3. CV & Motivatiebrief

Terug naar het CV & motivatiebrief overzicht

Opbouw

Veel starters denken te weten hoe ze een cv moeten opbouwen, maar maken onbewust veel fouten! Wat hoort er bijvoorbeeld precies onder personalia?
En begin je met je opleidingen, of toch met je werkervaring? En waar hoort je stage-ervaring te staan?
Hier vind je een handig overzicht van een goede standaard opbouw.

Standaard opbouw

De meeste cv's kennen een standaard opbouw. Hier zijn vrijwel alle werkgevers en recruiters mee bekend: dit is wat ze verwachten. Wijk hier dus niet teveel van af: de lezer moet niet hoeven zoeken naar informatie.

Volgorde variëren

Voor starters is het zeker aan te raden deze volgorde te hanteren. Een ander verhaal wordt het als je al vele jaren (+10) relevante werkervaring hebt, en je opleiding minder belangrijk is geworden. Dan kun je eventueel voor een vaardigheden-cv kiezen, en 'Werkervaring' boven 'Opleidingen' plaatsen.

1) Personalia

Geef een korte opsomming van je persoonsgegevens zoals je volledige naam, adres, telefoonnummer, geboortedatum- en plaats, nationaliteit en geslacht. Ook je rijbewijs en een eventueel LinkedIn-profiel horen onder 'personalia'.

2) Opleidingen

Vermeld je studies en je middelbare school. Noem de onderwijsinstelling, studieperiode en de (verwachte) datum van afstuderen. Eventuele toevoegingen kunnen zijn het noemen van gemiddelde- of scriptiecijfers (als deze hoger dan een 8 liggen).

Ook scriptietitels, of een omschrijving van een afstudeeronderzoek, kun je noemen. Honours-trajecten, minoren en vrije ruimtevakken mogen hier ook worden genoemd. Houd wel altijd de relevantie voor de functie in het achterhoofd, en voorkom lange uitwijdingen.

3) Stage-ervaring

Maak een apart kopje voor stage-ervaring, ook als je maar één stage hebt gelopen. Een stage is nu eenmaal iets anders dan een bijbaan en verdient dus een apart kopje. Noem je functietitel, de naam van de organisatie en geef een korte taakomschrijving. Zie het volgende kopje 'Werkervaring' voor verder advies.

4) Werkervaring

Noem hier je relevante werkervaring: fulltime werk, bijbanen, of een eventueel eigen bedrijf. Vermeld je functietitel en de naam van de organisatie. Vermeld eventueel hoeveel tijd het heeft gekost, bijvoorbeeld 40u p/w of 1,0 fte.

Beschrijf verder kort je werkzaamheden en verantwoordelijkheden. Ook ontwikkelde competenties of persoonlijke resultaten kun je hier benadrukken. Maak de omschrijving echter niet te lang; beperk je tot maximaal drie zinnen. Kies voor volzinnen, puntsgewijze opsommingen of bulletpoints, maar wees altijd consequent.

5) Nevenactiviteiten

Bestuurs- en commissiewerk in studie-, studenten-, en/of belangenverenigingen, topsport, studentenpolitiek en vrijwilligerswerk zijn allemaal activiteiten die je persoonlijke ontwikkeling hebben gestimuleerd. Zet ze daarom zeker op je cv. Zie voor meer informatie ook 'CV-building'.

6) Trainingen / cursussen

Wie bepaalde trainingen of cursussen heeft gevolgd, die niet deel uitmaakten van een opleiding of bijbaan, kan deze apart opnemen onder een kopje 'Trainingen' of 'Cursussen'. Denk bijvoorbeeld aan een talencursus of een salestraining. Noem het instituut en het behaalde resultaat: een certificaat of een bepaald niveau.

7) Vaardigheden

Noem onder één kopje je taal- en computervaardigheden, of splits ze onder twee kopjes.

Geef per taal je niveau aan: moedertaal, zeer goed, goed, of voldoende. Is het zwak, noem het dan niet. Maak eventueel onderscheid tussen je mondelinge en schriftelijke vaardigheden, wanneer hier een daadwerkelijk verschil in zit. Eventueel behaalde certificaten, zoals TOEFL-scores, kun je ook hier noemen.

Computervaardigheden geef je op een vergelijkbare manier weer. Noem de softwareprogramma's die je beheerst. Denk bijvoorbeeld aan MS Office, Content Management Systemen, HTML, SAP, Adobe, etc. Maak eventueel onderscheid in niveau: 'zeer ervaren' of 'ervaren'. Cursussen en certificaten mogen zeker genoemd worden.

8) Overige informatie

Het opnemen van aanvullende informatie, zoals hobby's of interesses, is zeker aan te bevelen. Het cv is namelijk niet alleen een weergave van wat jij kúnt, maar ook van wie jij bént.

Zet uiteen waar je in je vrije tijd mee bezig bent, en wees het liefst zo concreet mogelijk. Wie iets opvallends of ongebruikelijks noemt, wordt beter onthouden. Bovendien zeggen hobby's soms ook iets over competenties. Zie voor suggesties ook de FAQ.

Checklist

Een fout is snel gemaakt! Hoe veel tijd je ook aan je cv
besteedt, en hoe nauwkeurig je ook bent, er zijn altijd zaken
waar je zelf niet aan denkt. Loop daarom je cv eens na met
onze checklist. Zo voorkom jij de meestgemaakte fouten.
Ga naar de checklist