Stand­plaats: Den Haag
Uren per week: 36
Maand­salaris: €3.344 - €5.139
Salaris­niveau: schaal 11
Niveau: Universitair Master
Vakgebied: Financieel / economisch
Reageren voor: 20 juni
Dienst­verband: Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving
“Werken bij de directie Financieel-Economische Zaken aan het Toeslagendossier is heel dynamisch. Geen dag is hetzelfde. We adviseren over de doelmatigheid en de doeltreffendheid van onder andere de hersteloperatie kinderopvangtoeslag, een politiek zeer beladen dossier. We schrijven mee aan de beantwoording van Kamervragen, toetsen financiële ramingen en zien erop toe dat het budgetrecht van het parlement wordt gerespecteerd. Kortom, een heel afwisselende en maatschappelijk relevante baan midden in de actualiteit”, adviseur Toeslagen bij de afdeling Beleidscontrol.

Als controller speel je een belangrijke rol in het werk van de afdeling Beleidscontrol. Hier toetsen we financiële keuzes die andere directies binnen het ministerie van Financiën maken op het gebied van beleid en bedrijfsvoering. Ons doel? Zorgen dat besluitvorming met de juiste informatie plaatsvindt. Jouw werkzaamheden zijn verdeeld over twee hoofdonderwerpen: Toeslagen en de interne planning-en-controlcyclus. Afwisselende dagen? Zeker weten!

Bij Toeslagen ben je betrokken bij verschillende dossiers. Zo is Toeslagen niet alleen als grote uitvoerende dienst opdrachtnemer van meerdere ministeries, maar werkt de dienst ook hard aan de compensatie van gedupeerde ouders uit de toeslagenaffaire. Als beleidscontroller toets je voorstellen op het gebied van de hersteloperatie. Denk aan het kwijtschelden van publieke en private schulden van gedupeerde ouders en de capaciteit van de Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen waar persoonlijk zaakbehandelaren gedupeerde ouders helpen. Daarnaast draag je bij aan een juiste verantwoording van de financiële mutaties in de begrotingsstukken. Je toetst voorstellen op bijvoorbeeld doeltreffendheid en budgettaire inpasbaarheid, signaleert, agendeert en denkt actief mee.

De interne planning-en-controlcyclus helpt om de doelstellingen van het ministerie te realiseren. De cyclus start met de jaarplannen die de verschillende directoraten-generaal (DG) maken. Gedurende het jaar zijn er vervolgens verschillende voortgangsrapportages. Deze producten worden op hoog ambtelijk niveau besproken. Jij bent de coördinator en organisator van de planning-en-controlcyclus. Zo beslis jij, in afstemming met collega’s van de verschillende DG’s wat de vereisten aan de verschillende planning-en-controlproducten zijn. Je bepaalt de planning, geeft aandachtspunten aan je collega’s van Beleidscontrol mee en bent continu op zoek naar een nog betere invulling van de cyclus. Daarnaast stel jij op basis van de DG-rapportages een ministeriebreed beeld op dat de Bestuursraad bespreekt. Hiermee heb je invloed op het gesprek op het allerhoogste niveau.

Je komt te werken in een team van circa twintig collega’s met elk hun eigen expertise en aandachtsgebied. Onze afdeling kent een open, energieke en collegiale cultuur: je collega’s zijn makkelijk benaderbaar, we werken veel samen en we streven diversiteit, in brede zin na. Kortom: als controller wacht jou een afwisselende én uitdagende baan met veel kansen om jezelf te ontwikkelen.

Wil je eerst eens praten over jouw mogelijk toekomstige werkzaamheden? Neem dan contact op met Sara Schreuder via 06 – 25 33 87 21 of s.schreuder@minfin.nl.

Functie-eisen

 • Je hebt wo-niveau.
 • Je hebt affiniteit met financiën en financiële besluitvorming. Enige werkervaring in een financiële functie is een pre, maar ook als starter ben je welkom om te solliciteren.
 • Je vindt het leuk om te organiseren en coördineren.
 • Je schakelt makkelijk tussen verschillende dossiers en kunt prioriteren.
 • Je hebt een goed analytisch vermogen.

Arbeids­voorwaarden
Salaris­niveau: schaal 11
Maand­salaris: Min €3.344 – Max. €5.139 (bruto)
Dienst­verband: Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
Maximaal aantal uren per week: 36

Overige arbeids­voorwaarden
Naast het salaris ontvang je een individueel keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je brutojaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaalvriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je ov-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Bijzonderheden

 • We willen dat iedereen zich thuis voelt bij het ministerie van Financiën en zichzelf volledig kan ontwikkelen. Want samen werken aan een financieel gezond Nederland is waar we voor staan. Dit doen we vanuit verschillende perspectieven, achtergronden en inzichten, omdat we geloven dat dit onze denkkracht vergroot. Iedereen is welkom ongeacht culturele achtergrond, leeftijd, arbeidsvermogen, gender of seksuele voorkeur. Met jouw unieke bijdrage spelen we beter in op de behoeften uit onze samenleving.
 • Draag jij graag bij aan een financieel gezond Nederland? Je bent van harte welkom. Solliciteren kan door je cv en motivatie in te sturen. Maar we staan ook open voor andere vormen, zoals een video- (met bijgevoegd je cv) of presentatie-sollicitatie (in PowerPoint). In het laatste geval plak je de link van je sollicitatie in een pdf- of Word-bestand. Zo kunnen we je sollicitatie goed verwerken.
 • De eerste ronde sollicitatiegesprekken vindt op 22 juni 2022 plaats. De tweede ronde op 24 juni 2022.
 • De inschaling voor deze functie vindt plaats op basis van kennis en ervaring. Dit betekent dat er ook sprake kan zijn van een aanloopschaal.

