5. Assessment

Terug naar het assessment overzicht

Rapport

Na het assessment schrijft de psycholoog een rapport voor elke kandidaat. Hierin wordt eerst het afgenomen onderzoek uiteengezet. Voor welke organisatie en voor welke functie was het assessment? Welke competenties zijn gemeten? Vervolgens komen jouw resultaten aan bod: hoe sluit jij aan bij het gezochte profiel? Door deze match te bepalen komt de psycholoog tot een advies. Met zijn rapport trekt hij conclusies over jouw geschiktheid en potentieel.

Scores in grafieken

Vrijwel ieder rapport geeft een schriftelijke toelichting op de geteste competenties. Veel bureaus stellen bovendien een helder grafisch overzicht op. Ze maken gebruik van tabellen of grafieken om inzichtelijk te maken hoe goed jij scoort op de gewenste competenties. Zo kan de werkgever (en jijzelf!) in één oogopslag zien in hoeverre jouw profiel overeenkomt met het functieprofiel.

Nabespreking

Soms hoor je direct aan het einde van de assessmentdag al wat de uitslag is, maar meestal gaat er (minstens) een week overheen. In deze tijd schrijft de psycholoog zijn rapport. Wanneer dit af is, neemt hij contact met je op voor een nabespreking. Soms gaat dit telefonisch; andere keren betreft het een fysiek gesprek.

Van tevoren inzien

Of je het rapport van tevoren al kunt doorlezen, verschilt per bureau. De ene keer heb je van tevoren de gelegenheid het grondig door te nemen, en eventuele vragen voor te bereiden. De andere keer krijg je het rapport pas tijdens (of vlak voor) de nabespreking. Hoe dan ook, schroom niet te vragen waar de conclusies op gebaseerd zijn. Van die feedback kun je leren.

Een belangrijk advies

Het assessmentrapport blijft een advies, maar wel een belangrijke. De werkgever bestudeert de rapporten om een beter en objectief beeld te krijgen van de kandidaten en hun geschiktheid. Toch is het niet de enige factor: de eerdere gesprekken met jou heeft de werkgever nog in zijn achterhoofd zitten. De werkgever bepaalt zelf wat hij het met advies doet. Mocht dus uit de testen enige twijfel blijken over je geschiktheid, is het toch mogelijk dat je aangenomen wordt.

Blokkeren of doorsturen?

Na afloop van de nabespreking wordt je gevraagd of het rapport doorgestuurd mag worden naar de werkgever. Je hebt het recht dit te blokkeren, bijvoorbeeld wanneer je het niet met de conclusies eens bent. In de praktijk betekent dit echter dat je kansen op de baan verspeeld zijn.

Wees kritisch

Bij de meeste bedrijven kun je er van uit gaan dat het assessment een goed georganiseerde procedure is. Toch gaan er helaas verhalen rond van minder professionele assessmentbureaus. De werkgever weet soms ook niet van tevoren welke kwaliteit hij precies in huis haalt.

Twijfel je na het assessment aan de redelijkheid van de opdrachten of de professionaliteit van de begeleiding? Blijf dan zelf redelijk en rustig, en geef je opbouwende kritiek door aan de werkgever.

Rechten

Als je bij een adviesbureau deelneemt aan een assessment en dat bureau is aangesloten bij het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP), heb je het recht als eerste de uitslag te horen. Dus nog voordat de organisatie waar je solliciteert het weet. Je kunt zelfs bepalen dat de rapportage niet aan de opdrachtgever wordt verstuurd. De adviseur dient zich hier aan te houden.

In de praktijk betekent dit wel dat de organisatie niet verder met je gaat in de sollicitatieprocedure. Is het bedrijf of bureau niet aangesloten bij het NIP, dan kun je van tevoren navraag doen wat je rechten omtrent inzage in de rapportage zijn.