sekse; vind je het leuk om af en toe op locatie te zijn, compleet met helm en veiligheidsschoenen?

Buitenland
De industrie is een branche die veel organisaties kent, waar je voor korte of langere tijd in het buitenland kan verblijven. Werken als expat is momenteel minder vaak mogelijk, in verband met de hoge kosten die eraan verbonden zijn. In economisch mindere tijden wordt hier eerder op bezuinigd. Daarbij worden voor korte buitenlandbezoeken, waarin alleen overleg centraal staat, de moderne communicatiemiddelen steeds vaker ingezet. Bijkomend voordeel is dat dit een gunstige invloed heeft op de ecologische voetafdruk van de onderneming.

Realiseer je wel dat werken in bijvoorbeeld de maritieme en offshore industrie betekent dat je gedurende je hele carrière met werken in het buitenland te maken krijgt. Joyce Moens, recruiter bij Van Oord: ‘Ga goed bij jezelf na of je wel geschikt bent om voor langere tijd te werken in het buitenland. Pak absoluut de kans om stage te lopen in het buitenland, zodat je het werken en leven in het buitenland kan ervaren’.

Kennismaken met potentiële werkgevers
De industriële ondernemingen presenteren zich op vele manieren. Bedrijvendagen, presentaties bij studieverenigingen, lezingen, congressen, inhouse dagen, business courses; er is volop keuze. Maak gebruik van deze mogelijkheden; een gevolgde business course is tevens een goede aanvulling op je CV. Realiseer je dat een sollicitatiegesprek alleen niet voldoende indruk geeft om zelf de juiste keuze te maken. Probeer tenminste drie bedrijven te bezoeken voor je daadwerkelijk ergens solliciteert. Iemand met een shortlist in zijn hoofd van keuze één, twee en drie komt tijdens een gesprek beter over dan iemand die twijfelt over zijn belangstelling.

Industrie in de media
De media berichten regelmatig over het tekort aan technici voor de komende jaren. Momenteel heeft ongeveer 25 procent van alle afgestudeerden een bètarichting gevolgd. Voor 2025 zou dit percentage rond de 40 % moeten liggen. Een rondvraag langs diverse toonaangevende bedrijven leert hoe er met dit voorspelde tekort gedacht wordt omgegaan. Zo zijn er steeds meer bedrijven actief in de voorlichting: Shell en DSM verzorgen deze zelfs al vanaf de lagere school. Ook op Regionale Opleidingscentra wordt veel aan techniekpromotie door het bedrijfsleven gedaan.

De hogere opleidingen werken nauw samen met het bedrijfsleven. Zo stelt de Universiteit Utrecht in het studiejaar 2012-2013 een extra beurs beschikbaar voor chemiestudenten bovenop de studiefinanciering. Deze beurs is een initiatief van de Vereniging van de Nederlandse Chemische Industrie (VNCI). Een jaar later wordt dit beurzenstelsel landelijk uitgerold. Er komen maximaal 40 hbo studenten en 20 wo studenten voor in aanmerking. Zij worden geselecteerd door de deelnemende chemiebedrijven die de toelage van € 500,- per maand beschikbaar stellen.

Verder blijkt dat het tekort vooral zal gaan spelen op mbo-niveau. Voor de hogere functies is nu merkbaar dat de vijver niet groot is, maar nog wel voldoende “vissen” voortbrengt. Mocht er een tekort zijn, dan wordt er eerder gedacht aan mensen te werven in het buitenland, dan het uitbesteden van een deel van het productieproces naar het buitenland. Dit heeft te maken met gemaakte strategische keuzes en de kwaliteit van de Nederlandse werknemer. Een ingewerkte kracht is zeer waardevol voor een industrieel bedrijf. Door zijn ondernemende mentaliteit denkt hij bijvoorbeeld op de werkvloer goed mee over allerlei zaken waaronder kostenbesparing. Dit heeft een positieve invloed op het rationeel functioneren van een bedrijf. bedrijf. Zijn houding is over het algemeen actief en meedenkend.

