Bij het Europees Parlement kun je twee soorten stages volgen: stages bij het secretariaat-generaal (Schumanstages) en stages bij een lid van het Europees Parlement.

Stages bij het secretariaat-generaal – Schumanstages
De Schumanstages zijn betaalde stages in een van de officiële werkplaatsen van het Europees Parlement – Brussel, Luxemburg en Straatsburg – of in een liaisonbureau in een van de lidstaten.
De naam van de stage verwijst naar Robert Schuman, een van de belangrijkste grondleggers van het Europese integratieproject, dat al meer dan zeventig jaar lang voor vrede en welvaart zorgt in Europa. Hij stelde voor om de Franse en Duitse kolen- en staalproductie gemeenschappelijk te organiseren: dit werd de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal, de eerste van de Europese Gemeenschappen en de voorloper van de Europese Unie.

Is deze stage iets voor mij?
Een Schumanstage zal je studies en je cv een boost geven. Ook krijg je inzicht in de werkzaamheden van de EU-instellingen en het Europees Parlement, een plaats waar belangrijke besluiten vallen en debatten plaatsvinden over de EU.
Er bestaan Schumanstages op allerlei gebieden: intern en extern beleid van de EU, financiën, recht, meertaligheid, administratie, infrastructuur en logistiek, communicatie of IT.
Het Europees Parlement voert een beleid van gelijke kansen en maakt bij de selectie van kandidaten geen onderscheid op het gebied van gender, seksuele geaardheid, culturele, etnische of religieuze achtergrond of handicap. Kandidaten met een handicap kunnen na hun selectie eventueel een beroep doen op redelijke aanpassingen.
Als eerbetoon aan journalisten die tijdens het uitoefenen van hun beroep om het leven zijn gekomen, biedt het directoraat-generaal Communicatie een aantal Schumanstages aan ter nagedachtenis van Ján Kuciak, de Slowaakse onderzoeksjournalist die in februari 2018 is vermoord.

Kom ik in aanmerking voor een stage?
Kandidaten voor een Schumanstage:

 • moeten 18 jaar of ouder zijn;
 • moeten burgers zijn van een lidstaat van de EU, van een toetredingsland of van een kandidaat-lidstaat (er kan ook een zeer beperkt aantal stages worden aangeboden aan burgers van andere landen);
 • moeten in het bezit zijn van een universitair diploma;
 • moeten beschikken over een grondige kennis van één van de officiële talen van de EU en een zeer goede kennis van een tweede taal (burgers van niet-lidstaten moeten een zeer goede kennis van het Engels, het Frans of het Duits hebben);
 • moeten een geldige verklaring omtrent gedrag aanleveren (uittreksel uit het strafregister);
 • mogen niet langer dan twee opeenvolgende maanden hebben gewerkt of een andere vorm van stage hebben gelopen bij een instelling, orgaan of agentschap van de EU;
 • mogen geen studiebezoek aan het secretariaat-generaal van het Europees Parlement hebben afgerond in de zes maanden die het begin van een stage voorafgaan.

Hoe kan ik solliciteren?
Alle stagevacatures staan gebundeld op een centrale website:
Kies een stage en solliciteer (maximaal drie stages).
Als je op de shortlist wordt geplaatst, moet je bepaalde documenten indienen om aan te tonen dat je in aanmerking komt voor de stage.
Als je wordt geselecteerd, krijg je via e-mail een officiële toelatingsbrief.
De Schumanstages duren vijf maanden:

 • Stageperiode 1 oktober-28/29 februari
 • je kunt solliciteren van 1 tot en met 30 juni
 • Stageperiode 1 maart-31 juli
 • je kunt solliciteren van 1 tot en met 30 november

Spontaan solliciteren is niet mogelijk.

 

Stages bij een lid van het Europees Parlement
De leden van het Europees Parlement kunnen betaalde stages aanbieden op hun kantoor in de gebouwen van het Europees Parlement in Brussel (of in Straatsburg), op basis van een overeenkomst met het Europees Parlement.

Is deze stage iets voor mij?
Een stage zal je studies en je cv een boost geven. Ook maak je kennis met de werkmethoden van de leden van het Europees Parlement.
Stages bij parlementsleden kunnen inhoudelijk erg verschillen. Het parlementslid dat de stage toekent, zal specifieke taken toewijzen die tijdens de stage moeten worden uitgevoerd.

Kom ik in aanmerking voor een stage?
De leden kiezen zelf hun stagiair(e)s. Als kandidaat moet je in ieder geval aan de volgende criteria voldoen:

 • je moet 18 jaar of ouder zijn (hier kan eventueel van worden afgeweken op grond van een gemotiveerd verzoek);
 • je moet de nationaliteit bezitten van een lidstaat van de Europese Unie, van een toetredingsland of van een kandidaat-lidstaat. De leden kunnen ook een stage aanbieden aan burgers van derde landen, op voorwaarde dat zij voldoen aan de visumverplichtingen;
 • je moet een diploma middelbaar onderwijs hebben behaald dat toegang geeft tot een universitaire opleiding, of een hogere of technische opleiding van een gelijkwaardig niveau hebben gevolgd, of een universitair diploma hebben behaald;
 • je moet een grondige kennis hebben van ten minste één van de officiële talen van de Europese Unie;
 • je mag niet door een arbeidscontract of enige andere contractuele verplichting gebonden zijn tijdens de stage;
 • je mag niet eerder stage bij een parlementslid gelopen hebben, en ook niet eerder als plaatselijk of geaccrediteerd parlementair medewerker gewerkt hebben.

Hoe kan ik solliciteren?
Om je kans te wagen, moet je rechtstreeks contact opnemen met een lid van het Europees Parlement.
De stage duurt minimaal zes weken en maximaal vijf opeenvolgende maanden. Het parlementslid dat de stage toekent, bepaalt de duur van de stage. De startdatum is vrij te kiezen.
Stagiair(e)s krijgen een maandelijkse toelage die kan variëren van 822 EUR tot 1 348 EUR voor een voltijdse stage.

Jasper de Boer, voorlichter WerkenbijdeEU - recruiter bij WerkenbijdeEU
Jasper de Boer, voorlichter WerkenbijdeEU
Stel je vraag via: