4. Jezelf verkopen

Terug naar het jezelf verkopen overzicht

Gesprekstypen

Elk sollicitatiegesprek verloopt natuurlijk anders, maar grofweg zou je een tweedeling kunnen maken: het gestructureerde en het ongestructureerde gesprek. Het verschil wordt bepaald door de aanpak van de interviewer.

Recruiters en HR-managers van grote bedrijven, die regelmatig sollicitatiegesprekken voeren, kiezen meestal voor een gestructureerde aanpak. De directeur van een klein bedrijf die incidenteel een interview afneemt, kiest vaker voor een losse, ongestructureerde stijl.

Uitgaan van de functie

In een 'gestructureerd gesprek' stelt de vragensteller aan alle kandidaten dezelfde vragen. Zo kan hij sollicitanten goed met elkaar vergelijken. De vragen zijn daarom meer op de functie dan op de persoon afgestemd. De STAR-methode vormt vaak het uitgangspunt: een methode om een concreet beeld van de competenties van kandidaten te krijgen.

Of van de persoon

In een 'ongestructureerd gesprek' volgt de interviewer een minder vastomlijnd patroon. De leidraad is minder de functie, en meer de persoon. Vaak wordt je CV er bij gepakt, om jouw ervaringen uit het verleden door te nemen.

Omdat de interviewer niet uitgaat van één methode, kan het gesprek alle kanten opgaan. Hij wil vooral een goed gevoel hebben bij een kandidaat. De 'klik' is dus van groot belang. Toon belangstelling en stel ook zelf vragen: juist in zo'n gesprek is hier meer ruimte voor.

STAR-methode

Een veelgebruikte gesprekstechniek in sollicitatiegesprekken
is de STAR-methode. Niet iedere interviewer is hier bekend
mee, maar veel recruiters en personeelsmanagers van grote bedrijven zweren erbij. Lees hier alles over STAR