Inloggen Nog geen account?
Vul s.v.p beide velden in.
ShellAkzoNobel-Paints-CoatingsAllianderTalent-voor-Transitie

Energiebedrijven

Energiebedrijven

Introductie in energie

Het afgelopen decennium is er veel veranderd in de Nederlandse energiemarkt. Terwijl gas en elektriciteit in de twintigste eeuw door nutsbedrijven, in opdracht en in eigendom van de overheid, werden geproduceerd, beheerd en geleverd, is vanaf 1998 een begin gemaakt met de privatisering en liberalisering van de markt.

De aanzet tot dit proces werd gegeven door de Europese Unie, die ‘een vrije verkeer van kapitaal, goederen, diensten en mensen binnen de EU’ verlangde. Het staatsmonopolie op energie moest plaatsmaken voor een markt vol concurrentie. Daarom werd in 2004 volledige liberalisering van de energiemarkt gerealiseerd: consumenten kunnen nu zelf een leverancier kiezen voor elektriciteit en gas.

Om dit nieuwe systeem goed te laten functioneren is de gehele structuur van de Nederlandse elektriciteits- en gasmarkt op de schop gegaan. Waar tien jaar geleden nog één staatsbedrijf zowel energie produceerde, transporteerde, en leverde, zijn deze taken nu ondergebracht in verschillende organisaties. Het energienet wordt beheerd door niet-commerciële organisaties, in handen van de overheid. Het leveringsdeel is geprivatiseerd en in handen van commerciële bedrijven, die winst willen maken en met elkaar moeten concurreren. De introductie van deze veranderingen moest de energiemarkt in beweging brengen, en de energiebedrijven motiveren om te innoveren en de prijzen naar beneden te brengen.

De komende jaren en decennia zullen beslissend zijn voor de verschillende energiebedrijven, nu consumenten steeds sneller overstappen naar andere aanbieders, en hun zorgen om het milieu en de toekomst van het klimaat weerspiegelen in hun keuze voor een leverancier. Nieuwe, innovatieve manieren om met duurzame methodes energie op te wekken vragen om creatieve en intelligente technici en ingenieurs, terwijl nieuwe producten zoals ‘groene stroom’ en ‘groen gas’ uitdagingen bieden voor marketeers en commerciële talenten.

De vernieuwing van de energiemarkt legt kansen bloot voor de bedrijven in deze branche, die op hun beurt graag kansen bieden aan jong talent met een geschikte achtergrond, om hen te helpen in deze dynamische tijden.

Producenten

Gaswinning in Nederland
Veel energie wordt in Nederland zelf opgewekt. Gas wordt gewonnen uit de Nederlandse bodem, vooral in Slochteren, in de provincie Groningen, maar ook uit kleinere velden elders in het land en uit gebieden in de Noordzee. Ook aardolie wordt, weliswaar op kleinere schaal, uit de Nederlandse grond gehaald. De productie hiervan gebeurt door de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM).

Geen kantoorbaan
Als je in de slag gaat in de productiekant van de energiebranche werk je niet zelden in complexe omgevingen of onder barre omstandigheden. Je kunt bijvoorbeeld offshore boorputten op de Noordzee moeten bezoeken, erg dichtbevolkte regio’s, of ecologisch kwetsbare gebieden zoals de Noordzee. In deze sector sta je voor de uitdaging winst en principes in evenwicht te houden, om naast commercieel te denken ook met gevoel om te gaan ten opzichte van het milieu. De banen kunnen veeleisend zijn: je moet flexibel zijn en mee willen denken over creatieve en praktische oplossingen voor de complexe problemen die zich kunnen voortdoen bij de productie van energie.

Elektriciteitsproductie in Nederland
Ook veel van de Nederlandse elektriciteitsbehoefte wordt in eigen land geproduceerd, met enkele tientallen elektriciteitscentrales, die met name steenkool en gas omzetten in stroom voor bedrijven en consumenten. Een bescheiden deel van de elektriciteit wordt gehaald uit kernenergie, in de Zeeuwse centrale in Borssele, en uit de verschillende windmolens die verspreid over het hele land staan. Een opkomende energiebron is biomassa: energie die opgewekt wordt door de verbranding van organische en vernieuwbare materialen zoals hout en gft-afval.