Werken in een topsector

De overheid heeft een aantal economische sectoren aangewezen, waarin ons land wereldwijd uitblinkt en nog sterker kan worden. Daarom investeert zij, in samenwerking met het bedrijfsleven en het onderwijs, in kennis en innovatie, in deze sectoren. Deze samenwerking is vastgelegd in afspraken die zijn ondergebracht in een innovatiecontract. Dit contract is inhoudelijk verzorgd door een topteam, dat alle kansen en knelpunten voor de betreffende sector in kaart heeft gebracht. Het topteam is samengesteld uit een wetenschapper, een topambtenaar, een innovatieve MKB-er en een boegbeeld uit de sector. Het contract vormt de basis voor de uitvoering van de gemaakte afspraken: op inhoudelijk en financieel gebied door bedrijven, wetenschappers, overheid en kennisinstellingen. Deze uitvoering vindt plaats in 2012 en 2013. In totaal zijn er negen sectoren aangewezen, waarvan maar liefst zeven direct of indirect met de industrie te maken hebben. De zeven topsectoren:

• Water
• AgroFood
• Life Sciences
• Chemie
• High Tech Systemen en Materialen
• Energie
• Logistiek

Daarnaast zijn er ook human capital agenda’s opgesteld. In deze agenda’s staan voorstellen van de topsectoren om het onderwijs beter te laten aansluiten op de arbeidsmarkt en om het huidige personeel verder te ontwikkelen. Zo zijn er plannen om te investeren in een Centre of Expertise voor het hbo. Hier kunnen ondernemers, wetenschappers, docenten en studenten een samenwerkingsverband aangaan.

Ontmoet onze recruiters


Vera van Etten Campus Recruiter


Rob Sanders Employer Branding Partner


Kristel Recruiter


Shell Recruitment

Veelgestelde vragen

Ik heb met diverse bedrijven kennis gemaakt tijdens de verschillende evenementen. Toch twijfel ik of de industrie bij me past. Wat kan ik het beste doen?
Is er veel verschil tussen een traineeship en een startersfunctie?
Ik wil graag werken in de high tech industrie, maar ik twijfel door de instabiliteit van deze markt. Hoe gaat de sector zelf ermee om?
Wat is het belang van nevenactiviteiten op je CV?
Wat is het startsalaris?
Is buitenland ervaring op mijn CV belangrijk?
Wat kan deelname aan een business course opleveren?
In de media zie ik nogal eens berichten over een verwachting van een flink tekort aan technici voor de komende jaren. Hoe reageert de branche hier op?

