Vanuit aangeleverde technische gegevens maak je ontwerpen en berekeningen met behulp van (actuele) reken- en tekentools. Je stelt zelfstandig calculaties op met betrekking tot de te gebruiken materialen en hoeveelheden, rekening houdend met de gevraagde kwaliteit. Ook draag je, op basis van eigen berekeningen, calculaties en tekeningen, zorg voor de realisatie van complexere bestekken en/of werkomschrijvingen op. Je stemt je werkzaamheden af op die van andere betrokkenen in projecten door hen op de hoogte te houden van de voortgang van je werkzaamheden. Natuurlijk zorg je voor gerichte ondersteuning en advisering richting mede-Oranjewouders en fungeer je als vraagbaak voor collega's en klanten op jouw technische vakgebied.