De grootste producenten van elektriciteit in Nederland zijn de commerciële bedrijven NUON, Essent, Electrabel, Intergen, Delta en E.ON. Deze zes zijn tegelijk producent en leverancier van elektriciteit, maar sinds enkele jaren wordt het transport en het netwerk niet meer door hen beheerd. Hier zijn onafhankelijke netbeheerders voor ingesteld.

Functies
In de Nederlandse elektriciteitscentrales werken vele honderden mensen aan het onderhoud en het draaiende houden van de verschillende installaties. Het leeuwendeel van alle functies wordt vervuld door mensen met een technische achtergrond, een ingenieurstitel is dan ook bij veel vacatures een vereiste. Maar ook mensen met een geheel andere achtergrond zijn werkzaam in deze branche. Een idee van het soort banen waar energieproducten met zekere regelmaat vacatures voor aanbieden vind je onderaan deze pagina bij de veelgestelde vragen.

Netbeheerders
Sinds 2004 is de energiesector gesplitst: waar de energiebranche in de 20e eeuw beheerst werd door non-commerciële nutsbedrijven, in eigendom van de Nederlandse staat, zijn tegenwoordig commerciële partijen toegelaten op de markt. Maar de politiek besloot om niet alle delen van de energiewaardeketen te privatiseren: alleen de productie en levering van energie werd geliberaliseerd, het beheer van de energienetwerken bleef in handen van niet-commerciële organisaties, in eigendom van de overheid. Zo wordt de veiligheid van het netwerk en het continue transport van energie gegarandeerd.

Het landelijke energienetwerk wordt beheerd door twee verschillende partijen: de hoogspanningslijnen voor het transport van elektriciteit zijn in handen van netbeheerder TenneT, terwijl het gastransport door de Nederlandse Gasunie wordt georganiseerd. De middenspannings- en laagspanningsnetwerken voor elektriciteit en de regionale gastoevoer zijn opgedeeld in regionale gebieden. Elke regio heeft een eigen netbeheerder, de grootste organisaties zijn Enexis, Liander en Stedin.

Mogelijkheden voor niet-technici?

De verschillende netbeheerders zijn relatief jonge organisaties, pas ontstaan na 2004, sinds de loskoppeling van de productie en levering van energie. De bedrijven zoeken nieuwe medewerkers met een opleiding op mbo, hbo of wo-niveau. De primaire taak van de netbeheerder is de zorg voor de ontwikkeling, onderhoud en beheer van het netwerk, en de meeste vacatures zijn dan ook voor mensen met een achtergrond in de techniek of de IT. Maar ook Marketing, Sales, Klantenservice en Logistiek zijn essentiële afdelingen in deze sector, dus mocht je een andere studie volgen of hebben gevolgd, bijvoorbeeld in de bedrijfskunde of de economie, is de energiebranche te overwegen als een potentiële werkgever.

Leveranciers

Een vrije markt
De energieleverancier is de partij die uiteindelijk de elektriciteit en het gas aan de consument levert. Dit bedrijf koopt de energie in van andere energiebedrijven, in binnen- of buitenland, en is in sommige gevallen ook zelf producent. De leverancier verdient geld doordat hij de elektriciteit duurder verkoopt dan inkoopt. In Nederland hebben zowel bedrijven als particulieren zelf de keuze tussen verschillende leveranciers; sinds enkele jaren is de energiemarkt geliberaliseerd en moeten de energiebedrijven concurreren om de gunst van de consument.

Commercieel denken
Bestaande nutsbedrijven zoals Essent en Nuon, vroeger in eigendom van de overheid, zijn geprivatiseerd en verkocht. Hun monopolie hebben ze verloren en als gevolg hebben ze hun bedrijfsmodel moeten omzetten naar een meer commerciële basis . Ook de cultuur en sfeer binnen de organisaties moesten op de schop, nu elke klant zijn contract kan beëindigen en over kan stappen op een andere leverancier. Het aantal klanten is niet langer zeker, en de traditionele energiebedrijven moesten zich bezinnen op hun nieuwe positie. Nieuwe initiatieven zijn daarom genomen op het gebied van marketing, sales en klantenservice, en de herscholing van bestaande werknemers. Nieuwe commerciële talenten zijn aangetrokken om de overgang soepel te laten verlopen.

