De Rekenkamer organiseert gedurende het hele jaar praktische opleidingsstages op haar diverse werkgebieden.De stage duurt ten hoogste vijf maanden.De stage kan bezoldigd (1120€/maand) dan wel onbezoldigd zijn. Gezien de beperkte budgettaire mogelijkheden is het aantal stageplaatsen echter zeer beperkt.

Doe je vooraanmelding via Qompas en krijg alle begeleiding van WerkenbijdeEU!