6. Arbeidsvoorwaarden voorbereiden

Terug naar het arbeidsvoorwaarden overzicht

Arbeidsovereenkomst

De laatste stap van de sollicitatieprocedure is het arbeidsvoorwaardengesprek. Alle afspraken die in het arbeidsvoorwaardengesprek zijn gemaakt worden schriftelijk vastgelegd in een arbeidsovereenkomst. Dit wordt ook wel het arbeidscontract genoemd. Maar hoeveel heb je zelf in te brengen? En welke verschillen bestaan er binnen bedrijven?

Collectieve arbeidsovereenkomst (cao)

Wat in de arbeidsovereenkomst staat, is in principe een afspraak tussen jou en je werkgever. Jullie komen er samen uit. Toch wordt niet iedere letter besproken. In veel (grote) organisaties zijn afspraken van tevoren gemaakt, tussen werkgevers- en werknemersorganisaties. Zij hebben collectieve arbeidsovereenkomsten (cao's) gesloten; collectieve voorwaarden voor een hele onderneming of bedrijfstak.

Verschillen per branche

De cao regelt de arbeidsvoorwaarden voor de hele branche. Deze verschillen dus per bedrijfstak. Daarom krijg je bijvoorbeeld bij de overheid gunstige secundaire voorwaarden en een relatief hoog startsalaris. Bij kleinere commerciële organisaties kunnen de voorwaarden lager liggen, maar daar staan goede groeimogelijkheden en verantwoordelijkheden tegenover. Overigens zijn niet alle organisaties gebonden aan een cao.

Grote commerciële bedrijven en multinationals bieden vaak een goed arbeidsvoorwaardenpakket aan. Denk bijvoorbeeld aan financiële instellingen die gunstige regelingen bieden voor het personeel ten aanzien van verzekeringen en hypotheken. Toch zijn er grote verschillen per branche en bedrijf.

Zelf je pakket samenstellen

Steeds vaker worden specifieke arbeidsvoorwaarden afgestemd op de individuele werknemer. Dan worden de mogelijkheden 'à la carte' gepresenteerd. De werknemer kan dan zelf zijn arbeidsvoorwaardenpakket samenstellen, vaak binnen een bepaalde financiële grens.

Zo kiest de ene werknemer voor een hoog leasebedrag voor de auto terwijl een ander meer behoefte heeft aan het volgen van een opleiding. Het contract past zo beter bij jouw wensen. Vooral commerciële bedrijven bieden flexibele mogelijkheden aan om nieuw talent binnen te halen en te behouden.

Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Hoe lang is de arbeidsovereenkomst geldig? Ook dit verschilt per bedrijf en persoon. Het contract kan worden afgesloten voor bepaalde of onbepaalde tijd.

Tegenwoordig wordt meestal een contract voor bepaalde tijd aangeboden, vaak voor de periode van een half of één jaar. Dit wordt ook wel een tijdelijk contract genoemd. Zo'n overeenkomst kan ook eindigen wanneer een project is afgerond, of als je een medewerker vervangt vanwege ziekte of zwangerschap. Wanneer die medewerker weer aan de slag gaat, eindigt jouw contract.

Na afloop van die bepaalde tijd kan je contract natuurlijk worden verlengd. Als dit stilzwijgend gebeurt, dan gelden voor het verlengde contract weer dezelfde voorwaarden en dezelfde looptijd, maar voor maximaal één jaar.

Je arbeidscontract voor bepaalde tijd mag drie maal worden verlengd. Daarna moet de overeenkomst worden beëindigd, of omgezet worden in een contract voor onbepaalde tijd. Dit laatste geldt echter niet als er tussen de contracten een onderbreking van meer dan drie maanden zat.

Onbepaalde tijd / vast contract

Als beide partijen het eens zijn, en de werkgever is tevreden over het functioneren, kan het contract na de bepaalde tijd worden omgezet in een contract voor onbepaalde tijd. Dit wordt ook wel een 'vast contract' genoemd. Met zo'n contract is het moeilijker om ontslagen te worden. Het geeft je dus meer zekerheid.

In de afgelopen jaren worden echter steeds minder vaste contracten aangeboden. De arbeidsmarkt wordt flexibeler, en steeds minder mensen werken hun hele leven bij hetzelfde bedrijf. Veel jonge werknemers hoppen van de ene naar de andere functie. Goed leren solliciteren blijft dus een pré!

Do's and Don'ts

Wat moet je wel en niet doen tijdens het arbeidsvoorwaardengesprek? Bekijk onze do's and don'ts!