Functieomschrijving
“Bescherming van persoonsgegevens is gelukkig niet alleen ‘nee’ zeggen. Verantwoord met informatie omgaan betekent ook kijken naar wat wél mogelijk is. De ene keer heb je te maken met een praktische vraag en de andere keer met een politiek-gevoelig onderwerp, dat maakt mijn werk alleen maar uitdagend en afwisselend. Fijn is het ook dat ik altijd een beroep kan doen op mijn collega’s met ieder een eigen achtergrond en specialisme.” Marnix van Dalen, privacy adviseur Belastingdienst

De Belastingdienst is een informatiegedreven organisatie; op grote schaal worden gegevens van buiten en binnen de organisatie verzameld om te gebruiken voor een betere dienstverlening, slimmer toezicht en efficiëntere bedrijfsvoering. Informatievergaring en –verstrekking bieden-t kansen en vragen- tegelijkertijd om grote zorgvuldigheid. De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) formaliseert deze zorgvuldigheid. Kwaliteit en privacy zijn in het belang van burgers en bedrijven én van de Belastingdienst.

In jouw functie als junior privacy adviseur ben je werkzaam binnen het team juridisch advies gegevens. Hier ondersteun je de uitvoering met trainingen, uitvoeringsrichtlijnen en adviezen over rechtmatigheid, privacy en beveiliging. De casuïstiek waarmee je te maken hebt, is divers.
Denk aan vragen over het tonen van de naam van een medewerker op een scrum-bord tot kwesties rondom het beschikbaar stellen van gegevens voor analysetoepassing in samenwerkingsverbanden met andere overheden. Je adviseert aan de hand van een willen-mogen-kunnen-toets of een DPIA en je behandelt zelfstandig vraagstukken op het gebied van rechtmatigheid en privacy.

Als privacy adviseur werk je nauw samen met collega’s die verantwoordelijk zijn voor het inrichten van nieuwe informatievoorzieningen en van het gegevensbedrijf als geheel. Minstens zo belangrijk is jouw rol binnen het netwerk van deskundigen dat bijdraagt aan beleidsontwikkeling, inrichtingskeuzes en uitvoering. Dankzij jou zijn gegevensleveringen aan en door onze organisatie rechtmatig en veilig en worden gegevens adequaat gearchiveerd. Je adviseert het management over de optimale inrichting van onze processen en organisatie wanneer het over gegevensbescherming gaat.
Je ontwikkelt het bewustzijn en de kennis van medewerkers over de bescherming van (persoons-)gegevens en zorgt voor heldere adviezen en stellingname over rechtmatigheid, beveiliging en archivering vanuit het AVG-perspectief. Kortom: je hebt de ambitie om een échte autoriteit te worden binnen je vakgebied.

Zullen we zakendoen en word jij de nieuwe collega van Marnix van Dalen? Of wil je liever eerst eens praten over jouw mogelijke toekomstige werkzaamheden? Neem dan contact op met ons.

Functie-eisen
• Je hebt een hbo-bachelor diploma, bij voorkeur in rechten of management, economie en recht.
• Je hebt affiniteit met automatisering.
• Je bent CIPP/E-gecertificeerd of je bent bereid deze certificering binnen een jaar te behalen.
• Wanneer je enkele jaren relevante werkervaring hebt in een vergelijkbare omgeving is dat een pre

Jouw competenties?
• analyseren
• netwerken
• plannen en organiseren
• resultaatgerichtheid
• zelfontwikkeling

Herken jij jezelf ook hierin?
Een doener die de wereld snapt; dat ben jij! Je geeft op natuurlijke wijze gevraagd en ongevraagd advies. Vanuit je standplaats Apeldoorn reis je met plezier naar je collega’s in Den Haag, Utrecht en Apeldoorn. Je gaat probleemloos mee in het tempo van ‘het Haagsche’ en tegelijkertijd snap je onze ICT in Apeldoorn. Als de verbindende factor zorg je dat alle partijen begrip hebben voor elkaars standpunten.

Arbeidsvoorwaarden

  • Salarisniveau schaal 10
  • Salarisomschrijving In beginsel vindt inschaling in de naast lagere salarisschaal plaats. Bij aanwezigheid van relevante kennis, ervaring of om arbeidsmarktoverwegingen kan inschaling op een hogere positie in de desbetreffende salarisschaal plaatsvinden. Ook bestaat de mogelijkheid om in bijzondere gevallen waarin de aanwezige kennis en/of ervaring dit rechtvaardigt, direct in de bij de functie behorende salarisschaal in te schalen.
  • Maandsalaris Min €2683 - €4313 (bruto)
  • Contractduur -
  • Minimum aantal uren per week 32
  • Maximum aantal uren per week 36

Overige arbeidsvoorwaarden
Naast salaris en vakantiegeld kun je rekenen op een eindejaarsuitkering. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer ouderschapsverlof, studiefaciliteiten en een vergoeding woon-werkverkeer. Bij de Rijksoverheid heb je een aantal individuele keuzemogelijkheden bij het samenstellen van je arbeidsvoorwaardenpakket.