Bedrijven en startfuncties

 
Bedrijfsnaam Functienaam
SABIC SABIC Business Coordinator
SABIC SABIC Mechanical Engineer
SABIC SABIC Process Development Engineer
SABIC SABIC Process Engineer
HEINEKEN HEINEKEN IT Management Traineeship
HEINEKEN HEINEKEN Commercieel Management Traineeship
TNO TNO Talent Development Programma
AkzoNobel - Paints & Coatings AkzoNobel - Paints & Coatings Product Developer
Stork Technical Services Stork Technical Services Finance trainee
Stork Technical Services Stork Technical Services HR trainee
Stork Technical Services Stork Technical Services Ontwikkelingsconstructeur
HEINEKEN HEINEKEN Productie/ Supply Chain Management Traineeship
HEINEKEN HEINEKEN Startfunctie binnen commercie, finance, productie, IT óf HR
HEINEKEN HEINEKEN Financieel Management Traineeship
AkzoNobel - Paints & Coatings AkzoNobel - Paints & Coatings Assistant Controller
AkzoNobel - Paints & Coatings AkzoNobel - Paints & Coatings Junior Product Manager
AkzoNobel - Paints & Coatings AkzoNobel - Paints & Coatings Process Engineer (Production and Engineering)
Stork Technical Services Stork Technical Services Management Trainee
TNO TNO Junior Consultant Logistiek
TNO TNO Junior Onderzoeker robuuste netwerken
HEINEKEN HEINEKEN Productie & Supply Chain Management Traineeship
SABIC SABIC Internship mechanical engineering Sabic
SABIC SABIC SEeD Trainee Mechanical / Reliability Engineer
Stork Technical Services Stork Technical Services WO Trainee Techniek
TNO TNO TNO Traineeship
Stork Technical Services Stork Technical Services HBO/WO Trainee Techniek
TNO TNO Junior/Medior Basin Modeller/Geologist
SABIC SABIC Open Graduate Application
SABIC SABIC 10x stage/afstuderen bij Sabic
AkzoNobel - Paints & Coatings AkzoNobel - Paints & Coatings Stagiair Master Data Management
SABIC SABIC Junior Application Development Engineer Composites
Stork Technical Services Stork Technical Services Internship Internal Communication
Stork Technical Services Stork Technical Services Technisch Trainee (Unit Offshore)
Stork Technical Services Stork Technical Services (Technisch) Bedrijfskundige Stageplaats NDO ontwikkelplan
Stork Technical Services Stork Technical Services Stageplaats Techniek WTB
Stork Technical Services Stork Technical Services Stage Marketing
AkzoNobel - Paints & Coatings AkzoNobel - Paints & Coatings Operations Trainee Industrial Chemicals NL
SABIC SABIC SEeD Trainee Chemical Engineer
TNO TNO Junior ICT researcher for smart grids (Groningen)
Stork Technical Services Stork Technical Services Stageplaats Communicatie/Media
AkzoNobel - Paints & Coatings AkzoNobel - Paints & Coatings Internship for project Center Works Digital (HBO)
Stork Technical Services Stork Technical Services Stageplaats HRM / Learning and Development
Stork Technical Services Stork Technical Services Stageplaats Technisch Bedrijfskunde
AkzoNobel - Paints & Coatings AkzoNobel - Paints & Coatings Internship Manufacturing & Technology
AkzoNobel - Paints & Coatings AkzoNobel - Paints & Coatings IT Software Asset Management - Internship
AkzoNobel - Paints & Coatings AkzoNobel - Paints & Coatings Internship Sponsorship Management (HBO/WO)
Stork Technical Services Stork Technical Services General Management Traineeship
SABIC SABIC Sabic Supply Chain Development Program
Stork Technical Services Stork Technical Services Traineeship Proposal Engineer
Stork Technical Services Stork Technical Services Stageplaats Learning & Development
Stork Technical Services Stork Technical Services Software Engineer
Stork Technical Services Stork Technical Services Technisch Trainee (Unit Offshore)
Stork Technical Services Stork Technical Services Technisch Trainee
Stork Technical Services Stork Technical Services Stageplaats Learning & Development
SABIC SABIC SEeD Trainee - Europe - location Bergen op Zoom
Stork Technical Services Stork Technical Services Diverse stages en startfuncties bij STORK
Stork Technical Services Stork Technical Services Finance Trainee
Stork Technical Services Stork Technical Services Management Trainee
Stork Technical Services Stork Technical Services Stageplaats WTB of E
Stork Technical Services Stork Technical Services Stageplaats Human Resources
Stork Technical Services Stork Technical Services Technisch Trainee regio Groningen
AkzoNobel - Paints & Coatings AkzoNobel - Paints & Coatings Development Engineer (140006ZQ)
SABIC SABIC SPEED Trainee Procurement
AkzoNobel - Paints & Coatings AkzoNobel - Paints & Coatings International Business Analyst
Stork Technical Services Stork Technical Services General Management Traineeship
Stork Technical Services Stork Technical Services Technisch Traineeship
AkzoNobel - Paints & Coatings AkzoNobel - Paints & Coatings Procestechnoloog (open sollicitatie)
AkzoNobel - Paints & Coatings AkzoNobel - Paints & Coatings Product Developer (R&D)
AkzoNobel - Paints & Coatings AkzoNobel - Paints & Coatings Junior Product Manager (Marketing & Sales)
AkzoNobel - Paints & Coatings AkzoNobel - Paints & Coatings Assistant Controller (Finance & Control)
TNO TNO TNO Open Sollicitatie
SABIC SABIC Internship Mathematical Analyst (supply chain)
AkzoNobel - Paints & Coatings AkzoNobel - Paints & Coatings Trainee Financial Reporting
AkzoNobel - Paints & Coatings AkzoNobel - Paints & Coatings Junior Program Manager
SABIC SABIC Internship Employer Branding with a focus on Online Branding
SABIC SABIC Internship Mechanical or Chemical Engineering (HBO)
AkzoNobel - Paints & Coatings AkzoNobel - Paints & Coatings Diverse stages
SABIC SABIC Technisch Traineeship (HBO)
Stork Technical Services Stork Technical Services (Afstudeer)stage Marktonderzoek Railway
Stork Technical Services Stork Technical Services Stageplaats WTB of E
AkzoNobel - Paints & Coatings AkzoNobel - Paints & Coatings Trainee Supply Chain
Stork Technical Services Stork Technical Services Management Traineeship
AkzoNobel - Paints & Coatings AkzoNobel - Paints & Coatings Woodcare R&D Intern
SABIC SABIC Internship - Molecular structure-property relationships in polycarbonates
SABIC SABIC Internship - Chemical or Mechanical Engineer
SABIC SABIC Internship: Adhesion paint or plastig study
SABIC SABIC Internship: Synthesis and characterization of functional coatings
Stork Technical Services Stork Technical Services Stageonderzoek Hybride ketel
SABIC SABIC Polymer (extrusion) processing modeling specialist
SABIC SABIC Internship - Quality assurance support SF&S
AkzoNobel - Paints & Coatings AkzoNobel - Paints & Coatings Werkervaringspositie - Integrated Supply Chain
Shell Shell Vacancies for engineers and (geo)scientists
AkzoNobel - Paints & Coatings AkzoNobel - Paints & Coatings Intern position Change Management
AkzoNobel - Paints & Coatings AkzoNobel - Paints & Coatings Research Assistent
AkzoNobel - Paints & Coatings AkzoNobel - Paints & Coatings Researcher
Stork Technical Services Stork Technical Services Stork Management Traineeship
Stork Technical Services Stork Technical Services Technisch trainee bij EQIN
Shell Shell Assessed Internship / (afstudeer)stage
TNO TNO Junior Cyber Security Specialist
TNO TNO TNO Trainee
Stork Technical Services Stork Technical Services Technisch Trainee Sappemeer
Stork Technical Services Stork Technical Services Technisch Trainee Projecten & TurnArounds
Stork Technical Services Stork Technical Services Stage Online Marketing
Stork Technical Services Stork Technical Services Stageplaats WTB of E
Stork Technical Services Stork Technical Services Technisch Trainee in Groningen, Botlek, Elsloo of Veghel
HEINEKEN HEINEKEN Financieel Management Traineeship
HEINEKEN HEINEKEN IT Management Traineeship
HEINEKEN HEINEKEN Commercieel Management Traineeship
SABIC SABIC Internship: B-2-B Marketing communication effectiveness
Stork Technical Services Stork Technical Services Stage Online Marketing
AkzoNobel - Paints & Coatings AkzoNobel - Paints & Coatings E-product Marketeer
AkzoNobel - Paints & Coatings AkzoNobel - Paints & Coatings Internship AkzoNobel Integrated Supply Chain
Shell Shell Shell Graduate Programme 2016
AkzoNobel - Paints & Coatings AkzoNobel - Paints & Coatings Internship Process Engineering
SABIC SABIC Internship Reactive Extrusion
