‘Betabit is een gezellig thuis. Informeel en iedereen wilt elkaar helpen om te groeien.’ ‘Kwaliteit staat centraal. Dit motiveert mij en mijn collega’s. we’re here to build the cool stuff.’