Je maakt ontwerpplannen voor de gewenste situatie vanuit aangegeven uitgangspunten en een overzicht van de technische beperkingen en criteria. Tevens vertaal je de bijbehorende ideeën en oplossingen via ontwerpschetsen naar een ruimtelijk concept, van waaruit een programma van eisen is op te stellen. Je plant zelfstandig het proces om tot ontwerpplannen te komen en toetst de schetsontwerpen op inhoudelijke en ruimtelijke vormgeving en op technische haalbaarheid. uiteraard ben je uitstekend op de hoogte van de geldende wettelijke bepalingen en verplichtingen, maar ook van beleidsnota's en uitbreidingsplannen die van belang zijn voor je werk. Je presenteert het door jou gekozen ontwerp aan de werkvoorbereiders en gaat erover met hen in gesprek zodat zij op de hoogte zijn van het proces en de uitkomsten.