Ook in deze bijzondere tijden lopen de traineeships bij ORMIT door. Omdat een fysieke kennismaking momenteel wat lastig is bieden wij dit je graag aan op een digitale manier. Zet zelf je kop koffie en kom meer te weten over ons unieke Multicompany Management Traineeship tijdens de digitale koffiedate!

Wat kan je verwachten?
Wil je dat ik even met je mee kijk naar jouw cv? Of heb je an­de­re vra­gen? We­ke­lijks kun je op dins­dag­mid­dag van 15.00 uur tot 16.00 uur een bel af­spraak in­plan­nen. En kun­nen we on­der het ge­not van een lek­ke­re kop kof­fie el­kaar ver­der spre­ken.

Lenka Radev
Hi! Mijn naam is Len­ka en ik werk sinds juli 2007 bij OR­MIT. Ik hou mij be­zig met het wer­ven van nieu­we trai­nees. Naast werk en moe­der van twee jon­ge kin­de­ren heb ik een enor­me pas­sie voor het in­rich­ten van hui­zen. En houd ik enorm van ge­zel­lig­heid. Ge­dre­ven door vrij­heid, werk­ple­zier en ver­trou­wen biedt elke nieu­we fase kan­sen voor mooie avon­tu­ren. En help ik je graag met het vin­den van de juis­te keu­ze na jouw mas­ter stu­die. Ik zou jou ook graag wil­len le­ren ken­nen, dus no­dig me uit voor een kof­fie­da­te. Sa­men ko­men we ver­der en star­ten we jouw OR­MIT avon­tuur!

Programma:

  • Korte introductie
  • ORMIT en het MulticompanyTraineeship
  • Ruimte voor vragen

Wanneer kom jij op de e-coffee?
In een kwartiertje praat ik je helemaal bij over de ORMIT Traineeships en het daarbij behorende ontwikkelprogramma. Daarna is uiteraard de ruimte om al je vragen te stellen. Overtuigd? 

Plan je koffiedate en klik op de button hieronder!