Jonge bedrijven
De verandering van de markt is snel verlopen. Nieuwe partijen, zoals de Nederlandse Energie Maatschappij, kwamen namelijk snel op om te concurreren met de bestaande bedrijven.
Met stevige marketingtechnieken en door in te zetten op een lage prijs zetten ze de bestaande dominante partijen onder druk, om mee te gaan in prijsverlagingen, of zich te onderscheiden op andere vlakken.

Een tweede reactie is de opkomst van bedrijven zoals UnitedConsumers, een (commerciële) organisatie die, in verscheidene markten, consumenten wil verenigen om samen lagere prijzen te kunnen bedingen, onder andere bij de inkoop van energie. Deze organisatie, die de individuele vraag van consumenten bundelt tot een inkoopcollectief, ontwikkelde zich na de liberalisering van de markt tot één van de nieuwe energieleveranciers.

Ook de Consumentenbond is begonnen met een dergelijk initiatief. Maar in plaats van zelf als leverancier op te treden organiseert deze (niet-commerciële) vereniging een veiling, waarbij de bestaande energieleveranciers tegen elkaar bieden om een lage prijs. Het gunstigste aanbod wordt door het consumentencollectief aangenomen: door het grote aantal leden dat zich samen heeft ingeschreven kan een scherp tarief worden bedongen.

Het belang van imago
Het belangrijkste verkoopargument in de energiesector is de prijs: energie is nou eenmaal altijd hetzelfde product: stroom is stroom en gas is gas. De levering van energie is bovendien gegarandeerd, door de onafhankelijke netbeheerders, die nog altijd in handen zijn van de overheid. Toch kunnen de verschillende leveranciers zich ook op andere vlakken (proberen te) onderscheiden, door bijvoorbeeld in te zetten op een groen imago. Energie wordt duurzaam geproduceerd, milieuvriendelijke projecten worden gestimuleerd, en dit alles wordt duidelijk naar de consument gecommuniceerd.

Differentiatie is essentieel
Ook proberen leveranciers zich te onderscheiden met een hoogwaardig kwalitatieve klantenservice of door goede online mogelijkheden te bieden. Ook zijn sommige leveranciers begonnen extra services aan te bieden, naast de traditionele levering van elektriciteit en gas. Zo wordt bijvoorbeeld hulp verstrekt bij de besparing van energie, door speciale energiemeters aan te bieden en mee te denken met de isolatie van woningen.

Bedrijfsstrategieën
Deze innovaties omvatten uiterst strategische keuzes voor de energieleveranciers. Het aanmoedigen van besparingen is immers goed voor je imago en het winnen van nieuwe klanten, maar tegelijkertijd verkoop je minder van je product: elektriciteit en gas. Als je in deze sector gaat werken als strategisch analist krijg je constant te maken met dergelijke dilemma’s: wat is de beste strategie voor het bedrijf?

Overige energievormen

Petrochemie

Verwerking van aardolie
In de branche van de energiebedrijven kun je, behalve de producenten en leveranciers van elektriciteit en gas, ook denken aan de leveranciers van vloeibare energie: producten zoals benzine. Nadat de aardolie is opgespeurd, wordt deze met boorputten uit de aarde gewonnen, om vervolgens verwerkt te worden tot een bruikbare brandstof. Het eindproduct benzine kan vervolgens worden geleverd aan de consument, via een netwerk van tankstations. Ook voor het bedrijfsleven is de verwerkte aardolie essentieel: veel fabrieken zijn afhankelijk van smeerolie en vliegtuigen gebruiken kerosine als energiebron.

De Nederlandse olie-industrie
In Nederland staan meerdere olieraffinaderijen waar ruwe aardolie wordt verwerkt tot deze producten: smeerolie, gasolie, kerosine, benzine en lpg. Vooral het Rotterdamse havengebied geldt als dè locatie waar dit deel van de energiesector gevestigd is: in Rotterdam zelf, maar ook in plaatsen als Moerdijk en Pernis, zijn Shell en BP op dit vlak actief. In deze fabrieken zijn veel ingenieurs en technici actief, om alle processen soepel en veilig te laten verlopen. Heb je geen technische achtergrond maar heb je wel interesse in de energiebranche? Ook dan zijn er voldoende mogelijkheden, in de hoofdkantoren van deze grote bedrijven. Eén voorbeeld is om je bezig te houden met de commerciële aspecten van deze sector, zoals de inkoop en verkoop, of de marketing van de eindproducten.

