4. Jezelf verkopen

Terug naar het jezelf verkopen overzicht

Wettelijke regels

Gelijke behandeling

De recruiter of werkgever mag niet alles vragen. Discriminerende vragen zijn verboden. Gaat het bijvoorbeeld om je etnische achtergrond, of eventuele kinderwens, dan dient de werkgever uit te kijken. De Wet gelijke behandeling schrijft namelijk voor dat er geen onderscheid mag worden gemaakt op grond van:

  • Burgerlijke staat
  • Geslacht
  • Godsdienst
  • Levensovertuiging
  • Nationaliteit
  • Politieke gezindheid
  • Ras
  • Seksuele geaardheid

Gezondheidsvragen

Ook vragen die gaan over je gezondheid of ziekteverzuim bij een vorige werkgever zijn wettelijk verboden. Wel zijn er uitzonderingen op deze regel. Bijvoorbeeld bij de politie: hier is een medische keuring vaak deel van de sollicitatieprocedure. De functie vereist nu eenmaal een bepaalde fysieke gesteldheid.

Je hebt ook zelf een informatieplicht. Als je door je gezondheid niet alle taken uit de taakomschrijving kunt uitvoeren, of als je een aanpassing op de werkplek nodig hebt, dien je je toekomstige werkgever te informeren.

Verboden vragen

Hoewel het niet mag, worden er in de praktijk toch regelmatig 'verboden vragen' gesteld. Soms door onwetendheid, soms opzettelijk: om te testen hoe assertief jij bent. Hoe ga je om met een provocerende vraag? Ook dit zegt iets over jouw persoonlijkheid. Word je boos, of klap je dicht?

Als je zo'n vraag krijgt, blijf dan vooral rustig en vriendelijk. Vind je het niet zo erg? Geef dan gerust antwoord. Maar gaat het je te ver? Dan hoef je wettelijk geen antwoord te geven. Je kunt de interviewer hier op wijzen. Een goede reactie kan zijn om verbaasd te reageren: 'Waarom is dat voor deze functie van belang?'

STAR-methode

Een veelgebruikte gesprekstechniek in sollicitatiegesprekken
is de STAR-methode. Niet iedere interviewer is hier bekend
mee, maar veel recruiters en personeelsmanagers van grote bedrijven zweren erbij. Lees hier alles over STAR