4. Jezelf verkopen

Terug naar het jezelf verkopen overzicht

STAR-methode

Een veelgebruikte gesprekstechniek in sollicitatiegesprekken is de STAR-methode. Niet iedere interviewer is hier bekend mee, maar veel recruiters en personeelsmanagers van grote bedrijven zweren erbij.

Vragen naar concrete voorbeelden

Zij zoeken een kandidaat met bepaalde competenties, en vragen naar concrete voorbeelden om te bepalen of jij hierover beschikt. Hoe heb jij je in bepaalde situaties gedragen? STAR helpt hen dit te bepalen. En het helpt jou ook, als je er op bent voorbereid.

Hoe werkt STAR?

STAR(T) is een afkorting voor Situatie, Taak, Actie, Resultaat en Terugkoppeling. Het is een methode om heel gericht door te vragen naar je ervaringen in het verleden. Soms blijft het STAR-model heel herkenbaar: dan volgt een aantal vragen over één situatie. Maar vaak gaat het minder gestructureerd: dan lopen de vier vraagtypen door elkaar heen.

Voorbeeld

De STAR-techniek wordt gebruikt om na te gaan of jij écht over een bepaalde compentie beschikt. Gaat het om competentie [X], dan stellen ze bijvoorbeeld de volgende vier vragen:

Situatie: Kun je een voorbeeld geven van een situatie waarin je hebt bewezen [X] te zijn?
Taak: Wat waren jouw persoonlijke taken in deze situatie?
Actie: Welke acties heb jij ondernomen om deze taken succesvol te volbrengen?
Resultaat: Welke concrete resultaten hebben deze acties opgeleverd?

Vaak wordt het STAR-model uitgebreid met reflectieve vragen (Terugkoppeling). Zo wordt bepaald hoe je van deze situatie geleerd hebt, en hoe je je in de loop der tijd hebt ontwikkeld.

Bijvoorbeeld: "Als je nu terugkijkt, wat ging er goed?", "Wat ging er fout?", "En wat zou je nu anders doen?"

Waarom STAR?

Met deze methode dwingt de interviewer jou iets te vertellen over je gedrag. Je vertelt niet alleen iets over je prestaties, bijvoorbeeld in een vorige baan, maar ook iets over je specifieke aanpak. Hoe heb jij een bepaald probleem opgelost? Ook helpt de techniek na te gaan wat jouw individuele bijdrage was in een zekere situatie.

Dus: voorbereiden!

De STAR-methode is bij uitstek iets waar je je goed op kunt voorbereiden. Tijdens het gesprek is het namelijk niet altijd makkelijk om snel goede voorbeelden uit het verleden te bedenken.

Denk er dus van tevoren over na, zodat je met mooie praktijkvoorbeelden kunt benadrukken waarom jij over de gezochte competenties beschikt. Zo benadruk je jouw geschiktheid.

Thuis oefenen

1. Bekijk per vacature waar je op solliciteert welke competenties worden gevraagd. Welke ervaringen, vaardigheden en eigenschappen moet je hebben voor deze functie?

2. Bedenk vervolgens aan welke eisen jij zelf voldoet. Pik de belangrijkste drie of vier voorwaarden er uit. Pak vervolgens je CV erbij. Ga per competentie na waar en hoe jij hebt laten zien dit goed te kunnen.

3. Oefen voor jezelf de STAR-methode. In welke situatie heb je bewezen deze competentie te hebben? In welke taak kwam dit naar voren, en welke actie heb je toen ondernomen? Wat was het resultaat?

4. Maak aantekeningen voor jezelf, en oefen het daarna met een vriend(in) of familielid. Zo weet je zeker dat jouw praktijkvoorbeelden ook in een gesprek overeind blijven.

Praktische tips

 • Heb je geen of nog niet zoveel werkervaring? Gebruik dan situaties uit je opleiding, of andere activiteiten, zoals vrijwilligerswerk of sportclub.
 • Bluf niet en vertel zeker geen leugens of halve waarheden.
  Als je uiteindelijk door de mand valt, heb je een nog veel groter probleem.
 • Houd je verhaal kort en concreet. Wijd niet teveel uit over
  een complexe situatie, maar houd het begrijpelijk.
 • Gebruik alleen voorbeelden uit het recente verleden.
  Jij blijft je natuurlijk ontwikkelen, en ervaringen van lang geleden zeggen minder over hoe jij nu werkelijk bent.
  Recente voorbeelden zijn overtuigender.