Innovatie is het sleutelwoord
Innovatie is het sleutelwoord in deze branche: de wereldwijde vraag naar energie neemt namelijk alsmaar toe, terwijl de voorraden fossiele brandstoffen alleen maar slinken. Maar door de ontwikkeling van nieuwe technologieën wordt het mogelijk om in de toekomst moeilijk winbare olie toch te kunnen winnen. En door innovatie in de raffinaderijen kan het efficiënter tot een eindproduct worden verwerkt. Ook zetten de traditionele grote olieconcerns steeds meer in op het onderzoek naar en de ontwikkeling van duurzame, niet-fossiele brandstoffen: om ook in de 21e eeuw energie te kunnen blijven leveren aan fabrieken, auto’s en vliegtuigen. Als je gaat werken in het petrochemische deel van de energiebranche kun je meedenken over de problemen en de uitdagingen van de toekomst.

Vuilnisbedrijven

Het nut van vuilnis
Een sector die je misschien niet zo gauw in verband zou brengen met de opwekking van energie is de afvalverwerkingindustrie. Maar hier komt geleidelijk aan steeds meer verandering in, door de toenemende vergroening van de economie. Consumenten worden zich steeds bewuster van de schaarste van grondstoffen, en de impact van het storten van afval op het milieu. Tegelijkertijd wensen zij elektriciteit die ook groen is opgewekt. De afgelopen decennia zijn afvalbedrijven begonnen in te spelen op deze twee ontwikkelingen: de behoefte verantwoord afval te lozen enerzijds, en de behoefte aan groene stroom anderzijds.

Nieuwe energieopwekking
Steeds meer huishoudelijk afval kan worden gerecycled: plastic en papier bijvoorbeeld worden daarom apart ingezameld om opnieuw te kunnen worden gebruikt. Overig afval wordt in afvalverbrandingsinstallaties gestort en verbrand: door nieuwe technieken komen hierbij nog maar weinig schadelijke stoffen vrij. Het heeft juist een positief effect: bij de verbranding komt veel warmte vrij, die kan worden gebruikt als stadsverwarming, in de industrie, of voor het opwekken van elektriciteit. Deze stroom mag voor de helft ‘groen’ heten, vanwege de biomassa die in het afval aanwezig is. In Nederland bestaan meer dan tien van dergelijke installaties, verspreid door het gehele land. Vuilnisbedrijven veranderen door deze ontwikkelingen meer en meer in energiebedrijven.

Zonnepanelen

Consumeren produceren zélf
Een relatief nieuwe ontwikkeling in de energiebranche is de trend naar de eigen productie van energie, door de consument zelf. Vooral zonnecollectoren en -panelen spelen hier een grote rol in. Een zonnecollector vangt de warmte van de zon op, en gebruikt deze energie om water te verwarmen dat gebruikt kan worden in de keuken of de badkamer. Sommige geavanceerde apparaten kunnen ook worden gebruikt om de woning te verwarmen.

En verdienen er aan

De energie die met zonnepanelen wordt opgevangen, wordt omgezet in elektriciteit, voor gebruik in het eigen huis. Sommige panelen kunnen ook aan het elektriciteitsnet worden gekoppeld, zodat de eigen opgewekte elektriciteit, die niet wordt gebruikt, teruggesluisd wordt naar andere gebruikers. In dat geval loopt de elektriciteitsmeter in het huis terug, en kan de gebruiker zelfs gaan verdienen aan zijn investering.

Zonnepanelen
Meerdere elektriciteitsleveranciers zijn op deze ontwikkelingen ingesprongen, en bieden zonnepanelen aan hun klanten aan. Ook zijn er veel nieuwe bedrijfjes gestart, die dit duurzame product aan de man proberen te brengen. Vooral voor starters met een commerciële achtergrond, en een interesse in groene producten, kan dit deel van de energiebranche interessant zijn.

