Het Nederlandse wegennet bestaat uit ongeveer 135.000 kilometer openbare wegen, waarvan ruim 5.000 kilometer rijkswegen. Tel daarbij de 3.460 kilometer aan kanalen en rivieren op en je begrijpt dat adequaat scheepvaart- en watermanagement essentieel is. Dankzij jouw werk als operationeel adviseur hoeven we ons hierover geen zorgen te maken.

Je analyseert vraagstellingen en inhoudelijke ondersteuning binnen operationele processen. Hierover geef je advies aan het managementteam. Je voert het corridor- en crisismanagement in jouw werkgebied uit en onderhoudt hiervoor de relevante contacten met partners. Zowel op afdelings- als op landelijk niveau draag je bij aan de ontwikkeling van operationele kaders voor scheepvaartverkeer-, water-, calamiteiten- en crisismanagement. Je zet de doelstellingen van en ontwikkelingen binnen Rijkswaterstaat effectief om naar aanpassingen in het operationele proces. Hierbij pas je transitiemanagement toe.

Werkzaamheden en processen binnen jouw vakgebied coördineer je en je stemt jouw bijdrage af met partijen binnen en buiten Rijkswaterstaat. In- en externe informatiebronnen, zoals collega’s en informatiesystemen, benut je om operationele processen te verrijken met nieuwe kennis. Je werkt samen met collega’s binnen geledingen van Rijkswaterstaat die raakvlakken hebben met jouw vakgebied en met andere operationele adviseurs binnen je afdeling. Dit doe je bijvoorbeeld tijdens het opstellen van voortgangsrapportages en adviezen.

Je bewaakt en borgt de kwaliteit van de operationele processen. Tegelijkertijd ben je ook alert op mogelijkheden tot verbetering. In dit kader lever je input aan voor evaluaties en de monitoring van operationele processen binnen scheepvaart- en watermanagement. Ook verbeter en uniformeer je de werkprocessen. Zo draag je met jouw kennis en ervaring bij aan de verbetering van de dienstverlening van Rijkswaterstaat.

Functie eisen

  • Je hebt een hbo-diploma in een relevante richting.
  • Je bent in het bezit van het diploma officier van dienst.
  • Je hebt kennis van operationeel verkeersmanagement en de ontwikkelingen daarbinnen.
  • Je hebt kennis van het areaal in de regio Noord-West.
  • Je hebt bij voorkeur nautische kennis.
  • Je hebt ervaring met de (inhoudelijke) ondersteuning van operaties en de operationele uitvoering ervan.
  • Je hebt ervaring met advisering en bent bekend met de diverse fases binnen het adviesproces.
  • Je bent klantgericht en kunt goed plannen, organiseren en samenwerken.
  • Je herkent je in onze kernwaarden: resultaatgericht, aanspreekbaar, dienstverlenend, integer, ondernemend en verbindend.

Voor meer informatie over solliciteren en de arbeidsvoorwaarden ga je naar de site van Rijkswaterstaat.