AkzoNobel - Paints & Coatings
Joost van Droffelaar - International Business Analyst

Joost van Droffelaar - International Business Analyst

Ik ben sinds eind 2012 in dienst bij AkzoNobel maar weet nu al dat ik hier helemaal op mijn plek zit. Veel van mijn studiegenoten kwamen bij banken terecht en ook ik heb eerst in de financiële wereld rondgekeken. Maar daar gaan je rapporten vaak de organisatie in zonder dat je weet wat er mee gebeurt. Je mooie presentatie kan net zo goed ergens in een la belanden. Ik wilde mijn passie voor cijfers toepassen in de praktijk van een grote onderneming, waar je direct invloed hebt op belangrijke beslissingen.

Ik koos dus bewust voor de industrie. Zo deed ik een stage bij een groot voedingsmiddelenconcern en stuurde ik mijn CV ook naar AkzoNobel. Op een gegeven moment werd ik gebeld door HR. Dat leidde tot een heel leuk en open gesprek, waarin ik mijn ambities heb uitgelegd. Daar zijn ze mee aan de slag gegaan. Ik kreeg diverse uitnodigingen vanuit de AkzoNobel-organisatie. De vacature bij Marketing Intelligence & Planning Support sprak me het meeste aan. Een gesprek met drie toekomstige collega's was doorslaggevend. Ik heb meteen ja gezegd.

Mijn rol is die van intern consultant. Ik analiseer voor verschillende (sub)Business Units (s)BU’s) en het hoofdkantoor informatie over markten, concurrenten, klanten etc., alles wat ons competitief voordeel op kan leveren. Het mooie van dit werk is dat we dit sámen met de business doen. We overleggen in een team met onze collega’s in (s)BU over de marktontwikkelingen en kansen voor AkzoNobel. Bijkomend voordeel is dat ik op deze positie het hele bedrijf van binnenuit leer kennen. Dat is waanzinnig goed voor mijn persoonlijke ontwikkeling en de stappen die ik later eventueel kan maken.

Om duidelijk te maken wat het werk inhoudt, kan ik het beste wat concrete voorbeelden noemen. Zo vroeg de afdeling Specialty Coatings me laatst een analyse te maken van onze twee grootste klanten. Waar zitten ze, welke markten bedienen ze, wat genereren ze in sales? Dan blijkt dat zo'n klant in een bepaalde markt aan het groeien is. Interessante informatie en mogelijk een aanleiding om onze business uit te breiden. Marketing gaat daarmee aan de slag en koppelt later weer met ons terug. Een ander voorbeeld komt van Marine Coatings. Die wilden b.v. meer informatie over een grote scheepswerf in Taiwan. Staan daar verffabrieken in de buurt? Zo ja, wat genereren die voor sales en hoeveel gaat er naar die scheepsbouwer? Liggen daar nog kansen voor ons?

Het is een kwestie van creatief spitten. Vaak is de vraag heel globaal: "We hebben een gerucht gehoord, kunnen jullie dat uitzoeken?" Wij hebben hier toegang tot allerlei openbare en interne databases maar soms vind je ook informatie gewoon op het internet.

Het mooie is, als je iets vindt en je brengt dat in, dan gebeurt er ook iets mee. Dat was ook mijn reden om hier te komen werken. Daarnaast koos ik voor AkzoNobel vanwege de kansen voor mijn persoonlijke ontwikkeling. Komende week heb ik een training en over een paar weken wéér. Mijn manager is bovendien heel direct, die laat me weten wat ik kan verbeteren, zodat ik mezelf kan ontplooien en boven mijn eigen capaciteiten kan uitstijgen. Ik zie het als een uitdaging om antwoorden te vinden op zeer complexe vragen.

Ik ben nog te kort bij AkzoNobel om nu al te kunnen zeggen wat mijn carrièrepad zal zijn. Wel hoop ik dat ik steeds meer kansen zal krijgen om internationaal rond te kijken. Nu al werk ik één week per maand voor en bij Marine Coatings in Newcastle. Ik ambieer zeker om ooit langere tijd voor AkzoNobel in het buitenland te gaan werken. De wereld is groot en AkzoNobel zit overal. Dus voorlopig is er alle ruimte om te blijven groeien.