SABIC SABIC Internship Global Polypropylene Technology - research in catalyst synthesis and polymerization
SABIC SABIC Internship: Polycarbonate product development
TNO TNO Diverse stages bij TNO
AkzoNobel - Paints & Coatings AkzoNobel - Paints & Coatings Diverse stages bij AkzoNobel
Shell Shell Shell Graduate Programme for Engineering & Environmental/Safety
AkzoNobel - Paints & Coatings AkzoNobel - Paints & Coatings Afstudeerstage HBO Bedrijfskunde
SABIC SABIC Technology & Innovation – Research in Polymerization Catalysis
SABIC SABIC Internship: Commodity risk management
SABIC SABIC Internship: Reactive Extrusion
SABIC SABIC Stage & afstuderen (open sollicitatie)
AkzoNobel - Paints & Coatings AkzoNobel - Paints & Coatings Student Internship - Accounting and Financial Reporting
TNO TNO TNO Traineeship
Shell Shell Shell IT Graduate Programme - Business Information Management
SABIC SABIC Internship: Deformation mechanics of thermoplastic sandwich panels
SABIC SABIC Early Career Programs
SABIC SABIC 8x Internship in reliability, extrusion, electrical, process, communication and finance
AkzoNobel - Paints & Coatings AkzoNobel - Paints & Coatings Supply Chain Planner (starter)
AkzoNobel - Paints & Coatings AkzoNobel - Paints & Coatings Internship Global Communication (HBO/WO, Amsterdam)
AkzoNobel - Paints & Coatings AkzoNobel - Paints & Coatings Stage - Global Digital Marketing
AkzoNobel - Paints & Coatings AkzoNobel - Paints & Coatings Fast Track Management Program (master & 3-5 years work experience)
TNO TNO Eager for innovation? Become a TNO trainee
TNO TNO Ready to push your boundaries in TNO’s Trainee Program?
Stork Technical Services Stork Technical Services Stork Management Traineeship
AkzoNobel - Paints & Coatings AkzoNobel - Paints & Coatings Stage - Global Digital Marketing
AkzoNobel - Paints & Coatings AkzoNobel - Paints & Coatings Research Assistant Safety Laboratorium Technician
Stork Technical Services Stork Technical Services Stageplaatsen bij Stork
Shell Shell Shell Graduate Programme Process, Automation, Control & Optimisation
AkzoNobel - Paints & Coatings AkzoNobel - Paints & Coatings Startfuncties bij AkzoNobel - Finance, Marketing, R&D
SABIC SABIC 6x Internship Program positions in reliability, process, production, chemical & operational excellence
HEINEKEN HEINEKEN Technologisch Traineeship
SABIC SABIC Summer internship for graduates - Spain
SABIC SABIC Internship Global Polypropylene Technology - research in catalyst synthesis and polymerization
SABIC SABIC Internship - Customer event planner
SABIC SABIC Internship: Meeloopstage Interne Communicatie
SABIC SABIC Internship: Development and characterization of thermally conductive compounds
AkzoNobel - Paints & Coatings AkzoNobel - Paints & Coatings Supply Chain Planner
SABIC SABIC Internship- Sales and Operations Demand Planning Analyst
SABIC SABIC Internship - Heater Elements
Stork Technical Services Stork Technical Services Finance Trainee
AkzoNobel - Paints & Coatings AkzoNobel - Paints & Coatings Student R&D Internship
AkzoNobel - Paints & Coatings AkzoNobel - Paints & Coatings Stage Master Data Management
Amgen Amgen Internships @ Amgen (oa HR, Engineering, Supply Chain etc etc)
Eurofins Scientific Eurofins Scientific Stage bij Eurofins - open sollicitatie
Stork Technical Services Stork Technical Services Stagiair(e) communicatie
AkzoNobel - Paints & Coatings AkzoNobel - Paints & Coatings Student Internship Project Role Yacht Interiors
AkzoNobel - Paints & Coatings AkzoNobel - Paints & Coatings Student Internship Finance, Planning & Analysis
Shell Shell Shell Graduate Programme 2017
Shell Shell Assessed Internship / (afstudeer)stage 2017
HEINEKEN HEINEKEN HEINEKEN Sales Traineeship (hbo)
TNO TNO Diverse (afstudeer)stages bij TNO (81x!)
SABIC SABIC Internships @ SABIC
HEINEKEN HEINEKEN Stage E-commerce Heineken
TNO TNO Junior Research Fellow Model Driven Engineering
Amgen Amgen Site Supply Chain Planner
HEINEKEN HEINEKEN Commercieel Management Traineeship
HEINEKEN HEINEKEN Supply Chain Management Traineeship
