Voor de regio Midden-Nederland van Rijkswaterstaat weet jij de beschikbare data op het gebied van financiën, formatie en bezetting, doelstellingen en mijlpalen te bewerken tot waardevolle informatie ter ondersteuning van management en directie. Op basis van jouw informatie wordt de organisatie bestuurd en kan worden bepaald of we op koers liggen om strategische doelen te realiseren.

Je weet optimaal gebruik te maken van de systemen van Rijkswaterstaat, legt verbanden en maakt analyses. Naast het bewerken, analyseren en adviseren, is het plannen en organiseren van je eigen werk en dat van anderen essentieel om rapportages op tijd te kunnen presenteren. Als zelfstandig professional stel je je proactief op en neemt zelf het initiatief in de samenwerking met je collega’s binnen en buiten de eigen afdeling. Als informatie specialist ben je verantwoordelijk voor de inhoudelijke voorbereiding en advisering op het gebied van de bedrijfsvoering van de regio Midden Nederland. Je levert op basis van expertise en cijfermatige analyse een proactieve bijdrage aan de ontwikkeling van de organisatie.

Als onderdeel van het cluster Managementcyclus werk je samen met ons elke dag weer aan het veranderen en verbeteren van onze processen en producten. Zo draag ook jij bij aan de efficiency van onze organisatie en een optimale effectiviteit (klantwaarde). Wij bieden een omgeving waarin je je professionele en persoonlijke kwaliteiten verder kunt ontwikkelen door middel van feedback en vertrouwen. Waardoor zowel jij als het werk steeds beter wordt.

Functie-eisen

 • Je hebt een hbo- of wo-diploma in de richting bedrijfskunde of economie.
 • Je hebt affiniteit met informatiesystemen zoals Excel en SAP.
 • Je hebt affiniteit met procesgericht werken, kunt visualiseren en werkt graag samen.
 • Je bent nieuwsgierig, accuraat, proactief, oplossingsgericht en gaat graag de dialoog aan.
 • Je herkent je in onze kernwaarden: resultaatgericht, aanspreekbaar, dienstverlenend, integer, ondernemend en verbindend.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau: schaal 10
 • Maand­salaris: Min €2.631 – Max. €4.229 (bruto)
 • Dienst­verband: Tijdelijke aanstelling voor de duur van project / traject / werkzaamheden
 • Contract­duur: 2 jaar
 • Minimaal aantal uren per week: 32
 • Maximaal aantal uren per week: 36

Overige arbeids­voorwaarden
Naast het salaris en vakantiegeld kun je rekenen op een eindejaarsuitkering, de zogenaamde 13e maand. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer maximaal 55% betaald ouderschapsverlof (onder voorwaarden), studiefaciliteiten, een extra verlofregeling voor ouderen en een vergoeding woon-werkverkeer. Bovendien heb je een aantal individuele keuzemogelijkheden bij het samenstellen van je arbeidsvoorwaardenpakket.

Bijzonderheden
Een (online) voorselectietest of een assessment kan onderdeel zijn van het sollicitatieproces. Het maken van een casus en (online) screening, bijvoorbeeld via databanken, kan eveneens deel uitmaken van het sollicitatieproces. Het inwinnen van referenties maakt deel uit van het sollicitatieproces.

Rijkswaterstaat Midden-Nederland
Rijkswaterstaat is de uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. We beheren en ontwikkelen de rijkswegen, -vaarwegen en -wateren en zetten in op een duurzame leefomgeving. Samen met anderen werken we aan een land dat beschermd is tegen overstromingen. Waar voldoende groen is, en voldoende en schoon water. En waar je vlot en veilig van A naar B kunt. Samenwerken aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland. Dat is Rijkswaterstaat.

Midden-Nederland

Midden-Nederland (MN) ontwikkelt als een van de zeven regionale onderdelen van Rijkswaterstaat de visie, meerjarenplanning en monitoring van het hart van Nederland: Utrecht, Flevoland en de randen van de omliggende provincies. Met onze specifieke kennis en expertise beheren we bijvoorbeeld het IJsselmeer, Nederlands grootste zoetwaterreservoir. En de wegen rond Utrecht, de draaischijf van ons land, en diverse waterwegen waaronder het Amsterdam-Rijnkanaal dat het drukst bevaren kanaal van Nederland is.

Bij MN voelen en hebben wij 24/7 de verantwoordelijkheid voor ons netwerk. Zorgvuldige verkenning, heldere planvorming en nauwkeurige uitwerking; dat is waar wij voor staan. We denken niet alleen aan morgen, maar zeker ook aan later. De plannen die wij nu maken en de stappen die wij nu zetten, zijn bepalend voor het huidige netwerk en dat van de toekomst.

Samen met de andere onderdelen van Rijkswaterstaat werken we aan het optimaal beheer, het gebruik én de ontwikkeling van alle netwerken van Rijkswaterstaat. Maar ook extern zijn wij vanuit onze centrale ligging graag de verbindende schakel: landelijk en regionaal, binnen politieke en bestuurlijke omgevingen, het bedrijfsleven, natuur- en milieuorganisaties, kennisinstituten en onze maatschappij.

Bij MN zijn we deskundig en betrokken bij de samenleving. Onze mensen krijgen volop ruimte om zichzelf verder te ontwikkelen en hun talenten uit te bouwen. Hier staan we klaar voor elkaar en zijn we betrokken bij elkaars verantwoordelijkheden.

Lisa Groot - Campusrecruiter - recruiter bij Rijkswaterstaat
Lisa Groot - Campusrecruiter
Stel je vraag via: