Stand­plaats: Den Haag
Contractduur: 2 jaar
Uren per week: 32 - 36
Maand­salaris: €3.344 - €5.139
Salaris­niveau: schaal 11
Niveau: Universitair Master
Vakgebied: Financieel / economisch, Juridisch
Dienst­verband: Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving
“Goed beleid vraagt ook om een goede uitvoering. Als adviseur van de secretaris-generaal informeer en adviseer je de ambtelijke en politieke top over de Autoriteit Financiële Markten, De Nederlandsche Bank en de Waarderingskamer. Dit doe je niet alleen; dagelijks werk je daartoe samen met collega’s van binnen én buiten het departement.” Laura Berends, adviseur.

Jij bent als adviseur bij de afdeling Eigenaarsadvisering de ogen en oren van de secretaris-generaal (SG) en diens plaatsvervanger. Je informeert en adviseert de SG in zijn rol als eigenaar van de uitvoeringsorganisaties van het ministerie van Financiën. In jouw functie concentreer je je op de uitvoeringsorganisaties die op afstand staan van het ministerie van Financiën: onder andere de zelfstandige bestuursorganen (zbo’s) als De Nederlandsche Bank (DNB), de Autoriteit Financiële Markten (AFM), de Waarderingskamer Domeinen Roerende Zaken, Auditdienst Rijk en de Commissie Eindtermen Accountantsopleiding.

In jouw advisering heb je oog voor de stabiliteit, continuïteit, doelmatigheid en uitvoerbaarheid. Doordat je over verschillende organisaties adviseert is het werkdomein divers en afwisselend. Zo adviseer je de SG bijvoorbeeld bij het goedkeuren van de begroting en verantwoording van de AFM en DNB. Hierbij ben je het aanspreekpunt voor de zbo’s, informeer en spar je met stakeholders binnen en buiten het departement. Als het gaat om Domeinen Roerende Zaken (DRZ) adviseer je de plaatsvervangend (plv.) SG over de huisvesting, het personeel en de taak van DRZ. Zo is DRZ de wettelijke bewaarder van in beslag genomen goederen zoals voertuigen of illegaal vuurwerk. DRZ is bij wet aangewezen om overtollige goederen van de Rijksoverheid te verkopen of te vernietigen, denk aan de verkoop van F16’s en voertuigen en de ontmanteling van illegale hennepkwekerijen, de ontruiming van illegale sigarettenfabrieken en de vernietiging van illegaal vuurwerk. De organisatie DRZ is in ieder geval onderdeel van jouw werkpakket.

Als adviseur signaleer je vroegtijdig interne en externe ontwikkelingen die van invloed kunnen zijn op ‘jouw’ organisaties. Je haalt intern en extern de benodigde informatie op en verdiept je in complexe dossiers. De mogelijke impact en risico’s weeg je af in jouw aanpak. Met die gebundelde kennis lever je een gedegen inhoudelijk en strategisch advies aan de (plv.) SG in zijn rol als eigenaar. Je verplaatst je in de soms tegenstrijdige belangen van de verschillende organisaties en het ministerie en vormt ook een eigen visie. Door je politieke en bestuurlijke sensitiviteit krijg je anderen zowel mondeling als schriftelijk mee met jouw advies.

Het mooie aan jouw werk? Je kunt altijd rekenen op een diversiteit aan werkzaamheden. Jouw werkdagen zijn soms verrassend – er komen regelmatig ad-hocklussen op je pad – en verlopen soms gepland. Je komt bovendien in een prettig en collegiaal team terecht; toegewijde collega’s met wie je spart, kritisch durft te zijn én werkplezier beleeft. Samen met jou stellen we een werkpakket samen waarbij we vanzelfsprekend ook rekening houden met jouw persoonlijke behoeften en competenties.

Wil je eerst eens praten over jouw toekomstige werkzaamheden? Neem dan contact op met Laura Berends via 06 – 29 64 73 16 of Joost Twisk via 06 –11 26 23 57.

Functie-eisen

 • Je hebt wo-niveau, bijvoorbeeld in de richting van bestuurs-, bedrijfs- of organisatiekunde, economie of politicologie.
 • Je hebt bij voorkeur ervaring met beleidsontwikkeling en het adviseren van bestuurders of de ambtelijke top.
 • Je hebt een sterk analytisch vermogen, maakt je complexe onderwerpen snel eigen, weet hoofd- en bijzaken goed van elkaar te scheiden en kunt snel tot de essentie van een onderwerp of dossier doordringen.
 • Je schakelt makkelijk tussen strategische en analytische onderwerpen en praktische klussen.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau: schaal 11
 • Salaris­omschrijving: Deze functie is ingeschaald in schaal 10 en 11. De inschaling voor deze functie vindt plaats op basis van kennis en ervaring.
 • Maand­salaris: Min €3.344 – Max. €5.139 (bruto)
 • Dienst­verband: Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
 • Contract­duur: 2 jaar
 • Minimaal aantal uren per week: 32
 • Maximaal aantal uren per week: 36

Overige arbeids­voorwaarden
Naast het salaris ontvang je een individueel keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je brutojaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaalvriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je ov-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Bijzonderheden
We willen dat iedereen zich thuis voelt bij het ministerie van Financiën en zichzelf volledig kan ontwikkelen. Want samen werken aan een financieel gezond Nederland is waar we voor staan. Dit doen we vanuit verschillende perspectieven, achtergronden en inzichten, omdat we geloven dat dit onze denkkracht vergroot. Iedereen is welkom ongeacht culturele achtergrond, leeftijd, arbeidsvermogen, gender of seksuele voorkeur. Met jouw unieke bijdrage spelen we beter in op de behoeften uit onze samenleving.

