Stages
Elk jaar zijn er ongeveer 100 plaatsen beschikbaar voor betaalde stages, circa 20 plaatsen voor onbetaalde verplichte stages en maximaal 6 plaatsen voor betaalde stages voor personen met een handicap.

Wat kun je verwachten van je stage?
Een stageplaats bij het secretariaat-generaal van de Raad (SGR) biedt:

 • ervaring uit de eerste hand met het werk van het SGR
 • kennis van de EU en inzicht in de processen en het beleid van de instellingen van de EU
 • een kans om een bijdrage te leveren aan de dagelijkse activiteiten van de Raad
 • de mogelijkheid om in een multiculturele, meertalige en multi-etnische omgeving te werken
 • de kans om anderen te laten delen in jouw frisse ideeën en wat je tijdens je studie hebt geleerd

Belangrijk: de COVID-19-pandemie treft ook de organisatie van de stages. Zie de kadertekst over de gevolgen van COVID-19 voor stages op deze pagina.

Belangrijk: gevolgen van COVID-19 voor stages

 • Er dient rekening te worden gehouden met onderstaande gevolgen van de COVID-19-pandemie.
 • De COVID-19-pandemie treft ook de organisatie van de stages.
 • Omdat we niet weten hoe de situatie zich zal ontwikkelen, kunnen we niet garanderen dat de stages zullen plaatsvinden zoals voorzien.
 • De werkregelingen van de Raad worden immers ook beïnvloed door de maatregelen die de Belgische federale overheid neemt.
 • Het stagebureau wil ervoor zorgen dat zowel de stagiairs als de Raad profijt hebben van de stage.
 • Omdat de Raad vanwege de veranderende reis- en werkomstandigheden niet op voorhand kan garanderen dat het een volwaardige stage-ervaring kan bieden, kan het de selectie­procedures en stageperiodes aanpassen. Kandidaten zullen tijdig over dergelijke wijzigingen worden geïnformeerd.

Bij de Raad zijn er 4 soorten stages:

 • Betaalde stages
 • Verplichte onbetaalde stages
 • Stages voor studenten van nationale opleidingen bestuurskunde
 • Programma voor positieve actie voor stagiairs met een handicap (betaald)

Wat houdt een stage in?
Afhankelijk van de behoeften van de dienst, zul je in je dagelijks werk ongeveer hetzelfde doen als een beginnende beleidsmedewerker, bijvoorbeeld:

 • vergaderingen voorbereiden en notulen opstellen
 • vergaderingen bijwonen van voorbereidende instanties van de Raad, waaronder het Coreper (Comité van permanente vertegenwoordigers van de regeringen van de lidstaten van de EU)
 • onderzoekswerk doen voor een bepaald project
 • documenten vertalen
 • documentatie verzamelen, verslagen schrijven

De stagiairs zullen ook worden uitgenodigd om deel te nemen aan een studieprogramma met bezoeken en conferenties bij andere EU‑instellingen in Brussel, Luxemburg en Straatsburg.

Wie komt in aanmerking?
Nationaliteit
Stages bij het SGR staan open voor:

 • EU-onderdanen
 • burgers uit kandidaat-lidstaten waarmee de EU de toetredings­onderhandelingen heeft afgerond

Talen
Kandidaten moeten een zeer goede kennis hebben van ten minste 2 officiële EU‑talen. Aangezien Engels en Frans op grote schaal worden gebruikt in de interne communicatie bij het SGR, is een goede kennis van het Engels of het Frans vereist (niveau *C van het gemeenschappelijk Europees referentiekader voor talen).

Profielen
Momenteel komen de meeste stage-aanvragen van kandidaten met kwalificaties op het gebied van rechten, politicologie, internationale betrekkingen, Europese studies en economie.

Het SGR kijkt echter ook uit naar stagiairs met kwalificaties op andere gebieden, zoals vertaling, personeelsbeleid, communicatie, pedagogiek, informatica (samenwerkings­platforms), archief- en documentbeheer, civiele techniek, grafische vormgeving, multimedia, landbouw, biochemische technologie, gezondheid en voedselveiligheid, energiebeheer, milieu, en ruimtevaarttechnologie.

Wie komt niet in aanmerking?
Sollicitaties van kandidaten die reeds stage hebben gelopen (al dan niet betaald) of gedurende meer dan 6 weken werkzaam zijn geweest bij een instelling, orgaan of agentschap van de EU, worden niet in aanmerking genomen.

Contact
Neem voor meer informatie contact op met ons stagebureau:

traineeships@consilium.europa.eu
+32 22813677

Jasper de Boer, voorlichter WerkenbijdeEU - recruiter bij WerkenbijdeEU
Jasper de Boer, voorlichter WerkenbijdeEU
Stel je vraag via: