Functie­omschrijving

Er is een vrachtauto gekanteld in de Schipholtunnel. Een schip vaart tegen een brug aan. Het vaste telefonie netwerk valt uit. Wat kun jij daaraan doen? Bij Rijkswaterstaat (RWS) doen we er alles aan om een eventuele crises op een van de netwerken zo snel en goed mogelijk onder controle te krijgen. Met het oog op nieuwe ontwikkelingen binnen en buiten RWS is het landelijk Crisis Informatie Centrum (CIC) opgericht in Utrecht. Op die manier zijn informatie, kennis en middelen tijdens een crisis nog sneller beschikbaar. Als medewerker frontoffice speel jij hierin een cruciale rol.

Dreigt er een crisis op de infrastructurele netwerken van RWS, bijvoorbeeld door langdurige sluiting van een tunnel of een aanvaring op het water? Dan ben jij een van de eersten die dit signaleert. Je monitort verschillende bronnen, zoals websites met verwachtingen over waterstanden, (social) media en diverse applicaties voor het wegverkeer en de scheepvaart. De verkregen informatie combineer en analyseer je. Zo heb je vroegtijdig risico’s en politiek-gevoelige gebeurtenissen in beeld. Vervolgens waarschuw je het hogere management van RWS en de juiste partijen binnen de crisisorganisatie. Dit kan bijvoorbeeld de directeur-generaal van RWS zijn of de voorzitter van het landelijke crisisteam.

Tijdens een eventuele crisis vervul je een belangrijke rol in de informatievoorziening richting het bestrijdingsteam ter plaatse en het landelijke crisisteam. Samen met de informatiecoördinator van dienst ben jij verantwoordelijk voor het geven van een continu actueel beeld van de situatie. Je staat daarbij in nauw contact met diverse collega’s binnen RWS en daarbuiten, zoals de informatiemanagers van veiligheidsregio’s en waterschappen. Op rustige momenten draag je bij aan de verdere ontwikkeling van het CIC door het opstellen van procedures en werkinstructies. Ook draag je bij aan het in stand houden en verbeteren van de crisisorganisatie. Dit doe je bijvoorbeeld door mee te denken over het programma voor opleiden, trainen en oefenen, of door incidenten te evalueren en verbetermogelijkheden voor te stellen.

In verband met de ontwikkelingen rondom het corona virus heeft Rijkswaterstaat een aangepaste selectieprocedure. De meest actuele informatie vind je via deze link.

Functie-eisen

 • Je hebt een hbo-diploma, bij voorkeur in een relevante richting zoals integrale veiligheid
 • Je hebt kennis van of ervaring met generieke crisisbeheersing
 • Je kunt goed schakelen tussen operationeel, tactisch en strategisch niveau
 • Je bent in staat de juiste informatie uit diverse bronnen zoals websites en applicaties van RWS te selecteren
 • Je kan goed met meerdere schermen, systemen en applicaties tegelijk werken
 • Je hebt sterke communicatieve vaardigheden, je neemt graag initiatief en je kunt goed inschatten welke aanpak past bij de situatie.
 • Tot slot ben je flexibel wat betreft je inzetbaarheid en bereikbaarheid. We werken in roosterdiensten, met een team van in totaal 5 collega’s. Je bent bereid om te werken in roosterdiensten, op weekdagen van 06:00-14:00 uur en van 14:00-22:00 uur, en in de weekenden van 08:00-16:00 uur. Mogelijk wordt in de toekomst de bezetting ook in het weekend aangepast naar twee diensten tussen 06:00 en 22:00 uur. Naast het werk in roosterdiensten verdeel je met je collega’s ook de piketdiensten, waarbij je buiten werktijd nog bereikbaar bent voor de crisisorganisatie.

Arbeids­voorwaarden
Salaris­niveau: schaal 10
Maand­salaris: Min €2.737 – Max. €4.400 (bruto)
Dienst­verband: Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Contract­duur: Vast contract voorafgegaan door een jaarcontract. Bij voldoende functioneren: na een jaar omzetting in onbepaalde tijd.
Maximaal aantal uren per week: 36


Overige arbeids­voorwaarden
Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer maximaal 60% betaald ouderschapsverlof (onder voorwaarden), studiefaciliteiten, een extra verlofregeling voor ouderen en een vergoeding woon-werkverkeer. Bij de Rijksoverheid heb je een aantal individuele keuzemogelijkheden bij het samenstellen van je arbeidsvoorwaardenpakket. Daarvoor kun je bovenop het salaris rekenen op een individueel keuzebudget van 16,37% van je salaris. Tot slot hecht de Rijksoverheid sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor ook tal van mogelijkheden.

