Stages
Elk jaar zijn er ongeveer 100 plaatsen beschikbaar voor betaalde stages, ongeveer 20 plaatsen voor onbetaalde verplichte stages en tot 6 plaatsen voor betaalde stages door personen met een handicap.

Wat kun je verwachten van jouw stage?
Een stageplaats bij het secretariaat-generaal van de Raad (SGR) biedt:

 • ervaring uit de eerste hand met het werk van het SGR
 • kennis van de EU en inzicht in de processen en het beleid van de instellingen van de EU
 • een kans om een bijdrage te leveren tot de dagelijkse activiteiten van de Raad
 • de mogelijkheid om in een multiculturele, meertalige en multi-etnische omgeving te werken
 • de kans om anderen te laten delen in jouw frisse ideeën en wat je tijdens je studie hebt geleerd

Wat houdt een stage in?
Afhankelijk van de behoeften van de dienst zal jouw dagelijks werk van ongeveer hetzelfde niveau zijn als dat van een jonge beleids­medewerker aan het begin van zijn carrière, bv.:

 • vergaderingen voorbereiden en notulen opstellen
 • vergaderingen bijwonen van voorbereidende instanties van de Raad en van het Coreper (Comité van permanente vertegenwoordigers van de regeringen van de lidstaten van de EU)
 • onderzoekswerk doen voor een bepaald project
 • documenten vertalen
 • documentatie verzamelen, verslagen schrijven
 • De stagiairs zullen ook worden uitgenodigd om deel te nemen aan een studieprogramma met bezoeken en conferenties bij andere EU‑instellingen in Brussel, Luxemburg en Straatsburg.

Kom meer te weten over de stage, de taken en het domein waarin je zult werken indien je wordt toegelaten.

Wie komt in aanmerking?
Nationaliteit
Stages bij het SGR staan open voor:

 • EU-onderdanen
 • burgers uit kandidaat-lidstaten waarmee de EU de toetredings­onderhandelingen heeft afgerond
 • Talen
 • Kandidaten moeten een zeer goede kennis van ten minste 2 officiële EU‑talen hebben. Aangezien Engels en Frans op grote schaal worden gebruikt voor de interne communicatie binnen het SGR, is een goede kennis van het Engels of het Frans vereist (niveau *C van het gemeenschappelijk Europees referentiekader voor talen).

Profielen
Momenteel komen de meeste stageaanvragen van kandidaten met kwalificaties op het gebied van rechten, politieke wetenschappen, internationale betrekkingen, Europese studies en economie.

Het SGR kijkt echter ook uit naar stagiairs met kwalificaties op andere gebieden, zoals vertaling, human resources, communicatie, pedagogische wetenschappen, informatica (samenwerkings­platforms), archief- en document­beheer, ingenieurs­wetenschappen, grafische vormgeving, multimedia, landbouw, biochemische technieken, gezondheid en voedselveiligheid, energiebeheer, milieu, ruimtevaart­technologie.

Wie komt niet in aanmerking?
Sollicitaties van kandidaten die reeds stage hebben gelopen (al dan niet betaald) of gedurende meer dan 6 weken werkzaam zijn geweest bij een instelling, orgaan of instantie van de EU, worden niet aanvaard.

Klachtenprocedure
Wij streven naar de allerbeste dienstverlening.

Als je echter vindt dat je niet naar behoren bent behandeld, kun je een klacht indienen bij de Europese Ombudsman. Voordat de Ombudsman jouw klacht kan aanvaarden, moet je wel eerst je bezwaren kenbaar maken aan ons stagebureau.

Contactpersoon
Neem voor meer info contact op met ons stagebureau:

Telefoon: +32 22813677