4. Jezelf verkopen

Terug naar het jezelf verkopen overzicht

NVP Sollicitatiecode

Als je gaat solliciteren wil je dat het selectieproces zo eerlijk en transparant mogelijk verloopt. Daarom heeft de NVP (Nederlandse Vereniging voor Personeelsmanagement en Organisatieontwikkeling) een sollicitatiecode opgesteld. Dit is een lijst van basisregels waar werkgevers zich aan hebben verbonden.

Beschaafde norm

De code is geen wettelijke verplichting. Toch is het een algemeen aanvaarde norm voor een beschaafde sollicitatieprocedure. Houdt een bedrijf zich er niet aan? Dan kun je een klacht indienen bij de NVP.

Highlights

Een aantal interessante regels lichten we hier uit. Zie voor een compleet overzicht de website van de NVP.

Vooraf

  • De werkgever mag jou geen pasfoto vragen, voordat je bent uitgenodigd. Dit is bedoeld om discriminatie te voorkomen. Is het toch slim om standaard een pasfoto bij je CV bij te voegen?
  • De werkgever moet jou binnen enkele weken na de sluitingsdatum berichten over de vervolgprocedure. Ben je afgewezen of uitgenodigd voor een gesprek? Of wordt je dossier in portefeuille gehouden?

Gesprek

  • In het gesprek mag de werkgever alleen vragen stellen die relevant zijn voor de functie. Persoonlijke vragen mogen dus niet. Gebeurt dit toch? Vraag dan waarom dit relevant is.
  • Moet de werkgever de reiskosten vergoeden die jij maakt om het gesprek bij te wonen? Dit hoeft niet per se. Wel moet hij voor het gesprek begint duidelijk maken of hij dit doet.
  • Volgens de code heb jij zelf ook plichten. Je moet eerlijk antwoorden op vragen over jouw opleiding, kennis en ervaring. Je mag geen informatie achterhouden die van belang is voor de functie. Ook moet je je kunnen identificeren met een geldig legitimatiebewijs.

Achteraf

  • Als de werkgever besluit je af te wijzen, hoort hij dit binnen twee weken aan je te laten weten, met een zo goed mogelijke motivatie.
  • Ben je aangenomen? Dan worden alle afspraken en toezeggingen schriftelijk vastgelegd.

Klachten

  • Denk je dat één van deze regels geschonden is? Dan kun je een klacht indienen. Doe dit eerst bij de organisatie waar je hebt gesolliciteerd. Volgens de code moet je binnen een maand een antwoord krijgen.
  • Krijg je geen (tijdig) antwoord? Of ben je ontevreden? Stuur je klacht dan naar de Klachteninstantie NVP Sollicitatiecode. De NVP toetst jouw klacht en doet een uitspraak. Hoewel dit niet bindend is, zet het druk op de werkgever zich aan de norm te houden.

STAR-methode

Een veelgebruikte gesprekstechniek in sollicitatiegesprekken
is de STAR-methode. Niet iedere interviewer is hier bekend
mee, maar veel recruiters en personeelsmanagers van grote bedrijven zweren erbij. Lees hier alles over STAR