Wat ga je doen?

Oranjewoud start op korte termijn een onderzoek naar de mogelijke impact van de Omgevingswet. Hiervoor zoeken wij vier afstudeerders die verschillende aspecten en gevolgen van deze nieuwe wet gaan onderzoeken. Hiermee willen we in kaart brengen wat de impact van de Omgevingswet is op onze dienstverlening en klanten. Onderzoek is mogelijk in de volgende richtingen:

- Onderzoeksrichting 1: Houdbaarheid onderzoeken

De Omgevingswet zorgt ervoor dat onderzoeksgegevens langer houdbaar zijn en eenvoudiger opnieuw kunnen worden gebruikt. Daarnaast worden sommige onderzoeksverplichtingen geschrapt. Jij brengt in kaart wat de gevolgen zijn voor Oranjewoud en onze opdrachtgevers. Wat zijn voor- en nadelen, waar liggen kansen en welke stappen kunnen we nu al zetten?

Dit onderzoek vereist een combinatie van juridische en technische kennis op universitair of hbo-niveau bijvoorbeeld de opleiding Milieukunde, Technische Planologie of Technische Bestuurskunde.

- Onderzoeksrichting 2: Bestemmingsplannen

De omgevingswet heeft gevolgen voor de afwijkingsprocedure en de actualiseringsplicht. Hoe creëer je een flexibel bestemmingsplan waarmee je adequaat in kunt spelen op ontwikkelingen in de ruimtelijke ordening, vastgoed en milieuwetgeving? Wat betekent dit voor onze dienstverlening en onze opdrachtgevers?

Dit onderzoek vereist juridische kennis op universitair of hbo-niveau, bijvoorbeeld doordat je de opleiding Recht, (Technische) Planologie, Milieukunde of Vastgoed volgt.

- Onderzoeksrichting 3: De Elverding-aanpak bij projectbesluiten

De doorlooptijd van infrastructurele projecten is in de laatste decennia flink toegenomen. De commissie Elverding heeft in 2008 een advies opgesteld op welke wijze infrastructurele projecten kunnen worden versneld (Sneller en Beter). Hierin is aangegeven dat doorlooptijden van infraprojecten sterk kunnen worden teruggebracht, indien een andere werkmethode wordt gehanteerd. Deze werkmethode heet 'de Elverding aanpak'. Na het uitkomen van dit advies is de vraag of deze Elverding aanpak ook toepasbaar is bij andere sectoren van de leefomgeving. De Elverding aanpak vormt eveneens de leidraad bij het opstellen van nieuwe wetgeving (Tracéwet, Crisis- en herstelwet, Omgevingswet, Natuurwetgeving, etc.). De Elverding aanpak gaat nu ook als uitgangspunt voor het projectbesluit gelden. Wat betekent dit in concreto, wat betekent dit voor Oranjewoud, wat vinden onze opdrachtgevers hiervan, wat zijn de voor- en nadelen etcetera.

Dit onderzoek vereist bestuurskundige en/of planologische kennis op universitair niveau.

- Onderzoeksrichting 4: Uitnodigingsplanologie

Toelatingsplanologie wordt vervangen door uitnodigingsplanologie. Wat betekent dit bestuurlijk en qua inhoud voor de omgevingsvisie en omgevingsplan en hoe kunnen onze adviseurs daar het beste op anticiperen. Het in maatschappelijke context plaatsen van de definitie uitnodigingsplanologie is een van de onderdelen van dit onderzoek.

Dit onderzoek vereist planologische kennis op universitair of hbo-niveau.

 

Wat biedt Oranjewoud?

Oranjewoud is een moderne organisatie die vakinhoudelijke en persoonlijke ontwikkeling hoog in het vaandel heeft staan. We hebben aandacht voor jou persoonlijk. Je krijgt begeleiding van een ervaren collega. Daarnaast biedt deze stage de kans om kennis te maken met één van de meest toonaangevende advies- en ingenieursbureaus van Nederland én om kennis op te doen van de omgevingswet.

Wat vragen we van jou?

- je bent in staat zelfstandig te werken;

- je vindt het leuk om in een (multidisciplinair) projectteam samen te werken;

- je bent communicatief sterk, discussieert graag en beschikt over goede sociale vaardigheden;

- je bent in staat om te gaan met niet-gedefinieerde problemen met ontoereikende informatie en toch tot creatieve en werkbare oplossingen te komen;

- je kunt goed plannen en organiseren;

- je bent enthousiast en leergierig.

Jouw stageomgeving:

Als één van de grootste onafhankelijke advies- en ingenieursbureaus is Oranjewoud actief binnen alle facetten van onze leefomgeving. Milieu en Ruimtelijke Ordening zijn er daar enkele van. De businesslijnen Milieu en Ruimtelijke Ordening bieden overheden en bedrijven zeer diverse dienstverlening op het gebied van omgevingsvraagstukken. Wij zien wet- en regelgeving niet als verplichting maar juist als een kans. Hierdoor zijn wij in staat de regels in het voordeel van onze klanten te laten werken. Daarmee leveren we onze meerwaarde. Je komt terecht in een team met een mooie mix van jonge en ervaren collega’s die elkaar ondersteunen. Oranjewoud heeft vestigingen in Heerenveen, Deventer, Almere, Capelle a/d IJssel en Oosterhout er is geen vastgestelde standplaats.

Interesse?

Laat ons in een motivatiebrief en cv weten wat je ons te bieden hebt, voor welke onderzoeksrichting je een bijdrage wilt leveren en voor welke standplaats je voorkeur uit gaat.

Afhankelijk van de hoeveelheid reacties zal in juni een selectiedag plaatsvinden. Het onderzoek start vanaf september.

Meer informatie:

Neem contact op met Judith van Tongeren, telefoonnummer 06 - 22 69 89 87