Het is een jonge markt, met veel potentieel voor de toekomst: er ligt daarom nog veel werk voor marketing en sales. Heb jij een technische achtergrond en kennis van duurzame energieproductie? Wellicht kun je dan aan de ontwerp- en productiekant van deze sector aan de slag, en meedenken over efficiëntere manieren om zoveel mogelijk energie te persen uit nieuwe types zonnepanelen.

Ontmoet onze recruiters


Godelief Wösten Campus Recruiter


Denise de Bock


Maaike Hermse


Shell Recruitment

Veelgestelde vragen

Wat zijn de mogelijkheden als je geïnteresseerd bent in de zoektocht naar olie en gas?

Wat kunnen concrete werkzaamheden zijn als ingenieur in de productie van energie?

Kan ik me als hoogopgeleide technicus ook bezig houden met andere taken zoals management?

Kan ik ook in de energiebranche werken met een niet-technische achtergrond?

Welke functies voeren hoogopgeleide werknemers uit in de Nederlandse energiecentrales?

En wat als ik meer geïnteresseerd ben in analyse, advies en strategieën?

Wat zijn de mogelijkheden voor starters met een financiële of commerciële achtergrond?

Waar kan ik terecht als ik geïnteresseerd ben in innovatie en groene energie?

Bedrijven en startfuncties

 
Bedrijfsnaam Functienaam
AkzoNobel - Paints & Coatings AkzoNobel - Paints & Coatings Product Developer
AkzoNobel - Paints & Coatings AkzoNobel - Paints & Coatings Assistant Controller
AkzoNobel - Paints & Coatings AkzoNobel - Paints & Coatings Junior Product Manager
AkzoNobel - Paints & Coatings AkzoNobel - Paints & Coatings Process Engineer (Production and Engineering)
AkzoNobel - Paints & Coatings AkzoNobel - Paints & Coatings Stagiair Master Data Management
AkzoNobel - Paints & Coatings AkzoNobel - Paints & Coatings Operations Trainee Industrial Chemicals NL
AkzoNobel - Paints & Coatings AkzoNobel - Paints & Coatings Internship for project Center Works Digital (HBO)
AkzoNobel - Paints & Coatings AkzoNobel - Paints & Coatings Internship Manufacturing & Technology
AkzoNobel - Paints & Coatings AkzoNobel - Paints & Coatings IT Software Asset Management - Internship
AkzoNobel - Paints & Coatings AkzoNobel - Paints & Coatings Internship Sponsorship Management (HBO/WO)
AkzoNobel - Paints & Coatings AkzoNobel - Paints & Coatings Development Engineer (140006ZQ)
AkzoNobel - Paints & Coatings AkzoNobel - Paints & Coatings International Business Analyst
AkzoNobel - Paints & Coatings AkzoNobel - Paints & Coatings Procestechnoloog (open sollicitatie)
AkzoNobel - Paints & Coatings AkzoNobel - Paints & Coatings Product Developer (R&D)
AkzoNobel - Paints & Coatings AkzoNobel - Paints & Coatings Junior Product Manager (Marketing & Sales)
AkzoNobel - Paints & Coatings AkzoNobel - Paints & Coatings Assistant Controller (Finance & Control)
AkzoNobel - Paints & Coatings AkzoNobel - Paints & Coatings Trainee Financial Reporting
AkzoNobel - Paints & Coatings AkzoNobel - Paints & Coatings Junior Program Manager
AkzoNobel - Paints & Coatings AkzoNobel - Paints & Coatings Diverse stages
AkzoNobel - Paints & Coatings AkzoNobel - Paints & Coatings Trainee Supply Chain
AkzoNobel - Paints & Coatings AkzoNobel - Paints & Coatings Woodcare R&D Intern
AkzoNobel - Paints & Coatings AkzoNobel - Paints & Coatings Werkervaringspositie - Integrated Supply Chain
Shell Shell Vacancies for engineers and (geo)scientists
AkzoNobel - Paints & Coatings AkzoNobel - Paints & Coatings Intern position Change Management
AkzoNobel - Paints & Coatings AkzoNobel - Paints & Coatings Research Assistent
AkzoNobel - Paints & Coatings AkzoNobel - Paints & Coatings Researcher
Shell Shell Assessed Internship / (afstudeer)stage
