De Belastingdienst wil verder met professionaliseren. Wij willen jou als Young Professional vragen om ons daarbij te helpen. We zoeken iemand met kennis en lef die ons meeneemt in onze ontwikkeling tot een organisatie van de toekomst. De Belastingdienst heeft 5 uitdagende vacatures die ook openstaan voor starters met stevige stageervaring. Via onderstaande links vind je alle informatie.

In jouw rol als Young Professional krijg je gedurende de periode dat je bij ons in dienst bent de gelegenheid om ervaring op te doen door aan de slag te gaan met een specifieke opdracht. En je krijgt de mogelijkheid om aan je eigen ontwikkeling te werken.

YP – testregie (hbo)

Een van de opdrachten ligt bij de unit Informatiemanagement (IM). Deze unit zorgt ervoor dat Belastingdienst/Centrale administratie (B/CA) beschikt over de processen en systemen die de organisatie nodig heeft om haar werk te kunnen doen. De unit IM streeft ernaar systemen en processen voort te brengen met continu hoge beschikbaarheid, betrouwbaarheid en bestuurbaarheid. In de visie op testen van de Belastingdienst wordt getest volgens de marktstandaard TMap NEXT. Voor de testfuncties binnen de unit IM geldt dan ook expliciet dat risico-denken vanuit de business centraal staat. Testen richten zich op de opgeleverde producten van ICT- en niet ICT-voorzieningen in hun samenhang op bedrijfsprocesniveau.

YP – procesanalyse (hbo)

Een van de opdrachten ligt bij de unit Productie Inning. Deze unit houdt zich onder meer bezig met de behandeling van onvolledige en onjuist aangeleverde informatie uit het geautomatiseerd en handmatig betalingsverkeer, boekhouding en taken die verband houden met de wet Ketenaansprakelijkheid. Tevens is er een servicedesk, waar vragen van burgers en bedrijven telefonisch worden beantwoord. Recentelijk is het Bedrijfsbureau Inning gevormd. Vanuit dit bedrijfsbureau wordt een aantal zaken centraal voor de gehele unit geregeld. De meeste processen van de unit Productie Inning zijn in beeld en belegd. Maar of het volledig is en op de meest logische plaats belegd, is nog niet geheel helder.

YP – bedrijfsvoering (wo)

Een van de opdrachten ligt bij de unit Interne Bedrijfsvoering (UIB). Deze unit bestaat uit de stafaspecten Externe en Interne Communicatie, Personeel & Organisatie, Planning, Finance en Control en Lokale Informatievoorziening. UIB ondersteunt de verschillende bedrijfsonderdelen binnen Belastingdienst/Centrale administratie (B/CA). Deze taak is vooral uitvoerend. Het stafaspect planning, finance en control heeft onder andere een rol bij de jaarlijkse planning- en controlcyclus. De informatie hieruit wordt gebruikt voor bijvoorbeeld budgettering, financiële rapportages en formatie- & bezettingsbeheer.

YP – portfoliomanagement (wo)

Een van de opdrachten ligt bij de unit Informatiemanagement (IM). Deze unit zorgt ervoor dat Belastingdienst/Centrale administratie (B/CA) beschikt over de processen en systemen die de organisatie nodig heeft om haar werk te kunnen doen. IM streeft ernaar systemen en processen voort te brengen met continu hoge beschikbaarheid, betrouwbaarheid en bestuurbaarheid. Onderdeel van IM is Portfoliomanagement, dat zich onder meer bezig houdt met het adviseren over de investeringen voor de IV. Het betreft de beslissingsvoorbereiding ten behoeve van het managementteam van B/CA en de bijdrage daaruit aan de prioritering op concernniveau. Het gaat hier om het opstellen en onderbouwen van keuzevoorstellen om de inhoudelijke bijdrage van de voortbrengingsinitiatieven aan de organisatiedoelstellingen te optimaliseren.

YP – financiële bedrijfsanalyse (wo)

Een van de opdrachten ligt bij de unit Concernadministratie (UCA). Deze unit monitort de bedrijfsvoering van de Belastingdienst. UCA rapporteert hierover en ondersteunt de verschillende bedrijfsonderdelen. Deze taak is zowel uitvoerend, voorschrijvend als controlerend. UCA verzorgt daarnaast de financiële verantwoording, levert bestuurlijke informatie en maakt analyses voor het management van de Belastingdienst. In de uitvoering heeft de CFO van de Belastingdienst de verantwoordelijkheid voor de kaders en richtlijnen gedelegeerd aan UCA.