4. Jezelf verkopen

Terug naar het jezelf verkopen overzicht

Vraagtypen

Elke interviewer pakt het sollicitatiegesprek anders aan. Wat voor type vragen je kunt verwachten, verschilt dan ook per keer. De ene recruiter let vooral op jouw competenties, terwijl de ander graag situaties schetst. En weer een ander is vooral benieuwd naar jouw motivatie. Hier maken we onderscheid in deze drie 'vraagtypen'.

Niet ieder gesprek verloopt strak volgens één type. Vaak vormt het gesprek een combinatie van verschillende typen. Het gebeurt regelmatig dat in hetzelfde gesprek zowel competentiegerichte, situationele als motivationele vragen worden gesteld.

Competentiegerichte vragen

Veel sollicitatiegesprekken zijn competentiegericht. Competenties zijn vaardigheden en persoonlijke kwaliteiten die nodig zijn om een beroep goed uit te kunnen oefenen. Het gaat dus ten eerste om jouw skills, opgedaan tijdens je studie of door werkervaring. Ten tweede gaat het om jouw eigenschappen, je persoonlijkheid en je talent.

In het sollicitatiegesprek zoekt de werkgever een match. Hij kijkt of je over de nodige competenties beschikt. Jouw ervaringen in het verleden vormen dan een goede leidraad. Door te vragen naar concrete voorbeelden en het waarom van jouw gedrag bepaalt hij of jij geschikt bent. Hiervoor is de STAR-methode doorgaans het uitgangspunt.

Situationele vragen

Andere interviewers kiezen niet voor vragen over het verleden, maar juist over handelen in de toekomst. Het zijn vragen over hypothetische situaties: hoe zou jij handelen als probleem X zich voordoet? Een concreet voorbeeld: 'Hoe overtuig jij je leidinggevende wanneer hij het niet met je eens is?' Zo hopen ze er achter te komen hoe jij denkt en hoe je problemen oplost.

Je kunt je afvragen hoe zinvol zo'n vraag is. Jouw antwoord zegt namelijk weinig over jouw daadwerkelijke gedrag in zo'n situatie. Probeer daarom zo veel mogelijk over ervaringen te praten die je hebt opgedaan tijdens je studie, bijbaantjes of nevenactiviteiten. Concrete voorbeelden overtuigen sneller dan vage visies.

Motivationele vragen

In sommige gesprekken is jouw motivatie het uitgangspunt. Natuurlijk met de belangrijke vraag: waarom wil je dit werk gaan doen? Vertel wat jou werkelijk beweegt. Leg uit wat jij interessant vindt, wat jij leuk vindt om te doen, en hoe dit aansluit bij deze baan. Laat je enthousiasme zien en neem een actieve houding aan.

Probeer clichés te vermijden. Praat niet het eisenlijstje van de vacature na, maar geef concrete voorbeelden. Vertel dus niet dat je gek bent op samenwerken, maar leg uit hoe je dit in het verleden hebt gedaan, en hoeveel voldoening dit je gaf.

Andere motivationele vragen gaan over jouw keuzes. Waarom heb je deze studie, stage of buitenlandervaring gekozen? En hoe heb je die beslissing genomen? Deze vragen zeggen iets over jouw karakter, maar ook over je doorzettingsvermogen en je flexibiliteit.

Denk verder na over jouw motivatie voor deze organisatie. Leg uit welke indruk jij van het bedrijf hebt gekregen, en wat jou aanspreekt. Heb je al eerder recruiters ontmoet op een beurs? Of zijn er spannende ontwikkelingen in de branche? Breng dit dan zeker naar voren.

STAR-methode

Een veelgebruikte gesprekstechniek in sollicitatiegesprekken
is de STAR-methode. Niet iedere interviewer is hier bekend
mee, maar veel recruiters en personeelsmanagers van grote bedrijven zweren erbij. Lees hier alles over STAR