Meer over jouw toekomstige afdeling
De directie Financieel-Economische Zaken (FEZ) is dé concerncontroller van het ministerie van Financiën en bestaat uit vier afdelingen: Beleidscontrol, Begrotingszaken, Eigenaarsadvisering en Kaderstelling.

FEZ adviseert vanuit haar specifieke deskundigheid op financieel-economisch terrein de bewindslieden en de secretaris-generaal over het departementale beleid. Daarbij gaat het niet alleen om budgetten, maar ook om consequenties van het beleid en de organisatie van de bedrijfsvoering. De directie stelt de begroting en meerjarenramingen op van het ministerie van Financiën en de Nationale Schuld. Daarnaast ziet FEZ toe op budgettaire inpasbaarheid van voorstellen en de doeltreffende, doelmatige en rechtmatige uitvoering van de genoemde begrotingen, inclusief de interne en externe verantwoording daarover. Om dit te realiseren stelt FEZ vooraf de kaders vast van bijvoorbeeld de departementale planning-en-controlcyclus (P&C), risicomanagement en het toezicht op de financiële administratie. Daarnaast adviseert FEZ de secretaris-generaal over continuïteit en langetermijndoelstellingen van de uitvoerende en toezichthoudende organisaties van Financiën, zoals De Nederlandsche Bank, Autoriteit Financiële Markten, Belastingdienst, Toeslagen en Douane.

Afdeling Beleidscontrol
Binnen de afdeling Beleidscontrol wordt er op basis van financiële vaardigheden en kennis van het beleidsterrein getoetst op de keuzes die andere directies binnen het ministerie van Financiën maken op het gebied van beleid en bedrijfsvoering. Samen met circa vijfentwintig enthousiaste collega’s, die samenwerkingsgericht en relatief jong zijn, beoordeel je of de door de directies gemaakte keuzes doeltreffend, doelmatig en rechtmatig zijn. De beleidsterreinen zijn zeer uiteenlopend en divers. Binnen de afdeling Beleidscontrol kijken we bijvoorbeeld mee bij de steun aan Air France-KLM alsook bij de compensatie in het kader van de toeslagenaffaire en bij de grote ICT-projecten die binnen het ministerie of belastingdienst worden uitgevoerd. De gemaakte (beleids)keuzes komen samen in een interne P&C en een externe (begroting)verantwoordingscyclus.

De afdeling Beleidscontrol is nauw betrokken bij deze cycli. De cycli zorgen voor structuur gedurende het jaar. Tegelijkertijd zijn de beleidsonderwerpen afhankelijk van de actualiteit. Dit spanningsveld vraagt om een flexibele houding waarbij je in de hectiek van alledag de langetermijnbelangen niet uit het oog verliest.

Als beleidscontroller fungeer je als sparringpartner van de beleidsdirectie: je helpt en denkt mee, maar waar nodig treed je ook duidelijk op wanneer het beleid het doel niet dient of de kosten hoger zijn dan geraamd. Je toont durf door aan tafel van de beleidsdirectie duidelijk je mening te verdedigen en bent daarmee de hoeder van de begroting van deze directie. Hiermee dien je als essentiële schakel binnen de grotere opdracht waar FEZ voor staat: een sterke en deskundige concerncontroller van het ministerie van Financiën.

Ministerie van Financiën
Samenwerken aan een financieel gezond Nederland

Het werk van het ministerie van Financiën gaat over meer dan cijfers en geld alleen. Het gaat over mensen zoals jij en ik. Mensen met verwachtingen, zorgen, vragen, dromen en plannen. We rekenen bijvoorbeeld allemaal op financiering voor goede zorg en goed onderwijs. Op duidelijkheid over belastingtarieven en op betrouwbare banken en verzekeraars, in Nederland en daarbuiten. En we rekenen allemaal op duidelijkheid over exportregels en wat we wel en niet mee mogen nemen vanuit de vakantiebestemming.

Het ministerie van Financiën luistert naar wat er speelt in de samenleving van vandaag en heeft aandacht voor hoe Nederlanders hun toekomst zien. Met die kennis en inzichten leggen we samen met andere ministeries en binnen ons internationale netwerk de juiste verbindingen en brengen we Nederland verder. We zorgen ervoor dat Nederland en onze economie klaar zijn voor de steeds sneller veranderende wereld van morgen. Op alle fronten. Dat gaat niet vanzelf. En natuurlijk is daar ook geld voor nodig. Dat geld brengen burgers en bedrijven via belastingen bijeen, en verdeelt de overheid over zaken die we als samenleving belangrijk vinden. Daarvoor moeten er keuzes worden gemaakt en worden ingegrepen als dat nodig is. Om ons land financieel gezond te houden, moet onze economie namelijk in balans blijven en tegelijk ook ruimte krijgen om te groeien.

Samen zorgen we ervoor dat er in Nederland kansen zijn voor welvaart en groei voor iedereen, vandaag, morgen en daarna. Samen werken we aan een financieel gezond Nederland.

Onze kernwaarden integer, deskundig, duidelijk, durf en samenwerken zijn leidend voor ons gedrag en geven ons een gezamenlijke taal, waarmee we onderling bespreekbaar maken wat we doen en hoe we dat doen.

Contactpersonen
Voor meer informatie over deze vacature:
Sara Schreuder

 • s.schreuder@minfin.nl
 • 06-44355683

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:
Marjan van Poppel

 • m.poppel@minfin.nl
 • 06-50078345