In 't kort

WO
's-Gravenhage
32 tot 40 uur
Geen salaris bekend
Vanaf 1 september 2023
Solliciteren kon tot 15 maart 2023
Solliciteren via WerkenbijdeEU
Deel deze vacature via:

Heb je interesse in dit of een ander traineeship bij een van de Europese instellingen en ga je solliciteren? WerkenbijdeEU geeft je namens de Rijksoverheid gratis advies en tips. Iedere Europese instelling heeft haar eigen selectieprocedure. WerkenbijdeEU kan je informeren over hoe je jouw sollicitatie het best kan aanpakken.

Stages
Elk jaar zijn er ongeveer 100 plaatsen beschikbaar voor betaalde stages, circa 20 plaatsen voor onbetaalde verplichte stages en maximaal 6 plaatsen voor betaalde stages voor personen met een handicap.

Wat kun je verwachten van je stage?
Een stageplaats bij het secretariaat-generaal van de Raad (SGR) biedt:

 • ervaring uit de eerste hand met het werk van het SGR
 • kennis van de EU en inzicht in de processen en het beleid van de instellingen van de EU
 • een kans om een bijdrage te leveren aan de dagelijkse activiteiten van de Raad
 • de mogelijkheid om in een multiculturele, meertalige en multi-etnische omgeving te werken
 • de kans om anderen te laten delen in jouw frisse ideeën en wat je tijdens je studie hebt geleerd

Wat houdt een stage in?
Afhankelijk van de behoeften van de dienst, zul je in je dagelijks werk ongeveer hetzelfde doen als een beginnende beleidsmedewerker, bijvoorbeeld:

 • vergaderingen voorbereiden en notulen opstellen
 • vergaderingen bijwonen van voorbereidende instanties van de Raad, waaronder het Coreper (Comité van permanente vertegenwoordigers van de regeringen van de lidstaten van de EU)
 • onderzoekswerk doen voor een bepaald project
 • documenten vertalen
 • documentatie verzamelen, verslagen schrijven

De stagiairs zullen ook worden uitgenodigd om deel te nemen aan een studieprogramma met bezoeken en conferenties bij andere EU‑instellingen in Brussel, Luxemburg en Straatsburg.

Wie komt in aanmerking?
Nationaliteit
Stages bij het SGR staan open voor:

 • EU-onderdanen
 • burgers uit kandidaat-lidstaten waarmee de EU de toetredings­onderhandelingen heeft afgerond

Talen
Kandidaten moeten een zeer goede kennis hebben van ten minste 2 officiële EU‑talen. Aangezien Engels en Frans op grote schaal worden gebruikt in de interne communicatie bij het SGR, is een goede kennis van het Engels of het Frans vereist (niveau C van het gemeenschappelijk Europees referentiekader voor talen).

Profielen
Momenteel komen de meeste stage-aanvragen van kandidaten met kwalificaties op het gebied van rechten, politicologie, internationale betrekkingen, Europese studies en economie.

Het SGR kijkt echter ook uit naar stagiairs met kwalificaties op andere gebieden, zoals vertaling, personeelsbeleid, communicatie, pedagogiek, informatica (samenwerkings­platforms), archief- en documentbeheer, civiele techniek, grafische vormgeving, multimedia, landbouw, biochemische technologie, gezondheid en voedselveiligheid, energiebeheer, milieu, en ruimtevaarttechnologie.

Wie komt niet in aanmerking?
Sollicitaties van kandidaten die reeds stage hebben gelopen (al dan niet betaald) of gedurende meer dan 6 weken werkzaam zijn geweest bij een instelling, orgaan of agentschap van de EU, worden niet in aanmerking genomen.

Klachtenprocedure
Wij streven naar de allerbeste dienstverlening.

Als je vindt dat je toch niet naar behoren bent behandeld, kun je een klacht indienen bij de Europese Ombudsman. Voordat de Ombudsman je klacht kan aanvaarden, moet je wel eerst je bezwaren kenbaar maken aan ons stagebureau.

Contact
Neem voor meer informatie contact op met ons stagebureau:

traineeships@consilium.europa.eu
+32 22813677

Bedrijfscultuur

Overwerken
Reguliere tijden
Eigen kamer
Kantoortuin
Platte organisatie
Hiërarchisch
Nationaal
Internationaal
Formele dresscode
Casual
Veel begeleiding
Zelfstandig
Breed
Gespecialiseerd
Thuiswerken
Op kantoor