De Europese Rekenkamer organiseert ieder jaar drie stagesessies op terreinen die van belang zijn voor haar werkzaamheden. Al naargelang de beschikbare begrotingskredieten kunnen ze betaald (1 350 EUR per maand) of onbetaald zijn.

De stagesessies bestrijken de volgende perioden:

 • van 1 maart tot en met 31 juli van het lopende jaar,
 • van 1 mei tot en met 30 september van het lopende jaar,
 • van 1 oktober van het lopende jaar tot en met 28 (29) februari van het jaar daarop.
 • Gedurende deze drie perioden kan de stage drie tot vijf maanden duren.

Voor de stage komen kandidaten in aanmerking die:

 • de nationaliteit van een van de lidstaten van de Europese Unie bezitten, behalve wanneer het tot aanstelling bevoegde gezag besluit hiervan af te wijken;
 • in het bezit zijn van een erkend diploma op universitair niveau dat toegang biedt tot functies in de categorie AD(*), zoals gedefinieerd in het Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie, of die ten minste vier semesters van een universitaire studie op een van de werkterreinen van de Rekenkamer hebben afgerond;
 • een praktische opleiding wensen te krijgen op een van de werkterreinen van de Rekenkamer;
 • nog geen stage (al dan niet betaald) hebben gelopen bij een instelling, orgaan of instantie van de EU, met inbegrip van de Europese Centrale Bank en de Europese Investeringsbank;
 • aantonen dat ze een grondige kennis van een van de officiële talen van de Europese Unie hebben alsmede toereikende kennis van een andere officiële taal van de EU;
 • op het moment van hun sollicitatie niet in dienst zijn of zijn geweest van een instelling, orgaan of instantie van de Europese Unie, ook niet als tijdelijk functionaris, arbeidscontractant, arbeidscontractant voor hulptaken, medewerker met een uitzendcontract, bij een instelling, orgaan of instantie van de Europese Unie gedetacheerd nationaal deskundige of assistent van een lid van het Europees Parlement.

De geselecteerde kandidaten dienen een recente verklaring omtrent het gedrag/recent getuigschrift van goed zedelijk gedrag te verstrekken die/dat door de autoriteiten van hun land wordt afgegeven voor het vervullen van de functie van ambtenaar, alsmede een medische verklaring waaruit blijkt dat ze lichamelijk geschikt zijn voor het uitvoeren van hun taken.

Kandidaten met een handicap zijn niet verplicht een dergelijke verklaring over te leggen; in plaats daarvan moeten zij een verklaring van hun eigen arts indienen waaruit blijkt dat zij in staat zijn in een werkomgeving te integreren, indien de nodige aanpassingen worden aangebracht.

Let u voordat u solliciteert op de volgende belangrijke informatie:

 • Vanwege het grote aantal sollicitaties sturen we geen antwoord aan iedere individuele sollicitant.
 • Slechts online sollicitaties zullen worden verwerkt. Open sollicitaties of via de post, per fax of e-mail verstuurde cv’s worden niet geaccepteerd.
 • Alleen met succesvolle kandidaten zal de afdeling personeelszaken van de ERK contact opnemen.
 • Er kan geen stage worden toegekend buiten de in onderstaande tabel opgenomen sessies.

(*) Een opleidingsniveau dat overeenkomt met een voltooide universitaire opleiding van ten minste drie jaar, afgesloten met een diploma.

Doe je vooraanmelding via Qompas en krijg alle begeleiding van WerkenbijdeEU!

Jasper de Boer, voorlichter WerkenbijdeEU - recruiter bij WerkenbijdeEU
Jasper de Boer, voorlichter WerkenbijdeEU
Stel je vraag via: