Inloggen Nog geen account?
Vul s.v.p beide velden in.
NSAntea-GroupRabobankRijkswaterstaat

Bouw en Vastgoed

Wie start in de bouw- en vastgoed sector draagt bij aan een gestructureerde en geconditioneerde samenleving. De gebouwde omgeving beïnvloedt ons gedrag, zonder bruggen, wegen en huizen zouden we in complete chaos leven. Het is dan ook niet meer dan logisch dat er een wisselwerking is tussen de ontwikkelingen in onze maatschappij en de sector. Vergrijzing, economische omstandigheden, de regerende politieke partijen, de voortschrijdende ontwikkelingen in de wetenschap en de techniek, we lezen er dagelijks over in de diverse media. ´Bouwsector wordt steeds duurzamer´ , ´Malaise vastgoedmarkt speelt Rabobank parten´, een algemeen beeld van de bouw- en vastgoed sector hebben we allemaal. Maar wat betekent het nu werkelijk om in deze dynamische branche te werken? Om deze vraag goed te beantwoorden is het van belang om meer inzicht te verkrijgen in de diverse werkgebieden in de bouw en wat de belangrijkste veranderingen zijn, waaraan de sector onderhevig is.

Internationaal
Nederlandse bedrijven worden vaak gevraagd door buitenlandse partijen vanwege het hoge kennisniveau en bijpassend materieel. Er zijn ongeveer tien grote en middelgrote ondernemingen actief op de Europese en wereldmarkt. Vaak nemen zij deel aan grootschalige projecten ten behoeve van aanleg en onderhoud van havens en vaarwegen, kust- en oeverbescherming en aanleg van nieuw land in zee. Ondanks de internationale activiteiten houden de bedrijven toch hun vestiging in Nederland. Dit komt doordat het bij ons eenvoudig is om aan deskundig personeel en speciaal ontwikkelde werktuigen te komen. Dit materieel wordt door het bedrijf zelf ontwikkeld in samenwerking met gespecialiseerde scheepswerven en leveranciers.

Veranderingen in de sector
De ruimtelijke ordening is het taakgebied van de overheid. Waar voorheen de overheid de alles bepalende opdrachtgever was, zien we nu veel meer een regisseursrol voor de overheid. Rijkswaterstaat, de grootste opdrachtgever, heeft de laatste jaren steeds meer invulling gegeven aan deze nieuwe rol, gebaseerd op het principe; alles wat de markt kan doen, moet de markt ook zelf doen. Kostenbesparing en het stimuleren van innovatieve ontwikkelingen lagen hieraan ten grondslag. Ook voor de branche zelf heeft deze verandering positief gewerkt. Naast de prijs is nu ook de kwaliteit een belangrijker selectiemiddel geworden. Verder zijn de geïntegreerde contractvormen die we nu in diverse vormen in de bouw zien een gevolg van deze ontwikkeling.

Demografische factoren
Door de alsmaar groeiende bevolking en de concentratie van het wonen en werken in en rondom de Randstad vindt het merendeel van de nieuwbouw binnenstedelijk plaats. Waar de ruimte niet meer in de breedte beschikbaar is, zien we dat deze in de hoogte wordt gevonden. De vergrijzing zorgt voor een blijvende vraag naar zorggebouwen. De technologische vooruitgang in de gezondheidszorg maakt de eisen aan zorginstellingen steeds complexer.

Mobiliteit
De versnelde uitvoering van de aanleg van snelwegen, een politieke maatregel om de gevolgen van de recessie voor de bouw te beperken. Wel een maatregel die onder druk staat. De fileproblematiek, die om oplossingen blijft vragen, alle problemen rond het spoor. De waterwegen die buiten hun oevers treden, dijken en bruggen die onderhoud behoeven. De positieve mainport functie van Amsterdam, die behouden moet blijven. De mobiliteit biedt volop uitdagingen aan de grond, weg- en waterbouw.

Trends
Trends kunnen de bouw direct of indirect beïnvloeden. Het Nieuwe Werken zorgt voor een extra bedreiging op de kantorenmarkt, die toch al compleet uit balans is. In 2011 stonden ruim vijftien procent van alle kantoren leeg. Sommige verhuurders kiezen voor liever minder dan geen inkomsten. Zo kreeg Utrecht er vierhonderd studenten woningen bij, door het geschikt maken van leegstaande kantoorpanden voor bewoning. Alleen is dit in praktijk niet altijd even makkelijk uitvoerbaar. Ook de gemeente moet hieraan mee werken, omdat het bouwbesluit aangepast moet worden. Een onaangepast besluit levert door zijn eisen die afgestemd zijn op nieuwbouw te hoge kosten op. Een bestaand kantoorpand voorzien van een dove (geluidswerende) gevel is gewoon te duur.

