3. CV & Motivatiebrief

Terug naar het CV & motivatiebrief overzicht

Do's and Don'ts

Wat moet je je wel en niet doen bij het maken van een motivatiebrief?

DO'S

 • Zorg voor een logische opbouw bestaande uit drie à vier alinea's met een inleiding, kern en slot.
 • Schrijf je brief zo helder en overzichtelijk mogelijk.
 • Houd de brief zo kort mogelijk. Eén A4tje is meer dan voldoende.
 • Begin met een pakkende opening om de aandacht van de recruiter te trekken.
 • Licht toe waarom jij de geschikte kandidaat bent. Geef concrete voorbeelden waaruit dat blijkt en vermeld alleen hoofdzaken.
 • Zorg voor een professionele en passende schrijfstijl. Gebruik in de hele brief korte en duidelijke zinnen en voorkom holle frasen. De keuze voor een meer formele of informele stijl hangt af van de organisatie en de functie waarop je solliciteert.
 • Laat je brief door iemand anders lezen. Na een paar keer lezen word je blind voor wat je zelf geschreven hebt en zie je fouten over het hoofd.

DON'TS

 • Schrijf geen al te populaire brieven. Doe geen overmoedige pogingen om op te vallen, maar blijf dichtbij jezelf.
 • Gebruik zo min mogelijk het woord 'men'. Spreek de ontvanger rechtstreeks aan met 'u'.
 • Belicht geen kwaliteiten of ervaring die je niet hebt. Leg de nadruk op kwaliteiten en vaardigheden die op jou van toepassing zijn.
 • Voorkom langdradigheid. Maak de alinea's niet langer dan drie of vier zinnen. Dit houdt de brief overzichtelijk en beknopt.
 • Vermijd voegwoorden en ingewikkelde zinsconstructies. Laat voegwoorden zoals nog, dus, ook, eens, toch, nu, al, zelfs, etc. achterwege. Vermijd zinsconstructies met veel werkwoorden (vb: ik zou hebben gewerkt).
 • Gebruik geen overdreven moeilijke woorden en afkortingen. Moeilijke woorden komen vaak geforceerd over.
 • Loop niet op de zaken vooruit! Laat zaken als salaris, auto van de zaak en dergelijke buiten de brief.

Checklist

Een fout is snel gemaakt! Hoe veel tijd je ook aan je cv
besteedt, en hoe nauwkeurig je ook bent, er zijn altijd zaken
waar je zelf niet aan denkt. Loop daarom je cv eens na met
onze checklist. Zo voorkom jij de meestgemaakte fouten.
Ga naar de checklist