AkzoNobel - Paints & Coatings AkzoNobel - Paints & Coatings E-product Marketeer
AkzoNobel - Paints & Coatings AkzoNobel - Paints & Coatings Internship AkzoNobel Integrated Supply Chain
Shell Shell Shell Graduate Programme 2016
AkzoNobel - Paints & Coatings AkzoNobel - Paints & Coatings Internship Process Engineering
AkzoNobel - Paints & Coatings AkzoNobel - Paints & Coatings Diverse stages bij AkzoNobel
Shell Shell Shell Graduate Programme for Engineering & Environmental/Safety
AkzoNobel - Paints & Coatings AkzoNobel - Paints & Coatings Afstudeerstage HBO Bedrijfskunde
AkzoNobel - Paints & Coatings AkzoNobel - Paints & Coatings Student Internship - Accounting and Financial Reporting
Shell Shell Shell IT Graduate Programme - Business Information Management
AkzoNobel - Paints & Coatings AkzoNobel - Paints & Coatings Supply Chain Planner (starter)
AkzoNobel - Paints & Coatings AkzoNobel - Paints & Coatings Internship Global Communication (HBO/WO, Amsterdam)
AkzoNobel - Paints & Coatings AkzoNobel - Paints & Coatings Stage - Global Digital Marketing
AkzoNobel - Paints & Coatings AkzoNobel - Paints & Coatings Fast Track Management Program (master & 3-5 years work experience)
AkzoNobel - Paints & Coatings AkzoNobel - Paints & Coatings Stage - Global Digital Marketing
AkzoNobel - Paints & Coatings AkzoNobel - Paints & Coatings Research Assistant Safety Laboratorium Technician
Shell Shell Shell Graduate Programme Process, Automation, Control & Optimisation
AkzoNobel - Paints & Coatings AkzoNobel - Paints & Coatings Startfuncties bij AkzoNobel - Finance, Marketing, R&D
AkzoNobel - Paints & Coatings AkzoNobel - Paints & Coatings Supply Chain Planner
AkzoNobel - Paints & Coatings AkzoNobel - Paints & Coatings Student R&D Internship
AkzoNobel - Paints & Coatings AkzoNobel - Paints & Coatings Stage Master Data Management
AkzoNobel - Paints & Coatings AkzoNobel - Paints & Coatings Student Internship Project Role Yacht Interiors
AkzoNobel - Paints & Coatings AkzoNobel - Paints & Coatings Student Internship Finance, Planning & Analysis
Shell Shell Shell Graduate Programme 2017
Shell Shell Assessed Internship / (afstudeer)stage 2017
AkzoNobel - Paints & Coatings AkzoNobel - Paints & Coatings Supply Chain Planning Internship (3x)
Shell Shell HBO Starters positie - Construction Supervisor Werktuigbouwkunde
Shell Shell SHELL IT ASSESSED INTERNSHIPS
AkzoNobel - Paints & Coatings AkzoNobel - Paints & Coatings Packaging Internship
Shell Shell Shell Graduate Programme 2018/2019
AkzoNobel - Paints & Coatings AkzoNobel - Paints & Coatings 4x Stage - Digital Innovation, Organizational Change +2
Shell Shell Shell Graduate Programme: start your career as IT Business Analyst
Shell Shell Shell IT Assessed Internships
Shell Shell Shell Graduate Programme Process Automation & Control Engineer (PACO)
Shell Shell Shell Finance Graduate Programme 2-3 years working experience
Shell Shell Shell Graduate Programma for Electrical Engineers
AkzoNobel - Paints & Coatings AkzoNobel - Paints & Coatings Stagiair - Alarm Management Rotterdam Botlek
Shell Shell Shell IT Assessed Internships
Shell Shell HBO Starters positie - Maintenance Werkvoorbereider
AkzoNobel - Paints & Coatings AkzoNobel - Paints & Coatings Social Media Intern
AkzoNobel - Paints & Coatings AkzoNobel - Paints & Coatings Digital Media Internship
AkzoNobel - Paints & Coatings AkzoNobel - Paints & Coatings Coatings Strategy Intern - Part-time
AkzoNobel - Paints & Coatings AkzoNobel - Paints & Coatings Internship Organizational Change Management
Shell Shell Production Operations Engineers, Upstream | Part of Shell Graduate Programme
Shell Shell Geo-Information Analyst (PhD) | Part of Shell Graduate Programme
