5. Assessment

Terug naar het assessment overzicht

Persoonlijkheidstest

Met een persoonlijkheidstest probeert de werkgever een beeld te krijgen van wie jij bent. Hier rolt een beschrijving uit: hoe dominant, evenwichtig, vriendelijk, zorgvuldig of diepzinnig ben jij? Eén geruststelling kunnen we je alvast geven: er bestaan geen goede of foute antwoorden. Vul de test dus eerlijk in.

Eens of oneens?

Je krijgt lange lijsten met stellingen voorgelegd, die gaan over bepaald gedrag, meningen of ambities. Steeds vink jij aan in hoeverre de stelling op jou van toepassing is: ben je het 'eens' of 'oneens'? Vaak geef je een oordeel op een vijfpuntsschaal: van 'helemaal mee eens' tot 'helemaal mee oneens'.

Voorbeelden van vragen

Gedragsvragen kunnen heel specifiek zijn. Ze gaan over concrete situaties: hoe handel jij als probleem X zich voordoet? Andere stellingen zijn meningen: in hoeverre ben jij het eens met een bepaalde bewering? Ook wordt er vaak gevraagd naar ambities: wat motiveert jou in je werk?

Do's

  • Probeer zo eerlijk mogelijk antwoord te geven. Door sociaal wenselijke antwoorden wordt toch wel heen geprikt. Hier win je niks mee.
  • Het kan geen kwaad een aantal zwakke (of verbeter-)punten van jezelf toe te geven. Maar wees ook niet te bescheiden. Zo komt er een gebalanceerd beeld uit de test.
  • In veel vragen moet je jezelf een bepaalde situatie voorstellen. Hoe heb jij gehandeld bij een bepaald probleem? Probeer bij voorkeur recente situaties in gedachten te nemen, bijvoorbeeld van de afgelopen twee jaar.

Don'ts

  • Denk niet te lang na over elk antwoord, vaak is de tijd beperkt. Laat de vraag wél goed tot je doordringen.
  • Kies niet overal voor een middenpositie. Dan rolt er vanzelfsprekend een gemiddeld en veilig profiel uit. Een dergelijke uitkomst is niet erg geloofwaardig.
  • De persoonlijkheidstest is geen uitlaatklep voor je emoties. Negatieve incidenten bijvoorbeeld uit het (recente) verleden hoeven niet al je antwoorden te domineren. Probeer je eigen gedrag en karakter juist rationeel te beoordelen.