Ook in deze bijzondere tijden lopen de traineeships bij ORMIT door. Omdat een fysieke kennismaking momenteel wat lastig is bieden wij dit je graag aan op een digitale manier. Hoe ziet ons ontwikkelprogramma eruit? Wat voor uitdagende opdrachten bieden wij aan? En hoe ziet de sollicitatieprocedure uit? Meld je aan, en krijg antwoord op al je vragen!

Verruim je kennis.
Kom al­les te we­ten over onze unie­ke trai­nees­hips, het ont­wik­kel­pro­gram­ma, de uit­da­gen­de op­drach­ten en mooie kan­sen die we jou kun­nen bie­den! Ont­moet trai­nees en stel al je vra­gen.

Maak kennis met ons!
We or­ga­ni­se­ren deze di­gi­ta­le in­for­ma­tie­ses­sie voor jul­lie, dus voel je vrij om al je vra­gen te stel­len. Bo­ven­dien is het een ont­zet­tend goe­de voor­be­rei­ding op je sol­li­ci­ta­tie!

Heb jij?

  • Master diploma (al afgerond of nog mee bezig). Bij voorkeur in de richting van Management, Techniek of Digital.
  • Extra-curriculaire activiteiten. Bijvoorbeeld commissiewerk, een bestuursjaar, een eigen start-up, buitenlandervaring, relevante stages, relevante werkervaring, topsport etc.

Dan is deze kennismaking iets voor jou!

Wat kun je verwachten ?

  • 10:00 uur - Even voorstellen
  • 10:10 uur - Presentatie over ORMIT
  • 10.30 uur - Trainees vertellen je meer over het ontwikkelprogramma en de opdrachten
  • 10.45 uur - Onder het genot van een virtueel drankje kun je al je vragen stellen
  • 11:00 uur - Afsluiting

ORMEET - 30 september
Kom gezellig naar onze informatiesessie via ZOOM! En ontmoet daar onze trainees en recruiters. We willen je graag meer vertellen over wat ORMIT je kan bieden aan het begin van je carrière. Deze sessie is ook een ideale gelegenheid om al je vragen te stellen! Bijvoorbeeld: hoe ziet ons ontwikkelingsprogramma eruit? Welke uitdagende opdrachten hebben wij jou te bieden? En hoe ziet onze sollicitatieprocedure eruit? Voel je vrij om alles te vragen wat je wilt weten!

Meld je aan voor ORMEET!