Werken in de bouw- en vastgoedsector
De fascinatie voor hoge gebouwen, ingewikkelde brugconstructies, de relatie van menselijk gedrag tot zijn omgeving, het horen, zien, ruiken en voelen van jouw werk; de bouw- en vastgoed sector trekt op verschillende manieren. Met een studie gericht op deze sector kan je bij de volgende werkgevers terecht komen:

• Overheid
• Advies- en ingenieursbureaus
• Bouwondernemingen
• Woningcorporaties
• Projectontwikkelaars
• Vastgoedondernemingen
• Architectenbureaus

Ontmoet onze recruiters


Jorrit Hondorp


Ilse van Langen Eventmanager


Magalie Carlucci Corporate Recruiter Campus


Jan Paul Krikken ICT Recruiter

Veelgestelde vragen

Wat is het verschil tussen werken voor een kleine of grote vastgoedorganisatie?
Binnen welk aandachtsgebied van het werken met vastgoed is er veel ruimte voor de starter om zich te ontwikkelen?
Waaraan herken ik een betrouwbare vastgoedorganisatie?
De overheid moet krimpen, wat betekent dit voor starters die bij Rijkswaterstaat willen gaan werken?
Wat is het verschil tussen werken bij Rijkswaterstaat of werken bij een ingenieursbureau of een aannemer?
Wat is het verschil tussen een vastgoedontwikkelaar en een projectontwikkelaar?
Als starter vind ik het leuk om veel projectmatig werk te doen en lekker onderweg te zijn. Wat zijn de mogelijkheden als ik na een aantal jaar een meer kantoor gebonden functie wil?
In de bouw zien we een aantal familiebedrijven die tot grote concerns uitgegroeid zijn. Wat maakt een familiebedrijf anders om voor te werken?
Wat doet een advies- en ingenieursbureau nu precies?
Welk startsalaris kan ik verwachten in de bouw?
Welk startsalaris kan ik verwachten in de vastgoedbranche?
Welk startsalaris kan ik verwachten in de advies- en ingenieursbureau branche?

Bedrijven en startfuncties

 
Bedrijfsnaam Starters per jaar
NS NS 200 Volgen
Antea-Group Antea-Group 300 Volgen
Rabobank Rabobank 100 Volgen
Rijkswaterstaat Rijkswaterstaat 0 Volgen
Bedrijfsnaam Functienaam
Rabobank Rabobank Corporate Management Traineeship
Antea Group Antea Group Adviseur
Antea Group Antea Group Technisch specialist
Antea Group Antea Group Projectingenieur
Antea Group Antea Group Ontwerper
NS NS NS ICT Traineeship
Antea Group Antea Group Commercieel talent
Antea Group Antea Group Jurist
NS NS NS Management Traineeship
NS NS NS Finance Traineeship
NS NS NS Techniek Traineeship
NS NS NS Logistiek Traineeship
NS NS Afstudeerstage Techniek
NS NS Zomerstage Marketingcommunicatie HBO/WO
NS NS Afstudeerstage Project Management Office Utrecht HBO/WO
NS NS Afstudeeropdracht Software Ontwikkelaar Amersfoort HBO/WO
NS NS Stagiair(e) Bedrijfskunde
NS NS Afstudeerstage Software Ontwikkelaar Reisinformatie Utrecht HBO/WO
NS NS Stagiair(e) Marketing Fyra
NS NS Stagiair(e) Facility Management
Rabobank Rabobank Global Financial Markets Rotation Programme
Rabobank Rabobank Investment Banking internship: Mergers & Acquisitions (M&A) and Equity Capital Markets (ECM)
Rabobank Rabobank Mid Office / Product Controller
Rabobank Rabobank Management Traineeship ICT
NS NS Stagiair(e) Bedrijfskundige Informatica
Antea Group Antea Group Uniek Afstudeerderonderzoek Omgevingswet!
NS NS Stagiair(e) MarktOnderzoek en advies
NS NS Onderzoeksstage Overstapweerstanden
Antea Group Antea Group Stage voor Student (Techn.) Natuurkunde
Antea Group Antea Group Afstudeeropdracht Standaardisatie Bruggen
Antea Group Antea Group Afstudeeropdracht Kunststoffen in Constructies
NS NS Stagiair(e) Marketingcommunicatie NS Reizigers Internationaal HBO/WO Amsterdam/Utrecht
NS NS Afstudeer- of meewerkstage Elektrotechniek Haarlem HBO/WO
Antea Group Antea Group Stageplaats Oranjewoud Beheer en Data - per januari 2014
NS NS Meewerkstage Aviation studies Amsterdam HBO
NS NS Stagiair(e) Recruitment Events HBO of WO Utrecht
NS NS Afstudeerstage NS Toolsupport Business & IT WO Utrecht
Antea Group Antea Group Stagiair Organisatie en Ontwikkeling
Rabobank Rabobank Young Professional Programme IT
Antea Group Antea Group Stagiair Civiele Techniek voor Railopdracht
NS NS Afstudeerstage Software ontwikkelaar Reisinformatie
NS NS Stagiair(e) Informatica HBO Utrecht
Antea Group Antea Group Stage/Afstudeeronderzoek Omgevingswet (WO)
Antea Group Antea Group Traineeship Specialisten Infra
Antea Group Antea Group Stagiair Organisatie en Ontwikkeling
Antea Group Antea Group Afstudeeropdracht Contracten
Antea Group Antea Group Stage/afstudeeronderzoek (Tech) Bedrijfskunde (WO)
Antea Group Antea Group Stage/afstudeeronderzoek Planologie (WO)
Antea Group Antea Group Stage/afstudeeronderzoek Rechten (WO)
NS NS Meewerkstage HR Recruitment Utrecht HBO
NS NS Stagiair(e) Communicatie en Multimedia Design HBO/WO Utrecht
NS NS Afstudeeropdracht Geomarketing Utrecht WO
NS NS Stagiair(e) Marketingcommunicatie HBO/WO Amsterdam/Utrecht
Antea Group Antea Group Afstudeeropdracht Best Value
Antea Group Antea Group Afstudeeropdracht Orthotrope stalen rijdekken
Antea Group Antea Group Afstudeeropdracht Composietbruggen
Antea Group Antea Group Afstudeeropdracht Veiligheid Windturbines
Antea Group Antea Group Afstudeeropdracht Risicogestuurd Beheer
NS NS Meewerkstage Aviation studies HBO Amsterdam
Rabobank Rabobank Young Professional Traineeship Lokale Banken
NS NS Afstudeerstage Techniek Utrecht WO
Antea Group Antea Group Stagiair Bedrijfskunde Lean
NS NS Stagiair(e) Economie WO Utrecht
Antea Group Antea Group Stagiair Organisatie en Ontwikkeling
NS NS Meewerkstage Elektrotechniek Haarlem HBO WO
NS NS Meewerkstage Marketingcommunicatie Utrecht HBO/WO
NS NS Meewerkstage Marketing en Communicatie HBO Utrecht
NS NS Stagiair(e) Communicatie en Multimedia Design Utrecht HBO of WO
Antea Group Antea Group Stagiair GIS
NS NS Stagiair(e) Marketingcommunicatie Utrecht HBO/WO
NS NS Meewerkstage Communicatie Utrecht HBO
Antea Group Antea Group Stage en afstudeeropdrachten bij Anteagroup
Antea Group Antea Group Afstudeeropdracht Risicogestuurd Beheer
NS NS Stagiair(e) Online Marketing Amsterdam HBO/WO
NS NS Stagiair(e) Fresh Food Marketingcommunicatie HBO Utrecht