Wij verwachten van onze werknemers dat ze integer zijn. En we vragen aan nieuwe medewerkers een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Als deze niet kan worden overlegd, volgt geen aanstelling.

Wij bieden je een inwerkprogramma aan en afhankelijk van je opleiding en werkervaring een opleiding en/of training. Gedurende dit opleidingstraject is het niet mogelijk om in deeltijd te werken. Nadat je dit hebt afgerond en bij goed functioneren, word je aangesteld in vaste dienst. Mocht je het opleidingstraject niet succesvol afronden dan word je aanstelling bij de Belastingdienst beëindigd. De interne kandidaat die de verplicht te volgen opleiding niet succesvol afrondt, wordt teruggeplaatst naar zijn oorspronkelijke organisatieonderdeel en belast met werkzaamheden die gelijk of gelijksoortig zijn aan die van de oorspronkelijke functie.

De organisatie - Belastingdienst
Bij de Belastingdienst werken 28.000 mensen verspreid over het hele land. We zijn verantwoordelijk voor heffing, inning en controle van belastingen en premies volksverzekeringen. Daarnaast sporen we fraude op, verrichten we douanetaken en zorgen we voor de uitbetaling van voorlopige teruggaven en huur-, zorg- en kinderopvangtoeslag. In teams werken medewerkers met uiteenlopende achtergronden en opleidingsniveaus aan de dienstverlening voor miljoenen burgers en bedrijven. Op dit moment is de Belastingdienst volop in beweging; de rol van data wordt steeds groter en werkzaamheden worden in toenemende mate gedigitaliseerd. Maar in welk team of vakgebied je ook werkzaam bent: bij de Belastingdienst heb je direct een verantwoordelijke functie, van waaruit je je in verschillende richtingen verder kunt ontwikkelen om burgers en bedrijven in Nederland nog beter van dienst te kunnen zijn. De Belastingdienst is op weg naar de toekomst!

De afdeling - Directie Centrale Administratieve Processen
De Directie Centrale Administratieve Processen (CAP) is verantwoordelijk voor een soepele en foutloze ontvangst, verwerking en verzending van (fiscale) gegevens van en aan burgers en bedrijven door het leveren van (fiscale) producten en gegevensdiensten. CAP is ook verantwoordelijk voor de betaalfunctie en de sturing van de massale productieprocessen (regiefunctie voor massale verwerking en beheersing). En om dit goed in te kunnen vullen, is CAP verantwoordelijk voor de integrale productieplanning en productiebeheersing.

Bijzonderheden
We ontvangen je brief en cv graag in een Word- of PDF-bestand. Als je een beroep doet op een voorrangspositie, stuur dan ook een kopie van die beschikking mee.

Onze selectieprocedure voor deze functie ziet er als volgt uit:

Allereerst wordt beoordeeld of een voorrangskandidaat binnen de Rijksoverheid in aanmerking komt voor deze functie.

Daarna kunnen we beoordelen of jouw cv en motivatiebrief voldoen aan de gestelde functie-eisen.

Op woensdag 16 oktober vinden de selectiegesprekken plaats.
Onderaan deze vacature vind je meer uitleg over de stappen die je doorloopt in de sollicitatieprocedure.

De voorkeur gaat uit naar kandidaten die het meest aansluiten bij het opgestelde profiel. Dit heeft betrekking op zowel de genoemde opleiding(en) als werkervaringseisen. Vermeld deze daarom duidelijk in je cv.

Om bedrijfseconomische redenen worden medewerkers van de Belastingdienst die korter dan drie jaar in hun huidige functie werkzaam zijn of bezig zijn met een startopleiding of inwerktraject of niet als eerste in beschouwing genomen.

De Belastingdienst zet zich in om medewerkers in dienst te nemen die onder de doelgroep van de Wet banenafspraak vallen. Val je in deze doelgroep en sta je in het doelgroepenregister? Dan nodigen we ook jou uit om te reageren! Samen met jou kijken we of en hoe je eventueel invulling kunt geven aan deze functie.

Een (online) voorselectietest en/of een assessment kan deel uit maken van het sollicitatieproces (uitgezonderd interne horizontale kandidaten) evenals het maken van een casus, het opvragen van referenties en (online) screening, bijvoorbeeld via databanken, (zoekmachines) en sociale netwerken.