Shell Shell Project Delivery Engineers | Part of Shell Graduate Programme
Shell Shell Geophysicist – Seismic Data Processing (MSc – PhD) | Part of Shell Graduate Programme
Shell Shell Blockchain Analyst | Part of Shell Graduate Programme
Shell Shell Data Analytics Engineer | Part of Shell Graduate Programme
AkzoNobel - Paints & Coatings AkzoNobel - Paints & Coatings Intern Analyst Sourcing Packaging EMEA
Alliander Alliander Alliander Traineeships
Shell Shell Contracting & Procurement | Part of Shell Graduate Programme
Shell Shell Finance Professionals | Part of Shell Graduate Programme
Shell Shell Shell Technical IT Assessed Internships
Shell Shell Mechanical Engineers | Part of Shell Graduate Programme
Shell Shell Data Engineer | Part of Shell Graduate Programme
Shell Shell Shell Graduate Programme (more than a traineeship!)
Shell Shell Civil Engineers | Part of Shell Graduate Programme
Shell Shell Electrical/Power Engineers | Part of Shell Graduate Programme
Shell Shell Digital Implementation | Shell Technical IT Assessed Internships
Shell Shell Rotating Equipment Engineers (Discipline Engineering) | Part of Shell Graduate Programme
Shell Shell Virtual Reality/Technology Analyst | Shell IT Assessed Internships
Shell Shell Production Optimizer | Shell Technical IT Assessed Internships
Shell Shell Geophysicists | Part of Shell Graduate Programme
AkzoNobel - Paints & Coatings AkzoNobel - Paints & Coatings Student R&D Internship, Full-time
AkzoNobel - Paints & Coatings AkzoNobel - Paints & Coatings Intern Data Science
Alliander Alliander Junior Data Analist | Technisch traineeship | 1 april 2020
Alliander Alliander IT-trainee | 1 april 2020
AkzoNobel - Paints & Coatings AkzoNobel - Paints & Coatings Internship Project Management Office
Shell Shell Electrical/Power Engineers | Part of Shell Graduate Programme
AkzoNobel - Paints & Coatings AkzoNobel - Paints & Coatings Junior Data scientist / Planning Process Expert
AkzoNobel - Paints & Coatings AkzoNobel - Paints & Coatings Intern Data Science
Alliander Alliander Uitdagende stages bij Alliander
Alliander Alliander Startende junior Inkoper
Talent voor Transitie Talent voor Transitie Open Traineeship Energietransitie
Alliander Alliander Junior Engineer Secundaire Installaties bij Qirion in Amsterdam
Alliander Alliander SAPUI5 / Node.js developer bij Alliander
Alliander Alliander (Afstudeer)Stage NLP - Research Center for Digital Technologies bij Alliander
Alliander Alliander Stagiair Marktanalist Energietransitie bij Alliander
Alliander Alliander Junior Beleidsadviseur Elektrotechniek – primaire assets – bij Liander
Alliander Alliander Junior Beleidsadviseur Elektrotechniek – bouwkunde – bij Liander
Alliander Alliander Junior Beleidsadviseur Elektrotechniek– stations- & distributieautomatisering– bij Liander
Alliander Alliander Projectrealisator (jr/md/sr) bij Kenter (Landelijk)
Alliander Alliander Geen stage gevonden in de richting van Elektrotechniek die bij je past?
Alliander Alliander Geen stage gevonden in de richting van IT die bij je past?
AkzoNobel - Paints & Coatings AkzoNobel - Paints & Coatings Supply Chain Planner
AkzoNobel - Paints & Coatings AkzoNobel - Paints & Coatings Intern Supply Chain
Alliander Alliander Junior project engineer
Alliander Alliander Junior Product Owner System Operations
Alliander Alliander Tactisch Assetmanager
Alliander Alliander OT Security Specialist
Alliander Alliander Junior Recruiter Staf & Management
Alliander Alliander Junior Telecom Solution Architect

Evenementen

Er zijn geen evenementen die binnen deze branche vallen.

Alle evenementen
"Denise de Bock"