Categorieën: Studeren
1 apr 2020

De tentamens staan weer voor de deur. Ben jij al begonnen met het internet af te struinen op zoek naar een last-minute samenvatting voor jouw tentamen? Stop daar maar mee, want het heeft geen zin. Vind hier de meest effectieve leermethodes op een rijtje.

1. Begin bij het tentamen

De meeste studenten beginnen met lezen en maken daarna het oefententamen. Draai dit om! Zo leer je namelijk beter. Bij open vragen is het belangrijk dat je de hooflijnen begrijpt. Let hierbij op verbanden. Dat doe je door bijvoorbeeld een tijdlijn of mindmap te maken. Multiplechoicevragen zijn meestal gericht op details: oefen dit door oefenkaarten. Als je weet wat voor soort vragen er in het tentamen komen, lees je de tekst met een hele andere blik.

2. Lees de eerste keer de tekst aandachtig door, gebruik de tweede keer een actieve leestechniek

De eerste keer dat je een tekst leest, haal je er veel informatie uit. Je hersenen slaan dit als nieuwe informatie op en je denkt na over hoe de tekst in elkaar zit. Als je voor de tweede keer een tekst leest, herkennen je hersenen de tekst al. Hierdoor sla je minder informatie op. Bovendien heb je het gevoel dat je de tekst al begrijpt, terwijl dit in werkelijkheid niet zo is. Een tekst herlezen is dus geen goede leertechniek. Pas de tweede keer dat je de tekst leest een van de onderstaande actieve leestechnieken toe.

3. Stel jezelf vragen

Een actieve leestechniek is bijvoorbeeld jezelf constant vragen te stellen over de tekst terwijl je de tekst leest. Als je op dat moment het antwoord niet weet, ga je actief op zoek naar het antwoord in de tekst. De vragen kun je in je hoofd beantwoorden maar beter is het om ze op te schrijven zodat je jezelf later aan de hand van de vragen kunt testen. Zo maak je je eigen oefentoets.

4. Orden de informatie op een andere manier

Een andere actieve leestechniek is door de tekst op een andere manier te ordenen. Dit kan door een woordenweb te maken, de tekst op een andere manier op te schrijven, andere verbanden te leggen of de tekst visueel te maken. Het gaat erom dat je de tekst op een manier gebruikt in plaats van alleen te lezen.

5. De theorie achter het onthouden van een cijferreeks

Sommige mensen kunnen eenvoudig een hele reeks met cijfers onthouden. Vaak leggen ze een verband met iets herkenbaars of ze maken er iets visueels van. Zo publiceerden psycholoog Ericsson* en zijn collega-onderzoekers een klassiek geheugenexperiment. Zo leerde hij een student cijfers om te zetten in looptijden. Zo werd de reeks 3-2-7-8 door hem onthouden als ‘3 minuten en 27.8 seconden’, destijds ongeveer het wereldrecord op de Engelse mijl.

6. Maak een planning

Wacht niet tot het laatste moment om jezelf op een tentamen voor te bereiden maar begin ver van tevoren. Om te zorgen dat de stof in het langetermijngeheugen komt is het belangrijk dat je de stof op verschillende momenten bestudeert. Maak een planning voor jezelf om te zorgen dat je een stok achter de deur hebt.

7. Zorg voor genoeg slaap

Van slapen word je slimmer. Tijdens je slaap worden nieuwe verbindingen tussen hersencellen aangemaakt. Hier hoef je zelf helemaal niks voor te doen. Om informatie langdurig te onthouden is het dus goed om na het studeren te slapen. Zelfs korte slaapsessies helpen al. Dat powernapje tussen het studeren door is dus helemaal zo gek nog niet.

*Ericsson, Chase &Faloon, 1980