NS NS Stagiair(e) Online Marketing Amsterdam HBO WO
Antea Group Antea Group Stagiair Civiel
NS NS Diverse (afstudeer)stages bij NS
NS NS Stagiair(e) HRM of Communicatie HBO Amsterdam
Antea Group Antea Group Stagiair Action Learning Overheidsorganisaties
Antea Group Antea Group Junior Inspecteur Kunstwerken
Antea Group Antea Group Junior Adviseur Procesveiligheid
NS NS Meewerkstage NS International HBO Amsterdam
NS NS Meewerkstage Marketingcommunicatie Utrecht HBO of WO
NS NS Stagiair(e) Fresh Food Marketingcommunicatie HBO Utrecht
NS NS Stagiair(e) Communicatie Sponsoring & Merk HBO of WO Utrecht
NS NS Stagiair(e) Marketing Amsterdam HBO of WO
NS NS Management Traineeship
NS NS IT Traineeship
NS NS Techniek Traineeship
Antea Group Antea Group Stagiair International Business Development
Antea Group Antea Group (Afstudeer)stages bij Antea Group
NS NS Meewerkstagiair(e) Vervoercapaciteit Bedrijfskunde of Bedrijfseconomie WO Utrecht
NS NS Meewerkstagiair(e) Content Management HBO
Antea Group Antea Group Diverse (afstudeer)stages
Antea Group Antea Group Junior Adviseur Bodem
Rabobank Rabobank Rabo Global Traineeship
Rabobank Rabobank Het Young Professional Traineeship Lokale Banken Regio Groot Midden-Holland
Antea Group Antea Group Stagiair Bouwkunde Constructies
Antea Group Antea Group Stagiair Beheer Openbare Ruimte
Antea Group Antea Group Afstudeerder Bedrijfskunde Facilitaire Organisatie
Antea Group Antea Group Stagiair Action Learning Overheidsorganisaties
NS NS Stagiair Recruitment Events HBO of WO Utrecht
Antea Group Antea Group Junior Adviseur Bodem
NS NS Junior Support Consultant
NS NS Afstudeeropdracht “Volwassenheid van data binnen NS” – WO
NS NS Meewerkstage Marketing NS International HBO/WO Amsterdam
NS NS Afstudeerstage Informatie Analist
Rabobank Rabobank Young Professional Traineeship Lokale Banken Regio Groot Midden-Holland
NS NS IT Traineeship
NS NS Meewerkstagiaire MER, Bedrijfskunde of Rechten: QMS Compliance Management
NS NS Operationeel Management Traineeship
NS NS Finance Traineeship
Antea Group Antea Group Diverse startfuncties bij Antea Group
Rabobank Rabobank Internship: Mergers & Acquisitions and Equity Capital Markets
NS NS Commercieel Management Traineeship
Antea Group Antea Group Diverse stages bij Antea Group
Rabobank Rabobank Rabo Global Traineeship - March 2017
NS NS Regisseur Materieel Besturingscentrum NedTrain (MBN)
Antea Group Antea Group Junior Adviseur Milieutechnische Constructies
Antea Group Antea Group Junior Adviseur Procesveiligheid
NS NS Diverse stages bij de NS
NS NS Procurement Traineeship
NS NS Operationeel Management Traineeship
Rijkswaterstaat Rijkswaterstaat Rijkswaterstaat Traineeship
Rijkswaterstaat Rijkswaterstaat Professional Programma Techniek
NS NS Techniek Traineeship
NS NS IT Traineeship
NS NS Finance Traineeship
NS NS Operationeel Management Traineeship
NS NS Stage Marketing en Communicatie Recruitment Utrecht
Rijkswaterstaat Rijkswaterstaat Professional Programma ICT
Rijkswaterstaat Rijkswaterstaat Professional Programma Inkoop
NS NS Stagiair(e) Recruitment Events
NS NS Stagiair(e) Communicatie, Sponsoring en Merk
NS NS Stage Marketingcommunicatie HBO/WO Utrecht
NS NS Stagiair(e) Marketingcommunicatie
Antea Group Antea Group Junior Ingenieur Werktuigbouwkunde/Elektrotechniek
NS NS Meewerkstage Business to Business NS International
NS NS Stage Recruitment Inhuur HBO/WO Utrecht
NS NS Meewerkstage Aviation / Technische studies
Antea Group Antea Group Diverse stages bij Antea
Antea Group Antea Group Traineeship Civiele Techniek
Antea Group Antea Group Junior Adviseur Bodem
NS NS Meewerkstage HR Recruitment Utrecht HBO
NS NS Stage Video en Animatie HBO/WO Utrecht
Rijkswaterstaat Rijkswaterstaat Junior Consultancy Pool
Rijkswaterstaat Rijkswaterstaat Afstudeer-/onderzoeksstage cybersecurity awareness (hbo)
Antea Group Antea Group Startende AutoCAD Tekenaar Rail
Antea Group Antea Group Junior Mechanical Engineer
Rabobank Rabobank Meeloop- en afstudeerstages
Rabobank Rabobank Bijbaan: Rabobank Talent Scout
NS NS Stage opzetten en inrichten Sharepoint (hbo)
NS NS Stagiair(e) Marketing en Communicatie Services NS Stations Utrecht
NS NS Stage Video en Animatie HBO/WO Utrecht
Rijkswaterstaat Rijkswaterstaat Stagiair duurzaamheid
