4. Jezelf verkopen

Terug naar het jezelf verkopen overzicht

Vraagtechnieken

In de meeste sollicitatiegesprekken worden vooral open vragen gesteld. Open vragen beginnen met: hoe, wie, wat, waar, wanneer of waarom. In tegenstelling tot gesloten vragen kun je hier geen 'ja' of 'nee' op antwoorden.

Het voordeel van open vragen is dat je grotendeels zelf vorm kunt geven aan je antwoord. Met door jou gekozen praktische voorbeelden ondersteun je je verhaal en formuleer je zaken zo positief mogelijk.

Reflectieve vragen

Dit zijn vragen waarin jij wordt gestimuleerd over jezelf na te denken. Hier vallen bijvoorbeeld je sterke en zwakke punten onder. Wat kun je goed en waar heb je moeite mee? Hier kun je je prima op voorbereiden: schrijf eens drie goede eigenschappen en drie verbeterpunten op.

Reflectieve vragen volgens soms direct op de STAR-methode. Nadat je een ervaring uit jouw verleden hebt gedeeld, word jou gevraagd: 'Hoe zou je dit nu anders aanpakken?'. Ook kunnen reflectieve vragen uit het niets komen: 'Hoe ga jij om met kritiek?'

Met deze vragen wordt gekeken hoeveel zelfinzicht jij bezit. Hoe kritisch kijk jij tegen jezelf aan? Een valkuil is om teveel negatieve informatie te geven, en lang door te gaan over wat minder goed is gegaan. Probeer altijd kritisch te zijn, maar altijd een draai naar het positieve te maken. Leg bijvoorbeeld uit hoe je van vorige ervaringen hebt geleerd.

Herhalingsvragen

Een andere veelgebruikte techniek is de herhalingsvraag. Dan stelt je gesprekspartner twee keer dezelfde vraag, maar net anders geformuleerd, bijvoorbeeld net omgekeerd. Dit kan een manier zijn om door te vragen, wanneer de interviewer ergens dieper op in wil gaan.

Maar vaker gebeurt het om jouw consistentie te testen: blijft jouw verhaal wel hetzelfde? Zo niet, dan is er reden aan de geloofwaardigheid te twijfelen.

Visievragen

Soms worden vragen gesteld die niet gaan over je persoonlijkheid of je ervaringen in vorige banen. Visievragen gaan zelfs helemaal niet over feiten. Het gaat om de toekomst en het grotere plaatje. 'Waar zie jij jezelf over vijf jaar?' is wellicht de bekendste. Met een helder antwoord laat je zien over je toekomst en ambities te hebben nagedacht.

Ook vragen bedrijven waar zij in moeten investeren en welke kansen of bedreigingen voor hen zouden kunnen ontstaan. Op visievragen antwoord je niet met persoonlijke voorbeelden, maar breng je juist een algemeen verhaal. Je kunt er je kennis van zaken mee demonstreren, maar ook je leiderschapskwaliteiten mee bewijzen.

STAR-methode

Een veelgebruikte gesprekstechniek in sollicitatiegesprekken
is de STAR-methode. Niet iedere interviewer is hier bekend
mee, maar veel recruiters en personeelsmanagers van grote bedrijven zweren erbij. Lees hier alles over STAR