Jaarlijks publiceert het CBS cijfers over de opbrengsten, kosten en het bedrijfsresultaat van praktijken van zorgverleners. Echter sinds verslagjaar 2015 zijn geen cijfers meer gepubliceerd over ‘Praktijken van medisch specialisten en overige medische dagbehandelcentra’.

Dit heeft te maken met de invoering van de integrale bekostiging in de medisch specialistische zorg per 2015. Tot dat jaar werden per verrichting twee afzonderlijke bedragen gedeclareerd bij de zorgverzekeraar; één deel voor de kosten van het ziekenhuis en één deel voor de medisch specialist (honoraria). Sinds 2015 is sprake van één integraal tarief, dat door de ziekenhuizen wordt gedeclareerd. En moeten de medisch specialisten met het ziekenhuis in gesprek over hun vergoeding.
Als gevolg hiervan hebben veel artsen hun maatschap verruild voor een BV en participeren ze via die BV in het medisch specialistisch bedrijf (msb). Deze msb’s hebben meestal de rechtsvorm coöperatie.

Mede vanwege de nieuwe organisatievormen is de vaststelling van de populatie van de ‘praktijken van medisch specialisten en overige medische dagbehandelcentra’ complex geworden. Voorkomen moet worden dat opbrengsten van medisch specialisten meer dan één keer worden meegeteld in de totale omzet van de statistiek. Bijvoorbeeld door de opbrengsten van de zelfstandige (arts) mee te nemen, maar daarnaast ook de opbrengsten van bedrijven waar dezelfde medisch specialist is ingehuurd.

Het CBS wil graag in 2020 cijfers over opbrengsten, kosten en bedrijfsresultaat van medisch specialisten en medische dagbehandelcentra publiceren over verslagjaren 2015-2017 (en zo mogelijk 2018) en deze toevoegen aan de volgende StatLinetabel: https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/84602NED/table?dl=28635

Over het CBS

In een samenleving waarin informatie explosief toeneemt, is het vrij kunnen beschikken over betrouwbare en integrale data cruciaal. Het CBS levert als hét statistische bureau van Nederland met betrouwbare statistische informatie en data inzicht in maatschappelijke vraagstukken. Daarmee voedt het CBS het maatschappelijk debat, de beleidsontwikkeling en de besluitvorming en draagt zo bij aan welvaart, welzijn en democratie.

Het CBS werd in 1899 opgericht vanuit de behoefte aan onafhankelijke, betrouwbare informatie om maatschappelijke vraagstukken te begrijpen. Deze rol heeft het CBS nog altijd. De organisatie is inmiddels uitgegroeid tot een innovatieve kennisorganisatie, die voortdurend nieuwe technologieën en ontwikkelingen toepast om de kwaliteit van de gegevens en de onafhankelijke positie te kunnen blijven borgen.

 • Locatie:Den Haag
 • Opleidingsniveau:HBO, WO
 • Categorie:Overig
 • Dienstverband:3 - 4 maanden
 • Uur per week:40
 • Salaris:Voor alle hbo- en wo-opleidingen geldt een stagevergoeding van €616,- bruto per maand. Deze vergoeding is gebaseerd op een 40-urige werkweek.
 • Deadline:23 Dec 2019

Solliciteren
Waar kom je te werken?
Projectgroep ZIFA van het team Gezondheid en zorg.
De projectgroep verwerkt en publiceert financiële en personeelsgegevens over zorginstellingen (bijv. ziekenhuizen), zorgpraktijken (bijv. tandartsen) en andere zorg- en welzijnsaanbieders (bijv. kinderopvanginstellingen) op basis van zowel register- als enquêtedata met gebruikmaking van het algemeen bedrijfsregister als populatiekader.


Deze gegevens zijn een belangrijke bron voor de zorgrekeningen die binnen dezelfde projectgroep worden samengesteld. Door een groot aantal gegevens over de zorg van binnen en buiten het CBS tot een volledig en samenhangend beeld te integreren, specificeren de zorgrekeningen de totale uitgaven aan de zorg naar financieringsbron, functie en type zorgaanbieder.
De projectgroep heeft regelmatig contact met andere teams binnen het CBS en overlegt veelvuldig met externe organisaties over zowel de aanlevering en inhoud van brongegevens als de gepubliceerd cijfers.
Het werk

 

 1. Als eerste verkrijg je inzicht in de wijze waarop medisch specialisten zich sinds 2015 zijn gaan organiseren. Welke rechtsvormen komen voor? Hoe verhouden de individuele specialisten zich tot deze organisatievormen? Start van het onderzoek is een literatuuronderzoek. Aanvullende informatie kan je verkrijgen uit gesprekken bij externe organisaties zoals branche en/of beroepsverenigingen, de Nederlandse Zorgautoriteit en via websites van individuele ziekenhuizen.
 2. Vervolgens vertaal je deze kennis naar de statistiek ‘Praktijken van medisch specialisten...’ en doet adviezen voor de samenstelling van het populatiekader.
 3. (evt samen met statistisch onderzoeker van het CBS:) Daarna koppel je de financiële brongegevens aan het vastgestelde populatiekader. Je analyseert de uitkomsten. En stelt de publicatie samen in de vorm van een cijfertabel.
 4. De uitkomsten van het onderzoek van vooral onderdeel 1, maar ook onderdelen 2 en 3 verwerk je tot een heldere, goed gestructureerde en prettig leesbare notitie.

Jouw profiel
Je volgt een hbo- of wo –opleiding met vakgebied Bedrijfskunde/accountancy/ondernemingsrecht/economie/econometrie/Health policy & management.

Ons aanbod
Bij een stageduur van meer dan één maand heb je als stagiair recht op een stagevergoeding.
Voor alle hbo- en wo-opleidingen geldt een stagevergoeding van €616,- bruto per maand.
Deze vergoeding is gebaseerd op een 40-urige werkweek.


Meer weten?
Meer weten? Neem contact op met Karin Riksen (projectleider) 070-3374960 voor meer informatie.


Reacties
Je reactie op de vacature Organisatie medisch specialisten ontvangen wij graag met je CV en motivatiebrief.

Karin van Kasteel, Adviseur Arbeidsmarktcommunicatie - recruiter bij CBS
Karin van Kasteel, Adviseur Arbeidsmarktcommunicatie
Stel je vraag via: