Werk met impact

Ons werk heeft een enorme maatschappelijke en economische impact. Op basis van onze onafhankelijke en betrouwbare informatie worden belangrijke beleidsbeslissingen genomen in Den Haag en in Brussel. Provincies, gemeenten en bedrijven, maar ook individuele burgers hebben belang bij de uitkomsten van onze onderzoeken. Elke dag halen de resultaten van onze onderzoeken de headlines van het nieuws.

Voor de vestiging in Heerlen zoeken we op dit moment twee stagiairs HBO Communicatie voor de volgende opdrachten:

“Onderzoeksopdracht bij berichtgeverscommunicatie. Brieven, website, folders, social media. Specifiek voor 2016 ligt er een onderzoeksopdracht: inzet social media bij aankondiging van nieuwe onderzoeken DVZ. Hoe aan te pakken, wat is het effect, hoe dit proces in te richten?”

“Ons landelijk interviewercorps, bestaande uit 13 regio’s, ontvangt dagelijks werk-, onderzoeks- en opleidingsinstructies vanuit Heerlen. We zijn op zoek naar een stagiair die in een tijdsbestek van een paar maanden een communicatieplan opstelt en de juiste interne en externe communicatiemiddelen inzet om te komen tot een efficiënte en effectieve interne en externe communicatie binnen de afdeling. Het communicatieplan beschrijft alle interne en externe communicatie van en naar de regio’s en de bijbehorende frequentie van communicatie. Het beschrijft de actoren, de onderwerpen, methode en de middelen. Waarbij de documentatie en het inrichten van werkruimtes, directory’s en Sharepoint wordt meegenomen.”

Geïnteresseerd? Stuur je gegevens naar stageverzoek@cbs.nl en geef aan naar welk onderwerp je interesse uitgaat!