HEINEKEN HEINEKEN Technoloog In Opleiding
AkzoNobel - Paints & Coatings AkzoNobel - Paints & Coatings Supply Chain Planning Internship (3x)
Stork Technical Services Stork Technical Services Stagiaire HR
Shell Shell HBO Starters positie - Construction Supervisor Werktuigbouwkunde
Shell Shell SHELL IT ASSESSED INTERNSHIPS
AkzoNobel - Paints & Coatings AkzoNobel - Paints & Coatings Packaging Internship
SABIC SABIC 14x SABIC Internship Program on Chromatography, Polymers, New material classes & Polypropylene
HEINEKEN HEINEKEN Stage Digital media & advertising operations
Stork Technical Services Stork Technical Services Technisch Trainee Elsloo
HEINEKEN HEINEKEN Stage opleidingskunde
Amgen Amgen Internship Scientific Marketing
SABIC SABIC 24x SABIC Internship Program in HR, Communications, Finance & Information and Marketing & Sales
TNO TNO Stages en afstuderen
AkzoNobel - Paints & Coatings AkzoNobel - Paints & Coatings Supply Chain Planning Internship
HEINEKEN HEINEKEN 24x stage bij HEINEKEN Marketing, Finance & IT
Stork Technical Services Stork Technical Services Management Trainee
Stork Technical Services Stork Technical Services Technisch Trainee
Shell Shell Shell Graduate Programme 2018/2019
AkzoNobel - Paints & Coatings AkzoNobel - Paints & Coatings 4x Stage - Digital Innovation, Organizational Change +2
Shell Shell Shell Graduate Programme: start your career as IT Business Analyst
Shell Shell Shell IT Assessed Internships
Shell Shell Shell Graduate Programme Process Automation & Control Engineer (PACO)
Shell Shell Shell Finance Graduate Programme 2-3 years working experience
Shell Shell Shell Graduate Programma for Electrical Engineers
Stork Technical Services Stork Technical Services Junior Consultant Asset Management
HEINEKEN HEINEKEN Commercieel Management Traineeship
HEINEKEN HEINEKEN Financieel Management Traineeship
HEINEKEN HEINEKEN Supply Chain Management Traineeship
HEINEKEN HEINEKEN IT Management Traineeship
Stork Technical Services Stork Technical Services Stagiair(e) HBO werkvoorbereiding
Nouryon Nouryon Jr. Process Engineer P&E
Eurofins Scientific Eurofins Scientific Commercial management traineeship
SABIC SABIC Internship: IT skilled pricing analyst ETP Business Europe
Eurofins Scientific Eurofins Scientific HR Stagiaire (HBO)
Stork Technical Services Stork Technical Services Stageplaatsen bij Stork
Eurofins Scientific Eurofins Scientific Technisch Trainee - Robotics Process Automation (RPA) & Lean
AkzoNobel - Paints & Coatings AkzoNobel - Paints & Coatings Stagiair - Alarm Management Rotterdam Botlek
Shell Shell Shell IT Assessed Internships
Eurofins Scientific Eurofins Scientific Business Controller
Shell Shell HBO Starters positie - Maintenance Werkvoorbereider
SABIC SABIC Intership - Analysis of material engineering data for CFRTPS and analytical modelling
SABIC SABIC Internship - HR Recruitment
SABIC SABIC Internship - SABIC toolkit app developer
SABIC SABIC Internship - Modifying and changing work processes (building business)
SABIC SABIC Internship - Duurzaamheidsonderzoek: Gebruik van industriële restwarmte voor stadsverwarming
SABIC SABIC Internship HDPE Operations - Utility usage review and daily operations engineering
SABIC SABIC Internship – Production data management & reporting improvement
SABIC SABIC Internship: Technology & Innovation – Research in polymerization catalysis
SABIC SABIC Internship - Efficient repair process in SAP
SABIC SABIC Internship - Uniform planners process
SABIC SABIC Internship - HDPE Operations – Environmental impact control
SABIC SABIC Internship - Optimize silo process to improve resin quality
SABIC SABIC Internship – High optical quality sheet inspection effiency improvement
SABIC SABIC Internship - Experimental study of powder hydrodynamics in a horizontal stirred bed reactor
SABIC SABIC Internship - Duurzame inzetbaarheidsgesprekken
SABIC SABIC Internship - Optimization of extruder, precent by-product, increase recycling
SABIC SABIC Internship - International business at the European ETP business unit