Antea Group Antea Group Startend Adviseur Reliability Engineering (RAMS)
Antea Group Antea Group Startend Bedrijfsjurist
Antea Group Antea Group Afstudeerder Civiele Techniek voor Rail
Antea Group Antea Group Junior Adviseur Milieu & Bodem Heerenveen
Rijkswaterstaat Rijkswaterstaat 4x stage: Watermanagement, social media, stakeholders & communicatie (hbo/wo)
Rijkswaterstaat Rijkswaterstaat 6x Startersprogramma in Noord-Nederland
NS NS Afstudeerstage Techniek HBO – WO (2fte) Leidschendam
NS NS Stage Events Recruitment
Rabobank Rabobank Young Professional Programme Compliance Audit Risk & Legal
NS NS Stage Marketing & Communicatie Recruitment
Rabobank Rabobank Advanced Analytics Young Professional Program
Rijkswaterstaat Rijkswaterstaat 2x stage: business case radarvolgsystemen en social media (hbo/wo)
Rijkswaterstaat Rijkswaterstaat Operationeel adviseur verkeer- en watermanagement
Rijkswaterstaat Rijkswaterstaat Adviseur waterkwaliteit
Antea Group Antea Group Junior Adviseur Bouwkunde Brandveiligheid
Rabobank Rabobank Young Professional Programme IT - voor ambitieuze IT-starters!
NS NS Diverse stages bij NS
NS NS Stage Content & Creatie
Antea Group Antea Group Startende Adviseur Milieuhandhaving
Antea Group Antea Group Startende Inspecteur Civiele Infrastructuur
NS NS Meewerkstage Quality, Health, Safety & Environment
NS NS Meewerkstage Aviation / Technische studies
NS NS Meewerkstage evenementen
NS NS Meewerkstage Quality, Health, Safety & Environment
NS NS Operationeel Management Traineeship
NS NS Stagiair(e) communicatie, sponsoring en merk
NS NS Stagiair(e) video & animatie
Antea Group Antea Group Startende Adviseur Milieucontrole
Rijkswaterstaat Rijkswaterstaat Diverse stages bij Rijkswaterstaat
NS NS Stage content management – NS International
NS NS Stage customer experience management
Antea Group Antea Group Junior Adviseur Geluid en Lucht
Antea Group Antea Group Junior Adviseur Bodem
Antea Group Antea Group Startend (Milieu)planoloog
Rabobank Rabobank Stagiair Rabobank PASSI
Antea Group Antea Group Junior Adviseur Bodem
Rijkswaterstaat Rijkswaterstaat Professional Programma ICT
Rabobank Rabobank Young Professional Program Advanced Analytics
NS NS Meewerkstage creatie & content
Rijkswaterstaat Rijkswaterstaat Diverse stages bij Rijkswaterstaat
NS NS Operationeel Management Traineeship
Rabobank Rabobank Rabobank Global traineeship - April 2019
Rabobank Rabobank Young Professional Program Rabobank Risk Management
NS NS Junior inkoper IT
NS NS Stage content management – NS International
NS NS Stagiair(e) Marketingcommunicatie
Rijkswaterstaat Rijkswaterstaat Junior informatie specialist
NS NS Meewerkstage contentmarketing
Rabobank Rabobank Young Professional Programme Audit IT
Antea Group Antea Group Startend Adviseur Asset Management Infrastructuur
Antea Group Antea Group Junior adviseur Contracten & Aanbesteden
NS NS Eenjarig Inkoop Traineeship - Utrecht
Rabobank Rabobank Young Professional Program Customer Due Diligence
Rijkswaterstaat Rijkswaterstaat CIV Professional Programma
Rabobank Rabobank Stagiair Markerting & Communicatie Rabobank
Rabobank Rabobank Afstudeer Stagiair Financieel Advies Rabobank
Rabobank Rabobank Blockchain Internship – Research Stage
NS NS Operationeel Management Traineeship
NS NS IT Traineeship
NS NS Techniek Traineeship
NS NS Meewerkstage techniek
NS NS Hbo / Wo techniek stage - Inrichten nieuw (lijm) proces
NS NS Meewerkstage recruitment
Antea Group Antea Group Junior Adviseur Geluid
Rabobank Rabobank The Young Professional Program IT
NS NS Meewerkstage verkoop & transformatie
Antea Group Antea Group Startende Ontwerper Rail
NS NS Afstudeerstage marketing intelligence
NS NS Meewerkstage marketingcommunicatie
NS NS Meewerkstage communicatie en content NS International
NS NS Meewerkstage animatie & video
Antea Group Antea Group Trainee Contractbegeleider Land, Water & Civiel
Rabobank Rabobank Rabo Traineeship
NS NS Meewerkstage assetmanagement
Rabobank Rabobank Young Professional Program Lokale Banken
NS NS Meewerkstage retail commercie
Rijkswaterstaat Rijkswaterstaat 7x diverse stages bij Rijkswaterstaat
Antea Group Antea Group Revit Modelleur Kunstwerken

Evenementen

okt
2
2019

Stagemarkt-4-oktober-2019


Aanmelden t/m 1-10-2019
okt
4
2019


Alle evenementen
"Jorrit Hondorp"