Draag jij graag bij aan een financieel gezond Nederland? Je bent van harte welkom. Solliciteren kan door je cv en motivatie in te sturen. Maar we staan ook open voor andere vormen, zoals een video- (met bijgevoegd je cv) of presentatie-sollicitatie (in PowerPoint). In het laatste geval plak je de link van je sollicitatie in een pdf- of Word-bestand. Zo kunnen we je sollicitatie goed verwerken.

 • De selectiegesprekken vinden plaats op vrijdag 9 september 2022.
 • De inschaling voor deze functie vindt plaats op basis van kennis en ervaring. Dit betekent dat er ook sprake kan zijn van een aanloopschaal.
 • Het gaat om een functie voor 36 uur per week. Een parttime werkweek van vier dagen is ook bespreekbaar.
 • Een collega binnen de directie Financieel-Economische Zaken maakt jou wegwijs in de organisatie en is er een introductiebijeenkomst voor alle nieuwe medewerkers.
 • Heb je nog vragen over de vacature of het selectieproces? Neem dan vooral contact met ons op. We helpen je graag in je overweging.

Meer over de functiegroep (Senior) Adviseur
Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling
De directie Financieel-Economische Zaken is dé concerncontroller van het ministerie van Financiën. Vanuit onze specifieke deskundigheid op financieel-economisch gebied adviseren we de bewindslieden en de secretaris-generaal (SG) over het departementale beleid. Daarbij gaat het niet alleen om budgetten, maar ook om consequenties van het beleid en de organisatie van de bedrijfsvoering. Ook stellen we de begroting en meerjarenramingen op van het ministerie van Financiën en de Nationale Schuld. En we zien toe op budgettaire inpasbaarheid van voorstellen en de doeltreffende, doelmatige en rechtmatige uitvoering van de genoemde begrotingen, inclusief de interne en externe verantwoording daarover.

Om dit te realiseren stellen we vooraf de kaders vast van bijvoorbeeld de departementale planning-en-controlcyclus, het risicomanagement en het toezicht op de financiële administratie. Ook adviseren we de SG over continuïteit en langetermijndoelstellingen van de uitvoerende en toezichthoudende organisaties van Financiën, zoals De Nederlandsche Bank (DNB), de Autoriteit Financiële Markten (AFM), de Belastingdienst, Toeslagen en de Douane. Onze directie bestaat uit vier afdelingen: Beleidscontrol, Begrotingszaken, Eigenaarsadvisering en Kaderstelling.

Afdeling Eigenaarsadvisering
Goed beleid vraagt om een goede uitvoering. Zeker als het gaat om de uitvoeringsorganisaties van het ministerie van Financiën. Denk aan de Belastingdienst, het Domeinen Roerende Zaken en de Auditdienst Rijk. Maar ook aan zelfstandige bestuursorganen als de AFM, DNB en de Waarderingskamer.

Wij adviseren de SG die eigenaar is van uitvoeringsorganisaties van het ministerie van Financiën. Het eigenaarsperspectief bestaat vooral uit de continuïteit (langetermijndoelstellingen) en doelmatigheid met het oog op de langetermijnkoers van de organisaties. Het gaat dan om onderwerpen als sturing op personeelsplanning, het ICT-portfolio en de cultuur. Collega’s binnen het ministerie typeren onze afdeling als gezellig, collegiaal en doelgericht.

Ministerie van Financiën
Samenwerken aan een financieel gezond Nederland

Het werk van het ministerie van Financiën gaat over meer dan cijfers en geld alleen. Het gaat over mensen zoals jij en ik. Mensen met verwachtingen, zorgen, vragen, dromen en plannen. We rekenen bijvoorbeeld allemaal op financiering voor goede zorg en goed onderwijs. Op duidelijkheid over belastingtarieven en op betrouwbare banken en verzekeraars, in Nederland en daarbuiten. En we rekenen allemaal op duidelijkheid over exportregels en wat we wel en niet mee mogen nemen vanuit de vakantiebestemming.

Het ministerie van Financiën luistert naar wat er speelt in de samenleving van vandaag en heeft aandacht voor hoe Nederlanders hun toekomst zien. Met die kennis en inzichten leggen we samen met andere ministeries en binnen ons internationale netwerk de juiste verbindingen en brengen we Nederland verder. We zorgen ervoor dat Nederland en onze economie klaar zijn voor de steeds sneller veranderende wereld van morgen. Op alle fronten. Dat gaat niet vanzelf. En natuurlijk is daar ook geld voor nodig. Dat geld brengen burgers en bedrijven via belastingen bijeen, en verdeelt de overheid over zaken die we als samenleving belangrijk vinden. Daarvoor moeten er keuzes worden gemaakt en worden ingegrepen als dat nodig is. Om ons land financieel gezond te houden, moet onze economie namelijk in balans blijven en tegelijk ook ruimte krijgen om te groeien.

Samen zorgen we ervoor dat er in Nederland kansen zijn voor welvaart en groei voor iedereen, vandaag, morgen en daarna. Samen werken we aan een financieel gezond Nederland.

Onze kernwaarden integer, deskundig, duidelijk, durf en samenwerken zijn leidend voor ons gedrag en geven ons een gezamenlijke taal, waarmee we onderling bespreekbaar maken wat we doen en hoe we dat doen.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature: Laura Berend & Joost Twisk

 • l.l.berends@minfin.nl - 0629647316
 • j.j.twisk@minfin.nl - 0611262357

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure: Björn Teunen & Marjan van Poppel

 • b.teunen@minfin.nl - 06-11722276
 • m.poppel@minfin.nl