SABIC SABIC Internship - Screening of possibiliteis for ellipsometry: from fundamentals to applications
Nouryon Nouryon Internship Sales Salt Specialties
HEINEKEN HEINEKEN Campus Recruiter HEINEKEN
TNO TNO Talent Development Programme
Amgen Amgen Internship Supply Chain Russia
Amgen Amgen Internship Supply Metrics
Amgen Amgen Internship Scientific Communication
HEINEKEN HEINEKEN HEINEKEN Sales Traineeship (hbo)
AkzoNobel - Paints & Coatings AkzoNobel - Paints & Coatings Social Media Intern
Nouryon Nouryon Internship Organizational Change Management
HEINEKEN HEINEKEN Commercieel Management Traineeship
HEINEKEN HEINEKEN Financieel Management Traineeship
HEINEKEN HEINEKEN Supply Chain Management Traineeship
AkzoNobel - Paints & Coatings AkzoNobel - Paints & Coatings Digital Media Internship
Eurofins Scientific Eurofins Scientific HBO/WO Stagiaire marketing
SABIC SABIC 5x SABIC Internship Program in HR, Communications, Finance & Information and Marketing & Sales
Eurofins Scientific Eurofins Scientific Junior Business Controller
HEINEKEN HEINEKEN Stage Inkoop van Business Services
HEINEKEN HEINEKEN Stage Trade Marketing Vrumona
AkzoNobel - Paints & Coatings AkzoNobel - Paints & Coatings Coatings Strategy Intern - Part-time
Amgen Amgen OIS Internship
TNO TNO TNO zoekt ambitieuze starters
Eurofins Scientific Eurofins Scientific Management Traineeship Eurofins - Voor de échte leiders.
Nouryon Nouryon Sales Assistant Salt Specialties
Stork Technical Services Stork Technical Services Junior Maintenance Engineer
AkzoNobel - Paints & Coatings AkzoNobel - Paints & Coatings Internship Organizational Change Management
Shell Shell Production Operations Engineers, Upstream | Part of Shell Graduate Programme
Shell Shell Geo-Information Analyst (PhD) | Part of Shell Graduate Programme
Shell Shell Project Delivery Engineers | Part of Shell Graduate Programme
Shell Shell Geophysicist – Seismic Data Processing (MSc – PhD) | Part of Shell Graduate Programme
Shell Shell Blockchain Analyst | Part of Shell Graduate Programme
Shell Shell Data Analytics Engineer | Part of Shell Graduate Programme
AkzoNobel - Paints & Coatings AkzoNobel - Paints & Coatings Intern Analyst Sourcing Packaging EMEA
HEINEKEN HEINEKEN IT Management Traineeship
HEINEKEN HEINEKEN Commercieel Management Traineeship
HEINEKEN HEINEKEN Finance Management Traineeship
HEINEKEN HEINEKEN Supply Chain Management Traineeship
Shell Shell Contracting & Procurement | Part of Shell Graduate Programme
Shell Shell Finance Professionals | Part of Shell Graduate Programme
Shell Shell Shell Technical IT Assessed Internships
Talent voor Transitie Talent voor Transitie Traineeship
Shell Shell Mechanical Engineers | Part of Shell Graduate Programme
Shell Shell Data Engineer | Part of Shell Graduate Programme
AkzoNobel - Paints & Coatings AkzoNobel - Paints & Coatings Coatings Strategy Intern
TNO TNO Eager for innovation? Become a TNO trainee
Amgen Amgen Internship International Quality & Distribution
Amgen Amgen Internship Information Systems
Shell Shell Process Control Technoloog | Shell Graduate Programme
HEINEKEN HEINEKEN Commercieel Management Traineeship 2020
HEINEKEN HEINEKEN Finance Management Traineeship 2020
HEINEKEN HEINEKEN Supply Chain Management Traineeship 2020
Amgen Amgen Marketing Analytics
Shell Shell Shell Graduate Programme (more than a traineeship!)
Shell Shell Civil Engineers | Part of Shell Graduate Programme
Shell Shell Electrical/Power Engineers | Part of Shell Graduate Programme
Shell Shell Digital Implementation | Shell Technical IT Assessed Internships
Shell Shell Rotating Equipment Engineers (Discipline Engineering) | Part of Shell Graduate Programme
Shell Shell Virtual Reality/Technology Analyst | Shell IT Assessed Internships
Shell Shell Production Optimizer | Shell Technical IT Assessed Internships
TNO TNO Eager for innovation? Become a TNO trainee
Shell Shell Geophysicists | Part of Shell Graduate Programme

Evenementen

Get-to-know-TNO-11-oktober-2019


Aanmelden t/m 28-9-2019
okt
11
2019
okt
11
2019


Alle evenementen
"Paul Kieft Assistant Platform Supervisor"