5. Assessment

Alle sollicitatietools bekijken
Steeds vaker maken bedrijven gebruik van een assessment om te onderzoeken of sollicitanten over de competenties en eigenschappen beschikken die nodig zijn voor de aangeboden functie. Tijdens een assessment wordt concreet gedrag geobserveerd. Met behulp van de uitkomsten worden voorspellingen gedaan over de functiegeschiktheid. Een assessment bestaat uit vier onderdelen: een interview, capaciteiten- en persoonlijkheidstests en praktijkopdrachten.

Wat is het?

Wat is het
'Een assessment maakt deel uit van de sollicitatieprocedure' lees je in sommige vacatures. Maar wat is een assessment center precies? En wat kun je verwachten?

Lees verder

Assessment oefenen: cijferreeksen

Cijferreeksen
Bij een cijferreeks dien je een verband te zien tussen getallen. Hiermee wordt enerzijds je rekenvaardigheid en anderzijds je vermogen om logisch te redeneren getoetst. Oefen hier meer cijferreeksen.

Assessment oefenen: cijferreeksen

Assessment oefenen: figuurklassen

Figuurklassen
Figuurreeksen worden gebruikt om het abstract redeneren van een kandidaat vast te stellen. Zie je de logica in de reeks vormen en figuren? Oefen hier meer figuurklassen.

Assessment oefenen: figuurklassen

Goed voorbereiden!

Voorbereiding
Het geeft rust als je weet wat je kunt verwachten en waar je op beoor- deeld wordt. Bovendien presteer je beter wanneer je hebt geoefend.

Voorbereiding
Do's and don'ts
Houding

Het Rapport

Het Rapport
Na het assessment schrijft de psycholoog een rapport voor elke kandidaat. Hierin staan je resultaten. Hoe gaat dit alles precies in zijn werk? En wat zijn jouw rechten?

Lees verder

Assessment oefenen: ruimtelijkinzicht

Ruimtelijkinzicht
Ruimtelijk inzicht wordt vaak getest tijdens een assessment door te bekijken hoe goed je je een ruimtelijk object kan voorstellen op basis van een twee dimensionale uitslag. In deze module kun je je ruimtelijk inzicht testen.

Assessment oefenen: ruimtelijkinzicht

Assessment oefenen: verbale analogieën

verbale analogieën
Bij een analogie dien je een verband te zien tussen woorden. Daarbij wordt niet je woordkennis gemeten maar je vermogen om relaties tussen woorden te leggen. Oefen hier meer verbale analogieën.

Assessment oefenen: cijferreeksen