Bijzonderheden

 • De functie betreft werk in roosterdiensten.
 • De selectiegesprekken vinden plaats in week 38.
 • De eerste selectiegesprekken vinden plaats via online video bellen.
 • Een (online) voorselectietest of een assessment kan onderdeel zijn van het sollicitatieproces. Het maken van een casus en (online) screening, bijvoorbeeld via databanken, kan eveneens deel uitmaken van het sollicitatieproces. Het inwinnen van referenties maakt deel uit van het sollicitatieproces.
 • Acquisitie op onze vacatures wordt niet in behandeling genomen.

Meer over de functiegroep Medewerker Advisering
Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling
Verkeer- en watermanagement (VWM) is een van de zeven landelijke organisatieonderdelen van Rijkswaterstaat. Wij zorgen ervoor dat iedereen, onder gewone én bijzondere omstandigheden, vlot en veilig gebruik kan maken van onze (vaar)wegen. Dit doen wij onder meer door regulering van waterstanden, een efficiënte fileaanpak en de ontwikkeling van lokale sluisbediening naar bediening van meerdere sluizen op een langer traject. Onze prioriteit ligt bij weg- en scheepvaartverkeersmanagement en bij water- en crisismanagement. VWM is een essentiële schakel in de keten van veiligheid en vervoer. Daarom werken we nauw samen met relevante regionale partners en andere organisatieonderdelen van Rijkswaterstaat. Samen doen we zichtbaar werk wat ertoe doet en waaraan medewerkers direct of indirect een bijdrage leveren.

In totaal werken er 1850 medewerkers bij VWM: 1300 in het veld en 550 op kantoor, verkeerscentrales en andere locaties.

Crisismanagement Rijkswaterstaat
De crisisorganisatie van Rijkswaterstaat is continu in ontwikkeling en wil verder professionaliseren. Op basis van evaluaties van de afgelopen vijf jaar is onder meer besloten tot het oprichten van een landelijk Crisis Informatie Centrum (CIC). Het CIC is gestart op 1 oktober 2019 en valt onder de afdeling Crisismanagement.

Het CIC is het centrale punt binnen Rijkswaterstaat waar beschikbare informatie over (dreigende) crises wordt gebundeld en ontsloten. Wij signaleren als eerste de eventuele afwijkingen op de infrastructurele netwerken van Rijkswaterstaat en schakelen op basis van onze kennis de juiste crisispartners in. Denk hierbij aan veiligheidsregio’s en waterschappen. Alle gegevens bundelen wij in het Landelijk Crisis Management Systeem, dat we beschikbaar stellen aan de eigen (crisis)organisatie en onze crisispartners.

Naast het verzamelen, beoordelen en verspreiden van informatie treedt het CIC tijdens een crisis onder meer op als de backoffice voor het bestrijdingsteam. Ook verzorgen we adequate informatievoorziening aan alle betrokkenen en leveren we de procedures, draaiboeken en contactpersonen die nodig zijn om een crisis onder controle te krijgen.

Rijkswaterstaat
Rijkswaterstaat is de uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en bestaat uit zeven landelijke en zeven regionale organisatieonderdelen. Al meer dan 200 jaar werken we dagelijks aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland. We beheren en ontwikkelen de rijkswegen, -vaarwegen en -wateren en zetten in op een duurzame leefomgeving. Samen met anderen werken we aan een land dat beschermd is tegen overstromingen. Waar voldoende groen is, en voldoende en schoon water. En waar je vlot en veilig van A naar B kunt. Samenwerken aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland. Dat is Rijkswaterstaat.

Contactpersonen
Voor meer informatie over deze vacature:
Sophia Dingenouts-Koops, Coördinerend adviseur Crisismanagement

06-21834451


Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:
Dorien van Eijnsbergen, Adviseur Werving en Selectie

06-20310069

Lisa Groot - Campusrecruiter - recruiter bij Rijkswaterstaat
Lisa Groot - Campusrecruiter
Stel je vraag via: