Het Hof van Justitie van de Europese Unie biedt elk jaar een beperkt aantal betaalde stageplaatsen aan van maximaal vijf maanden. Deze stages vinden hoofdzakelijk plaats bij de directie onderzoek en documentatie, de dienst pers en voorlichting, de algemene directie vertalingen en de directie tolken (meer informatie over stages bij deze directie hieronder).

Er zijn twee stageperiodes:

- van 1 maart tot en met 31 juli (formulier inzenden uiterlijk op 30 september) - van 1 oktober tot en met 28 februari (formulier inzenden uiterlijk op 30 april)

Datum poststempel is bepalend.

Kandidaten moeten beschikken over een universitair diploma in de rechten of politieke wetenschappen (hoofdrichting recht), of, voor de stage bij de directie tolken, het diploma conferentietolk.

Doe je vooraanmelding via Qompas en krijg informatie over de procedure en alle begeleiding + nieuwsbrief van WerkenbijdeEU!